انواع بازده در بازار سهام


مدل جدید رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در راه است

به گزارش کالاخبر و به نقل از صدای بورس، قاسم محسنی، مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان در رابطه با درجه و رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت: سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای با توجه به تعداد زیاد صندوق‌هایی که تشکیل شده است، نیازمند راهنمایی هستند برای اینکه دریابند در چه صندوقی سرمایه‌گذاری کنند. اینکه عملکرد گذشته صندوق سرمایه‌گذاری به چه صورت بوده و کدام بهتر بوده، کدام صندوق عملکرد ضعیف‌تری داشته و. می‌تواند به ارزیابی آینده صندوق‌ها براساس عملکرد گذشته آنها کمک کند.

به گفته او موضوع دیگری که وجود دارد به دلیل بزرگی صندوق‌ها نیاز است که مدیریت مناسبی در صندوق‌ها حاکم باشد تا بتواند این اطمینان را به وجود بیاورد که‌ در آینده صندوق می‌تواند کارایی گذشته خود را تکرار کند.

محسنی افزود: با ترکیب درجه‌بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و رتبه‌بندی کیفیت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توان به مدل درجه‌بندی و رتبه‌بندی رسید. او در ادامه توضیح داد: شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان در سایت فیپ ایران صندوق‌های سرمایه‌گذاری را رتبه‌بندی کرده و از یک تا پنج ستاره به آنها رتبه داده است. این مدلی که در ادامه برای رتبه‌بندی توضیح داده می‌شود، مدل جدیدی است که هنوز اجرایی نشده و مدل قدیمی همچنان پا بر جاست.

به گفته وی انواع بازده در بازار سهام صندوق‌ها ابتدا باید تقسیم شوند به صندوق‌هایی که از نظر مقررات و تشکیل دارایی‌ها با یکدیگر شباهت دارند و سپس بازده آنها را با یکدیگر مقایسه کرد.

مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان در رابطه با گروه‌های همتا گفت: گروه‌های همتا شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار پول که البته در حال حاضر در بازار سرمایه ایران حضور ندارند و صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالا (برای سرمایه‌گذاری در فلزات یا محصولات کشاورزی) می‌شوند.

وی در مورد مدلی که برای رتبه‌بندی وجود دارد تصریح کرد: برای درجه‌بندی عملکرد ابتدا بازدهی مازاد را برای عملکرد صندوق به دست آورده و سپس ریسک نامطلوب را از آن کم می‌کنیم. همچنین در درجه‌بندی عملکرد عوامل تعدیل‌گری وجود انواع بازده در بازار سهام دارد که شامل سه ریسک تمرکز دارایی‌ها، نقدشوندگی دارایی‌ها، تمرکز مالکان و رتبه کیفیت مدیریت صندوق می‌شود.

محسنی با اشاره به نحوه درجه‌بندی عملکرد صندوق‌ها اضافه کرد: درجه‌بندی عملکرد صندوق‌ها از یک ستاره تا پنج ستاره است که به ترتیب یک ستاره بازدهی ضعیف، دو ستاره پایین‌تر از متوسط، سه ستاره متوسط، چهار ستاره خوب و در نهایت پنج ستاره بازدهی عالی را دارد.

او ادامه داد: محاسبه عملکرد صندوق‌ها از طریق محاسبه میانگین مازاد امکان‌پذیر است که در آن بازده روزانه از تغییرات ارزش خالص داریی‌های صندوق (NAV) _به نرخ ابطال_ محاسبه می‌شود و فرض می‌شود که سود نقدی در همان روز مجددا سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین اثر ذخایر افزایش ارزش دارایی‌ها و سود توزیع شده از این محل، برای محاسبه بازده خنثی می‌شوند. مورد دوم محاسبه میانگین ریسک نامطلوب است که سرمایه‌گذاران نگران زیان هستند، به همین علت برای اندازه‌گیری ریسک از معیار ریسک نامطلوب استفاده شده است. بازدهی زمانی نامطلوب است که کمتر از بازدهی بدون ریسک باشد، همچنین میانگین بازدهی انواع بازده در بازار سهام انواع بازده در بازار سهام نامطلوب، بیانگر ریسک نامطلوب است.

مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان با اشاره به اینکه برای رتبه‌بندی باید بازدهی مازاد را از ریسک آن کم و هم مقیاس کنیم افزود: برای هم‌مقیاس کردن از به‌ هنجارسازی داده‌ها استفاده می‌شود. به‌ هنجارسازی باعث انواع بازده در بازار سهام بی‌مقیاس شدن داده‌ها شده و آنها را بین صفر تا یک محدود می‌کند. روش‌های مورد استفاده آن هم به‌هنجارسازی فازی و به‌هنجار سازی با حداقل رضایت بخشی است.

وی در رابطه با نرخ بازده بدون ریسک تاکید کرد: میانگین وزنی بازده تا سر رسید اوراق خزانه اسلامی برای محاسبه نرخ بازده بدون ریسک ماهانه استفاده شده است؛ تنها اوراق خزانه اسلامی که حداکثر سه ماه تا سر رسید آنها باقی مانده است در محاسبات استفاده شده‌اند و حجم روزانه معاملات روی هر ورقه اوراق خزانه اسلامی به عنوان وزن آن در نظر گرفته شده است.

او با بیان اینکه سه عامل تعدیل کننده ریسک داریم، ادامه داد: در رابطه با ریسک تمرکز سبد سرمایه‌گذاری می‌توان گفت، ریسک نامطلوب لزوما دربرگیرنده ریسک تمرکز نیست، از شاخص هرفیندال ـ هیرشمن برای اندازه‌گیری ریسک تمرکز سبد سرمایه‌گذاری استفاده شده است، ریسک تمرکز در سطح صنعت و شرکت اندازه‌گیری شده و با هم ترکیب می‌شود، برای به‌هنجار سازی ریسک تمرکز، از روش حداقل رضایت بخش استفاده شده است و حد مطلوب شاخص HHI در سطح صنعت حداکثر برابر ۰/۲۲ و در سطح شرکت حداکثر برابر ۰/۳۵ است.

به گفته محسنی نسبت میانگین وزنی ارزش معاملات ۹۰ روز گذشته سبد دارایی‌های صندوق به کل بازار به عنوان شاخص نقدشوندگی در نظر گرفته می‌شود. ریسک تمرکز مالکان نیز با استفاده از شاخص HHI محاسبه می‌شود.

او درمورد سایر معیارهای مورد استفاده افزود: سایر معیارها بازدهی تعدیل شده بر مبنای ریسک مورنینگ استار، بازدهی تعدیل شده بر مبنای ریسک مودیگلیانی، نسبت انواع بازده در بازار سهام شارپ، نسبت شارپ بر مبنای نیم واریانس، نسبت شارپ بر مبنای ریسک نامطلوب، نسبت T و نسبت اطلاعات هستند.

مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان در بخش دوم ارائه خود تشریح کرد: رتبه‌بندی کیفیت مدیریت، درمورد شرایط حال و آتی مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری قضاوت می‌کند و گزارش رتبه‌بندی کیفیت مدیریت، اطلاعات جامعی را راجع به وضعیت حال و آتی مدیریت صندوق ارائه می‌دهد که می‌تواند مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

وی از جمله عوامل کیفیت فرآیند و سیاست سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک را انطباق سیاست‌های سرمایه‌گذاری با نیازها و سلایق سرمایه‌گذاران، رعایت محدودیت های مقرراتی و تحلیل‌های اقتصادی ـ مالی، وجود منابع انسانی کافی و ماهر برای اجرای فرآیند سرمایه‌گذاری و در پایان ارزیابی انواع ریسک‌ها اعم از ریسک بازار، ریسک نقدشوندگی ریسک نکول و. و تعریف سطح ریسک قابل قبول بیان کرد.

محسنی همچنین درمورد موارد مورد نیاز مدیریت و ساختار سازمانی گفت: باید توجه کرد که آیا سازمان دارای تعریف شرح وظایف، آموزش مدیران و کارکنان، حاکمیت شرکتی، ثبات مدیریت ساختار سازمانی متناسب، تخصص و تجربه هیات مدیره و مدیران و نظام‌های انگیزشی مدیران و کارکنان کلیدی است یا خیر.

او در باره حاکمیت شرکتی به ارائه توضیحات بیشتری پرداخته و توضیح داد: حاکمیت شرکتی تمام جنبه‌های وظایف مدیریت در پیگیری اهداف اعم از برنامه‌های عملیاتی، کنترل داخلی و بیرونی و ارزیابی عملکرد را در بر می‌گیرد؛ بررسی استقلال مدیران سرمایه‌گذاری با تحلیل روابط تجاری، نسبت خانوادگی، مشاغل و سهامداری آنها انجام می‌شود؛ همچنین باید تصمیمات خرید و فروش دارایی‌های تحت مدیریت حاوی حداکثر انواع بازده در بازار سهام یا حداقل قیمت، تعداد قابل خرید و فروش و دوره زمانی مجاز برای خرید یا فروش باشد و پیش از اخذ هر تصمیم راجع به سرمایه‌گذاری باید بررسی شود که آیا اجرای آن منجر به نقض محدودیت‌های مربوط به ترکیب سرمایه‌گذاری می‌شود یا خیر.

وی با اشاره به حاکمیت شرکتی و نظام کنترلی در این بحث تصریح کرد: پیشگیری از وقوع اشتباهات، سوء استفاده، تقلب، گم شدن، سرقت و اختلاس اموال شرکت و همچنین ارتقای رعایت مقررات با اجرای نظام کنترل داخلی صورت می‌گیرد. موارد دیگری که در این موضوع می‌توان به آنها اشاره کرد مستندات مربوط به ثبت و گزارشگری رویدادهای مالی، اطمینان از دریافت درخواست‌های صدور و ابطال از شخص سرمایه‌گذار، کنترل‌های تعبیه شده برای اطمینان از واریز مبالغ پرداختی به سرمایه‌گذاران به حساب ایشان و وجود واحد مستقل برای حسابرسی داخلی با نیروی انسانی کافی و صلاحیت‌دار است.

قاسم محسنی با بیان اینکه باید دانست که آیا صندوق سرمایه‌گذاری تداوم فعالیت دارد یا خیر افزود: با ارزیابی توانایی مالی مدیر صندوق با بررسی عواملی چون تنوع محصولات و خدمات، میزان سودآوری، میزان سرمایه در گردش و کفایت جریانات نقدی؛ بررسی تنوع درآمدهای عملیاتی و انعطاف‌پذیری در هزینه‌ها و عوامل دیگر می‌توان به این موضوع که آیا صندوق تداوم فعالت دارد یا خیر رسید.

به گفته وی از دیگر موارد مهم در رتبه‌بندی و درجه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، روابط آنها با صندوق‌ها و فعالیت‌های پشتیبان آنهاست که با ترکیب تمام موضوعاتی که ذکر شد می‌توان به رتبه‌بندی از مدیریت دست یافت.

صادرات نفت روسیه افزایش می یابد

وزیر انرژی روسیه، روز سه شنبه در مجمع اقتصادی شرق در ولادیووستوک به خبرنگاران گفت که مسکو با ارسال نفت بیشتر به آسیا به محدود کردن قیمت نفت روسیه پاسخ خواهد داد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، وزیر انرژی روسیه، روز سه شنبه در مجمع اقتصادی شرق در ولادیووستوک به خبرنگاران گفت که مسکو با ارسال نفت بیشتر به آسیا به محدود کردن قیمت نفت روسیه پاسخ خواهد داد.

شولگینوف گفت: «هر گونه اقدام برای اعمال سقف قیمت‌ها منجر به کسری بازار (برای کشورهایی که این را اعمال می‌کنند) و افزایش نوسان قیمت‌ها خواهد شد.

وزرای دارایی ایالات متحده، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، فرانسه و کانادا هفته گذشته به ایده محدود کردن قیمت نفت خام روسیه برای کاهش درآمد مسکو در واکنش به تهاجم این کشور به اوکراین چراغ سبز نشان دادند.

به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، پیش از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در فوریه گذشته، نزدیک به نیمی از صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی روسیه به اروپا می‌رفت.

گروه هفت اعلام کرده بود که «فوراً» سقفی بر قیمت نفت روسیه وضع خواهد کرد و از «ائتلاف گسترده» از کشورها خواست تا به این اقدام بپیوندند.

وزرای دارایی هفت کشور در این بیانیه نوشتند که "سقف قیمت‌ها در سطحی بر اساس یک سری داده‌های فنی تعیین می‌شود و اتحاد قبل از اجرای آن به طور کامل تصمیم خواهد گرفت." آینده "به صورت عمومی و شفاف مشخص خواهد شد."

این گروه بر توسعه طرح‌هایی برای جبران خسارت کشورهای آسیب دیده از قطع برق روسیه تاکید کرد.

به نوبه خود، کرملین جمعه گذشته اعلام کرد که روسیه فروش نفت به کشورهایی را که حداکثر قیمت را بر منابع انرژی روسیه تحمیل می‌کنند، متوقف می‌کند، که به گفته مسکو این امر منجر به بی ثباتی عمده در بازار جهانی نفت خواهد شد.

بهترین برند لامپ ال ای دی

بهترین برند لامپ ال ای دی

لامپ های ال ای دی منابع تولید نور هستند که در آنها از دیود های نورانی استفاده میشود. در لامپ ها علاوه بر تولید نور، گرما نیز تولید میشود. این گرما انرژی اتلاف شده در لامپ میباشد که قابل کنترل و استفاده نیست.

هرچه میزان گرمای تولید شده کمتر باشد به این معنی است که بازده لامپ بالاتر میباشد. در لامپ های ال ای دی گرمای بسیار کمی تولید میشود. در واقع بیشتر از 80 درصد انرژی مصرفی لامپ ال ای دی صرف تولید نور میشود. لامپ ال ای دی (LED) نسبت به لامپ های رشته ایی یا فلورسنت بازده و عمر بیشتری دارند. تولید انواع بازده در بازار سهام کنندگان ادعا دارند که لامپ های ال ای دی میتوان تولید کرد که به ازای هر وات بیشتر از 300 لومن روشنایی به وجود آورد. بازده و طول عمر بالا در لامپ های ال ای دی باعث شد تا مورد توجه عموم افراد جامعه قرار بگیرد.

ویژگی های بهترین برند لامپ های ال ای دی

تولید کنندگان بسیاری هستند که لامپ ال ای دی تولید میکنند اما اینکه کدام یک از این لامپ ها دارای کیفیت بیشتری است سوالی است که مطمئنا در هنگام خرید با آن روبرو می شوید. برای مقایسه لامپ های ال ای دی باید به چهار مولفه میزان روشنایی، بازده، طول عمر و زاویه نوردهی دقت کرد. چهار مولفه ذکر شده علاوه بر تعیین کیفیت یک لامپ به مصرف کنندگان کمک میکند تا انتخاب درستی بر اساس نیاز خود داشته باشند. برای مثال برای یک اتاق مطالعه با مساحت 12 متر مربع، 3600 الی 6000 لومن مورد نیاز است. در بررسی روشنایی مورد نیاز زاویه تابش نیز بسیار مهم است و بر اساس مساحت مکان مورد نظر بررسی میشود. برای تعیین کیفیت یک لامپ ال ای دی باید به سراغ برندی برویم که لامپ های آن روشنایی، بازده، و طول عمر زیادی داشته باشند و با این حال توان مصرف کمی داشته باشند.

برند های موجود لامپ ال ای دی در بازار ایران

برند های بسیاری در بازار موجود است که در ادامه به معرفی برخی از آنها می پردازیم.

یکی از شرکت هایی که در زمینه تولید لامپ ال ای دی فعالیت دارد، برند اسرام است. این برند در کشور های بسیاری تولید میشود ولی مغر اصلی آن در آلمان است و نوراکومارت به عنوان نمایندگی اسرام در ایران فعالیت دارد. این شرکت زیر مجموعه شرکت زیمنس است و بعد از شرکت فیلیپس معروف ترین برند در زمینه وسیله های روشنایی است.

کمپانی اپل (opple) نیز یکی از برند های تولید کننده لامپ ال ای دی است. این برند چینی در سال 1996 تاسیس شد و در بیشتر از 50 کشور محصولاتش به فروش میرسد.

کارخانه پارس شعاع توس، یک برند تولید کننده لامپ ال ای دی ایرانی است که کارخانه آن در خراسان قرار دارد و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان در ایران میباشد.

یکی از شرکت های معروف در صنعت تولید وسایل روشنایی و مخابراتی، شرکت افراتاب است. این شرکت در سال 1377 تاسیس شد و ادعا دارد بهترین کیفیت را ارائه میدهد.

یکی از معروف ترین برند های موجود در بازار برند لامپ نور است. شرکت لامپ نور با هدف استفاده از آخرین تکنولوژی روشنایی، تولید و عرضه لامپ های ال ای دی با برند تجاری نور تاسیس شد.

برند های بسیار دیگری نیز در بازار مانند هالی استار، ای دی سی، دلتا، کملیون، افق و … موجود است. اما در بین برند های خارجی برند اسرام و در بین برند های ایرانی پارس شعاع و لامپ نور بهترین کیفیت را دارند. همانطور که انتظار می رود برند های خارجی قیمت بالاتری نسبت به برند های ایرانی دارند. اما کیفیت آن ها بسیار مشابه یکدیگر است و میتوان گفت با هم برابری میکنند.

یکی دیگر از مولفه های کلی که به میزان کیفیت لامپ ال ای دی اشاره دارد گارانتی محصول است. به این صورت که هرچه کیفیت یک محصول بیشتر باشد کارخانه تولید کننده گارانتی بیشتری برای آن محصول ارائه میدهد. در بین چهار برند لامپ ال ای دی که به عنوان بهترین برند تولید کننده لامپ ال ای دی معرفی شدند، برند اسرام بیشترین میزان گارانتی (48 ماه) را دارد و برند های پارس شعاع توس و نور و برند های ایرانی دیگر 12 ماه گارانتی دارند. که البته در نهایت باید میزان رضایت خریداران را بررسی کرد. برای بررسی این موضوع می توان به چند فروشگاه آنلاین که در زمینه وسایل روشنایی فعالیت دارند مراجعه کرد و به بررسی نظرات خریداران پرداخت. با بررسی نظرات خریداران متوجه میشوید که مصرف کنندگان از برند اسرام و لامپ نور رضایت بیشتری داشته اند.

تجهیزات روشنایی از جمله مواردی است که عموم مردم به صورت روزانه از آن استفاده می‌کنند و در سبد خرید بخش بزرگی از جامعه قرار دارد. نوراکومارت Nooracomart با هدف تسهیل در تهیه کالای با کیفیت و مقرون به صرفه برای همه افراد جامعه، فعالیت خود را به عنوان فروشگاه تخصصی تجهیزات روشنایی آغاز کرده است. با توجه به گسترش اینترنت و میل هر چه بیشتر افراد به خرید اینترنتی، خلاء حضور یک فروشگاه اینترنتی در زمینه تجهیزات روشنایی احساس می‌شد. نوراکو در تلاش است تا با تامین طیف کاملی از انواع محصولات، بتواند انتخاب اول ایرانیان در زمینه خرید تجهیزات روشنایی و خرید اینترنتی لامپ باشد. نوراکو در حال حاضر با تامین بیش از 500 نوع کالا از تجهیزات روشنایی یکی از غنی‌ترین و بروزترین فروشگاه‌ اینترنتی در حوزه روشنایی محسوب می‌شود. ما در نوراکو با ارائه اینترنتی و حضوری معتبرترین و باکیفیت‌ترین برند‌های داخلی و خارجی از جمله نمایندگی لامپ اسرام و لامپ نور و دیگر برندهای را برای شما فراهم آورده‌ایم. نوراکو با تکیه بر سابقه 40 ساله خود در بازار روشنایی ایران و پرسنل حرفه ای خود این اطمینان خاطر را برای شما فراهم می‌آورد که با خرید اینترنتی و حضوری تجهیزات روشنایی از این مجموعه بهترین تجربه خرید را خواهید داشت.

ارزش شرکت‌ها و توزیع سود

اثر مالیات بر عایدی سرمایه بر سیاست مالی شرکت‌ها وابسته به اندازه نرخ مالیات بر عایدی سرمایه شرکت در مقایسه با نرخ مالیات بر سود توزیع شده و نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها است.

تصویر ارزش شرکت‌ها و توزیع سود

به گزارش پرسون، مهدی زرنگ، پژوهشگر اقتصادی نوشت: اصلاح نظام مالیاتی انواع بازده در بازار سهام کشور و افزایش پایه‌های مالیاتی در چند سال گذشته جزو برنامه‌های کلان اقتصادی کشور بوده که تاکنون به‌دلیل برخی پیچیدگی‌ها اجرایی نشده است. یکی از پایه‌های مالیاتی مرسوم در دنیا مالیات بر عایدی سرمایه است. این پایه مالیاتی در برخی از کشورهای پیشرفته درصد قابل‌توجهی از درآمدهای مالیاتی را پوشش می‌دهد.

وضع مالیات بر عایدی سرمایه اخیرا توسط سیاستگذاران کشور موردتوجه قرار گرفته است. اما چگونگی اجرای آن و نیز الزامات و ضرورت‌های مورد نیاز برای اجرای آن جزو موضوعاتی است که باید به آن توجه جدی شود. برای انجام اصلاحات ساختاری با هدف بهبود نظام مالیاتی کشور می‌توان به دو صورت عمل کرد؛ یکی گسترش پایه‌های مالیاتی جدید و دومی بهبود عملکرد پایه‌های مالیاتی موجود.

در نظام‌های مالیاتی دو نوع مالیات وجود دارد؛ گروه اول مالیات بر جریان درآمد حاصل از دارایی است و گروه دوم شامل مالیات بر منبع درآمد است. به‌عنوان مثال مالیات بر ثروت مالیاتی است که بر مالکیت دارایی‌ها، املاک افراد یا شرکت‌ها در بخش‌خصوصی اعمال می‌شود. مالیات انواع بازده در بازار سهام بر ثروت گاه به‌صورت افزایش ارزش ثروت و سرمایه(مالیات بر عایدی سرمایه) نیز مطرح می‌شود.

پیچیدگی تعریف مفهوم تئوریک و کاربردی عایدی سرمایه از موضوعاتی است که باید به آن توجه شود و تمایز بین عایدی کوتاه‌مدت و بلندمدت، تعدیلات مربوط به تورم و استهلاک و نیز توجه به زیان‌های سرمایه‌ای و تمایز بین عایدی واقعی و عایدی غیرواقعی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. برای معرفی هر پایه جدید مالیاتی باید به سه عنصر ۱- شناخت دقیق انواع بازده در بازار سهام خود پایه مالیاتی ۲- آثار اقتصادی مرتبط با وضع مالیات بر این پایه ۳- نرخ‌ها و معافیت‌ها برای بخش‌های مختلف، مورد ارزیابی قرار گیرد. سیاستگذاران باید قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی نسبت به تبیین آنها توجه لازم را داشته باشند.

برای بیان مفهوم تئوریک عایدی سرمایه باید به مفهوم ارزش دارایی توجه داشت. ارزش دارایی معمولا براساس سه متغیر تعیین می‌شود: الف) درآمدهای مورد انتظاری که این دارایی در آینده ایجاد می‌کند ب) ارزش دارایی در زمان اقساط آن ج) نرخ تنزیل مناسب برای تبدیل جریان درآمدی آتی و ارزش اسقاطی به ارزش حال.

بنابراین زمانی که دارایی‌ای به فروش می‌رسد، قیمتی که فروشنده دریافت می‌کند منعکس‌کننده برآورد فروشنده و خریدار از جریان درآمد دارایی در آینده است. اگر برآوردهایی که در زمان فروش از جریان درآمد آتی دارایی صورت می‌پذیرد با برآوردهای قبلی یکسان باشد، قیمت فروش دارایی برابر با قیمتی خواهد بود که در ابتدا برای خرید دارایی پرداخت شده است. اما اگر برآوردهای جدید نشان‌دهنده کاهش درآمد مورد انتظار باشد، در این‌صورت ممکن است که صاحب دارایی در زمان فروش دارایی متحمل زیان شود. اما اگر برآوردهای جدید نشان‌دهنده افزایش در جریان درآمدی مورد انتظار این دارایی در آینده باشد، ممکن است صاحب دارایی در زمان فروش دارایی سود کسب کند. عایدی سرمایه مبتنی براین فرض است که درآمد مورد انتظاری که در زمان فروش دارایی برآورد می‌شود، بیش از درآمد مورد انتظار پیش‌بینی شده در زمان خرید، برای دارایی باشد. پس عایدی یا زیان دارایی سرمایه‌ای حاصل تغییر در انتظارات مرتبط با توان بالقوه ایجاد درآمد دارایی است. برای دارایی مستهلک‌شدنی نیز عایدی سرمایه عبارت است از تفاوت بین ارزش فعلی جریان درآمدی مورد انتظار دارایی در زمان فروش از ارزش فعلی جریان درآمد پیش‌بینی شده برای دارایی در زمان خرید دارایی که استهلاک سالانه دارایی در طول دوره نگهداری دارایی از آن کسر شده است.

به‌صورت کلی علل تغییر در ارزش یک دارایی را می‌توان به دو دسته علل بیرونی و علل درونی تقسیم‌بندی کرد. علل بیرونی عللی است که به فرآیند تولید مربوط نیست(کمبود دارایی‌های جدید در بازار، افزایش در قیمت محصولاتی که دارایی تولید می‌کند یا تغییر در نرخ بهره بازار)، علل درونی عللی است که مربوط به فرآیند تولید هستند(خطا در پیش‌بینی‌های موجود در مورد میزان استهلاک واقعی دارایی یا توانایی آن در تولید واحدهای محصول بیشتر از آنچه در زمان خرید دارایی پیش‌بینی می‌شد). تغییر قیمت دارایی در اثر علل خارجی را عایدی واقعی و تغییر در قیمت در اثر برآورد استهلاک، عایدی غیرواقعی است.

حال سوال این است که چگونه می‌توان عایدی واقعی از عایدی غیرواقعی را تشخیص داد. از طرفی با توجه به ساختار اقتصاد ایران شاخص‌های تاثیرگذار بر ارزش دارایی‌ها درحال نوسان هستند و این امر منجر به نوسان در ارزش دارایی‌ها می شود بنابراین تعیین عایدی واقعی و غیرواقعی و به سبب آن اخذ مالیات بر عایدی سرمایه با پیچیدگی‌هایی مواجه می‌شود.

مالیات بر عایدی سرمایه از دو کانال عمده می‌تواند سرمایه‌گذاری را تحت‌تاثیر قرار دهد، یکی از طریق افزایش در هزینه سرمایه، هنگامی که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه افزایش می‌یابد، نرخ بازده سرمایه‌گذاری کاهش یافته و هزینه سرمایه افزایش می‌یابد. هنگامی که بازدهی سرمایه‌گذاری کم باشد، سرمایه‌گذاری و حجم سرمایه در اقتصاد کاهش می‌یابد. در این شرایط اگر کشش سرمایه نسبت به هزینه سرمایه اندک باشد، این تغییر زیاد نخواهد بود. مکانیزم دومی که از طریق آن مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند سرمایه‌گذاری را تحت‌تاثیر قراردهد، اثر قفل‌شدن دارایی‌هاست، اثر قفل‌شدن دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ریسکی جدید را کند می‌کند. این امر به‌دلیل تحریک کردن سرمایه‌گذاران در به تاخیر انداختن فروش دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه است. مالیات بر عایدی سرمایه سبب تغییر در بازدهی سرمایه‌گذاری است، این تغییر از دو کانال بر پس‌انداز خانوارهای تاثیر می‌گذارد. افزایش در نرخ بازدهی می‌تواند انواع بازده در بازار سهام تمایل خانوارها برای افزایش پس‌انداز را به همراه داشته باشد(اثر جانشینی). اما در همین زمان، افزایش نرخ بازدهی به خانوار این امکان را می‌دهد که سطح کمتری از ثروت را نگهداری کند(اثر درآمدی). اثر مالیات بر عایدی سرمایه بر پس‌انداز خصوصی وابسته به برآیند دو اثر ذکر شده است.

طی سالیان اخیر حجم سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در کشور از ارزش سرمایه‌گذاری مورد نیاز جایگزینی برای جبران استهلاک کمتر بوده است. این امر به مفهوم آن است که حجم سرمایه کل موجود در کشور نه تنها افزایش یافته بلکه روند نزولی به خود گرفته است. این معضل سبب می‌شود به‌صورت ساختاری توان تولید کل اقتصاد کاهش یابد. حال با اتخاذ سیاست مالیات بر عایدی سرمایه هزینه سرمایه افزایش می‌یابد و باز تمایل به سرمایه‌گذاری مجدد کاهش می‌یابد. در شرایط کنونی اقتصاد کشور اتخاذ سیاست مذکور می‌تواند به رکود بیشتر تولید در اقتصاد منجر شود.

اثر مالیات بر عایدی سرمایه بر سیاست مالی شرکت‌ها وابسته به اندازه نرخ مالیات بر عایدی سرمایه شرکت در مقایسه با نرخ مالیات بر سود توزیع شده و نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها است. اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه نسبت به نرخ مالیات بر سود توزیع شده کوچک‌تر باشد، بدیهی است که بنگاه‌ها افزایش ارزش سهام را بر پرداخت سود توزیع شده، ترجیح می‌دهند. اما به دلایل زیر ممکن است بنگاه‌ها اقدام فوق را انجام ندهند، اولا سود سهام توزیع‌شده نشانه ارزش واقعی بنگاه است، بنابراین کاهش سود توزیع شده ممکن است برای خریداران بالقوه سهام به معنی وضعیت بد بنگاه تلقی شود. ثانیا محدودیت‌های قانونی در افزایش ارزش سهام می‌توانند موثر باشند زیرا آنها را معادل سود توزیع‌شده مشمول مالیات می‌کنند. اما اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه و نرخ مالیات بر سود یکسان باشد، در این صورت بنگاه بین افزایش ارزش سهام و پرداخت سود توزیع‌شده بی‌تفاوت خواهد بود.

براساس بررسی‌های اقتصادی صورت‌گرفته وضع این مالیات می‌تواند برخی از متغیرهای اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، سیاست مالی شرکت‌ها، ترکیب سبد دارایی خانوارها، هزینه سرمایه و تقاضا بر دارایی‌ها و تعداد دفعات مبادله دارایی‌ها را نیز تحت‌تاثیر قراردهد. وضع مالیات بر عایدی سرمایه هم برای افراد و هم برای شرکت‌ها به‌طور قابل‌توجهی در بین کشورهای مختلف متفاوت است، بنابراین در صورت اتخاذ وضع این نوع مالیات باید سیاست‌ها و نرخ‌های بهینه متناسب با ساختار کلان فعلی اقتصاد ایران در نظر گرفته شود.

انواع بازده در بازار سهام

با راهبری ایمیدرو و ایدرو؛

کارخانه تولید تایر خودرو سنگین در سیستان و بلوچستان ساخته می‌شود

عصر خودرو- عملیات اجرایی ساخت کارخانه تولید ۲۷ هزار تن تایر خودرو سنگین با راهبری ایمیدرو و ایدرو در سال جاری آغاز می‌شود.

کارخانه تولید تایر خودرو سنگین در سیستان و بلوچستان ساخته می‌شود

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، شرکت‌های چادرملو، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و ایدرو از مجموعه های سرمایه گذار در این طرح هستند.

این کارخانه با ظرفیت تولید 27 هزار تن تایر سنگین شامل 9 هزار تن تایر OTR (تایرهای لودر، دامپتراک) و 18 هزار تن تایر TBR( تایر کامیون و اتوبوس) در سیستان و بلوچستان با برآورد سرمایه گذاری سه‌هزار میلیارد تومانی ساخته می شود.

لزوم هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به مناطق کمتر برخوردار

معاون وزیر صمت در جلسه بررسی ساخت این پروژه که با حضور «فرشاد مقیمی» معاون نوسازی و بهره برداری ایدرو، «اردشیر سعدمحمدی» مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و «امیرعلی طاهرزاده» مدیرعامل چادرملو برگزار شد، گفت: عملیات اجرایی کارخانه ساخت تایر سنگین در سیستان و بلوچستان آغاز خواهد شد.

«وجیه الله جعفری» افزود: اشتغال‌زایی فراگیر از دستاوردهای بزرگ ساخت این کارخانه خواهد بود.

رئیس هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد: شرکت‌های بزرگ معدن و صنایع معدنی باید سرمایه‌گذاری‌ها را به مناطق کم‌برخوردار هدایت کنند تا رونق اشتغال و توسعه در نقاط مختلف کشور را شاهد باشیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه‌داد: مسائل مربوط به احداث و افزایش سرمایه شرکت مرتبط با پروژه، به زودی تعیین تکلیف می‌شود.

برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنیداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.