تقسیم بندی نرخ (قیمت) ارزفارکس اصطلاحی است لاتین بر گرفته از دو کلمه Foreign Exchange که به معنی تبادل ارزهای خارجی می باشد. بازار فارکس (خرید و فروش ارز) بزرگترین بازار در جهان می باشد، ارزش معاملات روزانه این بازار بالغ بر ۱.۵ تریلیون دلار است.

تاثیر تکانه‌های نرخ ارز بر چالش‌ها و چشم اندازهای اشتغال بخش صنعتی ایران

(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)
یکی از بخش‌هایی که نقش موثری در اشتغال زایی داشته و به طور مستقیم و غیر مستقیم در بخش‌های دیگر نیز اثر گذاراست، بخش صنعت است، از این رو با توجه به اهمّیت اشتغال و نقش آن در سرنوشت فردی و اجتماعی انسان، در این تحقیق به بررسی تاثیر تکانه‌های نرخ ارز بر چالشها و چشم اندازهای اشتغال بخش صنعت پرداخته شده است. بخش اول مطالعه، شاخص تکانه نرخ ارز را با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیوتعمیم یافته محاسبه گردید و سپس با انجام آزمون ریشه واحد دیکی فولر و آزمون شکست ساختاری پرون، از مدل تصحیح خطای برداری برای برآورد طی سال‌های 1390-1338استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که درکوتاه مدت و بلندمدت تکانه نرخ ارز و حجم پول بر اشتغال رابطه معکوس دارند، همچنین با افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی نیز میزان اشتغال بخش صنعت افزایش می‌یابد. بخش دوم مطالعه، پیش بینی روند اشتغال بخش صنعت، بااستفاده از مدل شبکه عصبی صورت گرفت و مشخص شد که اشتغال در بخش صنعت در آینده روندی افزایشی خواهد بود. لذا برنامه ریزی در این ارتباط می‌تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of exchange rate shocks on the challenges and prospects of employment in the industrial sector of Iran

نویسندگان [English]

 • Davood Daneshjafari 1
 • Ali Sardarshahraki 2
 • Hajar Asnaashari 3
 • Yahya Hartami 4

One of the sectors that have a role in job creation and the direct and indirect impact on other sectors is the industrial sector. So in this paper, the effects of the exchange rate as instruments of economic importance sector employment over the period 1338-1390 have been analyze. In the first part of the study, the structural break test unit root test Dicky Fuller Peron, the vector error correction model is used to estimate when results indicated that in short-run and long-run the exchange rate shock volume has been inverse effect on employment. Then the second section, anticipated employment trends using model of Artificial Neural Network (ANN). It was found that employment in industry will be increased in future. Therefore planning in this relation can be of high importance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Employment prospects
 • industry momentum exchange
 • Neural Networks
 • Vector Error Correction

اصل مقاله

مقدمه

نرخ های ارز یکی از عوامل کلیدی بین یک اقتصاد کشور و دنیا است. این نرخ از طریق بازار کالا و دارایی، روابط بین قیمت ها در داخل کشور و قیمت های داده شده در بازار جهانی را برقرار می سازد و یک عمال اثر گذار بر سیاست ها، راهبردها، ساز وکارهای روزانه، ساختار سیاسی، اجتماعی وفرهنگی محسوب می‌شود. نرخ ارز بر قیمت کالاها وخدمات وارداتی در بازار داخلی و بر قیمت کالاهای سرمایه ای ساخته شده در داخل تاثیر می گذارد. نوسانات نرخ ارز وتغییرات آن در یک مرحله به قیمت کالاهای وارداتی منتقل می‌شود ودر مرحله دوم، تغییرات در قیمت کالاهای وارداتی، به قیمت کالاهای عمده فروشی ومصرف کننده انتقال می‌یابد. تغییر نرخ ارز قیمت های مصرف کننده را از کانال دیگری نیز تحت تاثیر قرار می دهد: کاهش ارزش پول ریال، قیمت های بالاتر را برای کالاهای وارداتی ایجاد می کنند و در نتیجه، تقاضا برای کالاهای تولید شده داخلی را افزایش می دهد که این کالاها با کالاهای وارداتی رقابت می کنند.هنگامی تقاضا افزایش می‌یابد، فشار روی قیمت ها ودستمزدهای اسمی رو به بالا خواهد یود وباعث افزایش قیمت ها ودستمزدها می گردد (موسوی محسنی ،1387). در زمینه سیاست­های اشتغال می‌توان آن را به چهاردسته تقسیم نمودالف- سیاست­های فعال بازار: این گروه از سیاست­ها در برگیرنده مکانیسم جستجوی شغل، آموز بیکاران، ایجادشغل بطورمستقیم یاازطریق پرداخت یارانه است(طرح­های خوداشتغالی)عناصراصلی سیاسست­های فعال بازارعباتنداز:1- ایجادتحرک درعرضه نیروی با ایجاد شغل، پرداخت یارانه به دستمزدها 2-توسعه اشتغال با ایجاد مهارت های جدید و با روش های مختلف مانند آموزش های مجدد3- افزایش کارایی تقسیم بندی نرخ (قیمت) ارز بازارکار با ارائه خدمات به نیروی کار مانند مشاوره، کمک در انطباق شغل بامهارت­های نیروی کارب- سیاست­های تنظیمی بازارکار: این سیاست­ها باعث انعطاف پذیری بیشتر بازار کار شده و بر جریان ورود و خروج نیروی کار ناشی از تنظیم قوانین ومقررات موثرخواهند بود.ج- سیاست­های منفعل وحمایتی بازارکار: این سیاست­ها همچون حمایت­های مالی از بیکاران، اصلاح سیستم مقرری بیکاری، پرداخت یارانه به دستمزدپایین، معافیت مالیاتی، کاهش مالیات بردستمزدها، کمک به افراد با دستمزد پایین جهت افزایش رفاه وتامین حداقل زندگی را شامل می‌شود. د- سیاست های کلان اقتصادی موثربربازارکار: این سیاستها ازطریق مکانیسم پولی و مالی ودرنتیجه گسترش رشد و تولید اقتصادی (افزایش تقاضای کل) برای نیروی کار، تقاضا خلق می کنند (اوجی، 1386).

1- بیان مسئله

افزایش و یا کاهش نرخ ارز از مهمترین موضوعاتی است که می تواند میان بخش تولید، اشتغال و صادرات به عمده ترین چالش تبدیل شود نوسان نرخ ارز برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را مختل می‌کند زیرا نمی‌توانند آینده نرخ ارز را پیش‌بینی کنند و در قیمت‌گذاری کالا دچار سردرگمی می‌شوند. همه بازیگران اقتصادی زمانی که ارز تبدیل به یک دارایی می‌شود سعی می‌کنند ثروت خودشان را به‌ صورت ارزهای خارجی نگهداری کنند. در این حالت بنگاه‌ها با کمبود سرمایه مواجه می‌شوند، یعنی بخشی از پس‌اندازها به‌جای اینکه در اختیار بانک‌ها و سپس بنگاه‌ها قرار داده شود به‌طور مستقیم تبدیل به ارز می‌شود. بنابراین در چنین شرایطی بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه خواهند بود که این باعث بروز مشکل در تولید واشتغال خواهد بود. بنابراین سئوال اصلی تحقیق عبارت است از آیا تکانه(نوسان) نرخ ارز بر اشتغال در ایران تاثیر گذار است؟ سئوال فرعی این مطالعه آن است: اشتغال بخش صنعت در آینده چگونه خواهد بود؟ ودر راستای سئوالات مطرح شده فرضیات مورد نظر به صورت زیر مطرح می شوند: تکانه نرخ ارز بر استغال اثر منفی دارد.دوم روند اشتغال بخش صنعت در آینده روندی افزایشی دارد.

2- مبانی نظری

در یک طبقه بندی کلی نظریه های مربوط به ارز را می‌توان در سه بخش کل تیوری های سنتی، تیوری های مدرن با رویکرد پول گرایی وتیوری های مدرن با رویکرد پرتفولیو تقسیم بندی نمود.در تیوری های سنتی عامل تغییر نرخ ارز توسط تیوری برابری قدرت خرید تشریح می گردد. در این تیوری، قانون قیمت واحد برای تمامی کالاها در جهان مبنای اصلی تفسیر وتبیین تقویت وتضعیف نرخ ارز قرار می گیرد و با تغییرات نرخ کالاها وخدمات در کشورها نرخ های ارز نیز تعدیل وتنظیم می گردند. در تیوریهای مدرن که خود به دو رویکرد پول گرایان وموازنه پرتفولیو طبقه بندی می گردند، تعیین نرخ ارز بر اصولی نظیر جریان کامل و آزاد سرمایه وانتظارات عقلایی بنا برگردیده است. در تیوری پول گرایان نظریه پردازانی نظیر دورنبوش فبشر و فرانکل، ماندل و فلمینگ و گارتنربه ترتیب نظریات مدل تعدیل بیش از حد، مدل پول گرایان ومدل تعادلی ومدل حباب نرخ ارز را مطرح نمود اند.در رویکرد موازنه پرتفولیو، تیوری های مدرن نیز شخصیت هایی نظیر گارتنر وکوری به نظریه پردازی پرداخته اند. اگر چه تیوری ها و مدل های بسیاری در زمینه نوسانات وچرایی رفتار نرخ ارز در دنیا تدوین گردیده است اماهنوز اندیشمندان علوم اقتصادی ومالی به یک توافق واجمع کامل در مورد اینکه کدامین مدل قادر به توضیح رفتار نرخ ارز است دست پیدا نکرده اند(تقوی، 1390). انحراف از مسیر تعادلی بلندمدت نرخ ارز که اغلب به صورت ارزش گذاری بیش از اندازه پول ملی اتفاق می افتد، نه تنها در کوتاه مدت تاثیر نامطلوبی بر عملکرد اقتصادی کشورها دارد، بلکه، در بلندمدت مانع شکل گیری بخش تجاری کارا در اقتصاد می‌شود. افزون براین، نوسانات نرخ ارز، نشان دهنده بی ثباتی در روند قیمت های نسبی بوده، در نتیجه، آثاری مانند ریسک، کوتاه شدن افق سرمایه گذاری و بی ثباتی بازارهای مالی را به دلیل انتظارات مربوط به تغییر نرخ ارز ونوسانات نرخ بهره به همراه دارد.بنابراین، تصحیح نرخ ارز وحفظ ثبات نرخ تحققی ارز در سطح تعادلی بلندمدت آن، از جمله شرایط لازم برای دستیابی به رشد پایدار وثبات اقتصادی است(طیبی،1381).

3- پیشینه تحقیق

در سیاستگذاری های کلان اقتصادی منابع انسانی نقش مهمی را ایفا می کند، مطالعاتی در خارج وداخل کشور در طی این چند دهه درموردنر خ ارز، اشتغال و پیش بینی انجام شده است، بولسو[1](2006)، به بررسی تاثیر نرخ ارز بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی از آمریکا به کشورهای عمده تجاری پرداخت. نتایج تحقیق نشان می دهد که صادرات و واردات نسبت به نرخ ارز با کش است. تایم وفردی[2](2005)، به بررسی تاثیر سیاست مالی براشتغال و رشد پرداختند وتاثیر متغیرهای چون مالیات وهزینه مخارج دولت برتولید ناخالص داخلی واشتغال پرداختند که ار طریق مدل رگرسیون خطی حداقل مربعات[3] ((OLSنتایج نشان داد با افزایش مالیات رشد و اشتغال کاهش پیدا می کند و افزایش مخارج دولت باعث افزایش اشتغال می‌شود.

گلدفن وگوپتا[4](2003) به بررسی رابطه بین سیاست پولی ونرخ ارز پس از بحران پولی در هشتاد کشور پرداختند وبه این نتیجه رسیدند که در دوران بحران، کاهش ضریب اطمینان سرمایه گذاران، سبب افزایش ریسک شده ودر نتیجه نرخ بهره را افزایش داده و همزمان نرخ ارز را نیز کاهش می دهد این واقعین بجای همبستگی مثبت بین نرخ بهره و نرخ ارز، رابطه ای منفی بین آن دو بوجود می آید. هنری وبوسرنگس[5](2007)، به بررسی پیش بینی صادرات برنج تایلندی با استفاده از مدل های میانگین متحرک خودرگرسیون تجمعی [6] ( (ARIMAو شبکه عصبی پرداختند. آنها نتایج بدست آمده از دو مدل را مقایسه کردند و به این نتیجه دست یافتند که مدل شبکه عصبی نسبت به مدل میانگین متحرک خودرگرسیون تجمعی به خوبی، داده های برنج صادراتی را برازش وپیش بینی می کند. هروری وهمکاران[7](2004)، با توجه به مطالعات محدود درزمینه پیش بینی متغیرهای اقتصادی دراروپا، توانایی شبکه مصنوعی رابا یک فرآیند خودرگروسیو[8](AR) در پیش بینی تولیدات صنعتی سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه وانگلیس مورد مقایسه قرار دادند. برای این منظور از معیار ریشه میانگین مجذور خطا(RMSE) استفاده شد. نتایج نشان داد که شبکه عصبی در افق­های زمانی کمتر از 12 ماه دارای خطای پیش بینی کمتری درمقایسه بافرایندخودرگرسیو می باشد. این محققین براین باورند که شبکه های عصبی بهتر از سایر روشها مسیرمتغیرها را پیش بینی می نمایند. روشن(1383)، به پیش بینی تورم ایران به کمک مدل های ARCH[9]/GARCH,ARIMA و شبکه های عصبی مصنوعی ومقایسه کارآیی مدل­های مذکورپرداخت که ابتدا تورم ایران را به کمک فرآیند ARIMA، ARCH و GARCH پیش بینی نمود و سپس با مدل شبکه های عصبی مصنوعی انجام داد، که نتایج عملکرد بهترین مدل را نسبت به مدل های گفته شده نشان داد. قدیمی (1381)، بررسی مدل­سازی و پیش بینی رشد اقتصادی درایران را بااستفاده از شبکه­های عصبی مصنوعی مورد مطالعه قرارداد. در این مطالعه،کارایی یک مدل شبکه عصبی با یک مدل خطی رگرسیون برای پیش بینی نرخ رشد اقتصادی در ایران مقایسه شد. نتایج نشان دادکه مدل شبکه عصبی برای پیش بینی نرخ رشد اقتصادی در ایران از کارایی بالاتری برخوردار است. تقوی و همکاران(1384) در مطالعه ای به منظور بررسی سهم تغییرات رابطه مبادله بر بی ثباتی نرخ ارز در اقتصاد ایران به این نتیجه رسیدند که با وجود تاثیرات متقابل نرخ ارز و رابطه مبادله، نقش شوک های رابطه مبادله در نوسانات نرخ ارز ناچیز است و بیشتر نوسانات نرخ ارز در اقتصادایران ناشی از تغییرات خود نرخ ارز است.

4- روش تحقیق

این پژوهش به کمک روش اقتصاد سنجی در صدد آن هست تا تاثیر تکانه نرخ ارز را بر اشتغال بخش صنعت مورد آزمون قرار دهد. این پ‍ژوهش بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام شده است .براساس مطالعات تجربی الگوی پژوهش تدوین و به منظور تخمین و آزمون فرضیه ازروش های اقتصاد سنجی GARCHوVECMاستفاده گردیده آمار و اطلاعات متغیرها طی سالهای1338-1390 از طریق بانک مرکزی جمع آوری شده است. در آخر اشتغال بخش صنعت با استفاده ازمدل شبکه عصبی پیش بینی خواهد شد و روند آن در آینده بررسی خواهد شد. در ابتدای مقاله مروری برمبانی نظری و بیشینه تحقیق، روش تحقیق و سپس نتایج، در انتها تحلیل می گردد.

5- نتایج و بحث

یکی از ساده­ترین روش­های ممکن برای تجزیه تکانه­های ارز استفاده از مدل خودرگرسیون تعمیم یافته تحت شرایط ناهمسانی واریانس (GARCH) استفاده شد.در مرحله اول مطالعه، آزمونARCH LM انجام شد، که حاکی از وجود اثرات وارایانس ناهمسانی است. فرض صفر این آزمون عبارت است از همسان بودن واریانس باقیمانده هاکه با توجه به نتیجه آزمون، براساس دو آماره F و حاصلضرب تعداد مشاهدات با ضریب تعیین، فرضیه صفر رد شده و فرضیه یک مبنی بر وجود واریانس ناهمسانی در باقیمانده ها پذیرفته می‌شود. در مرحله بعدی که وجود ناهمسانی موردپذیرش قرارگرفت، می‌توان به مدل سازی نااطمینانی ناشی از واریانس همسانی در داده پرداخت.که از الگوی GARCH استفاده می‌شود. GARCH از دو جز خود توضیح پسماندها و واریانس شرطی تشکیل شده است، که هر دو جز با وقفه هایی در الگو ظاهر می­شوند، که این وقف­های بینه مرتبه الگو را تعیین می­کنند.

بدین منظور آماره های آکاییک وشوارتز بیزین معیار قرارگرفتند و نتیجه تخمین مدل (1,1) GARCH دررابطه ذیل آورده شده است:

که در این رابطه پسماند و واریانس شرطی است و اعداد داخل پرانتز رابطه معناداری این متغیرهارا نشان می دهد.با استفاده از معادله بالاشاخص تکانه نرخ ارز استخراج شد به عبارت دیگر واریانس شرطی همان شاخص تکانه نرخ ارز است .قبل از برآورد الگوی خودتوضیح برداری، پایایی متغیرهامورد آزمون قرارگرفت که نتیجه آزمون ریشه واحد نشان داد که کلیه متغیرهای الگو با یک بار تفاضل گیری ایستا شدند.

با توجه به اینکه اقتصاد ایران تحت تاثیرتحولاتی نظیرجنگ و انقلاب بود، تقسیم بندی نرخ (قیمت) ارز در نتیجه احتمال شکست ساختاری وجود دارد، که در این مطالعه با استفاده از آزمون مجموع تجمعی مربعات باقیمانده ها) (CUSUM Q2 برای آزمون ثبات ضرایب مدل درطول زمان استفاده شد، که در این مطالعه نشان داد که فرض صفر مبنی برثبات ضرایب رد شده و شکست ساختاری وجود دارد. به منظور بررسی شکست ساختاری متغیرها از آزمون پرون استفاده شده است.پرون معتقد بود وجود نا ایستایی در برخی از متغیرهای کلان ناشی از شکست ساختاری است که در این داده ها رخ داده است و اگر این امر در موردآن­ها لحاظ شود، ایستایی این متغیرها اثبات خواهدشد. نتایج حاصل از آزمون ریشه واحدپرون رانشان داد که، متغیردارای ریشه واحد است بنابراین نوسانات آن حول روند زمانی پایا نیست بنابراین تمامی متغیرها انباشته از مرتبه یک هستند(نوفرستی، 1378).

به طور کلی روابطی که متغیرهای مورد بررسی در این مطالعه به قرارزیراست:

[LE, LM, LTEKR, LEXJ, LEXO, Duj]

که هدف تاثیر تغییرات اشتغال در بخش صنعت (LE)، حجم پول(LM)،تکانه نرخ ارز(LTEKR)، هزینه جاری دولت (LEXJ)، هزینه عمرانی دولت (LEXO)، متغیردامی دراین مطالعه جنگ است. جهت بررسی تعیین طول وقفه بهینه براساس آکاییک وشواتزبیزین، تعداد دو وقفه برای الگوی خودتوضیح برداری درسطح معنی داری 5% تایید شده و بعد از تعیین وقفه بهینه مدل وانجام آزمون هم انباشتگی نیز می‌توان روش تصحیح خطای برداری رابرآورد نمود. درراستای بررسی وتعیین بردارهای همگرایی وسپس تعیین رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگوها از روش یوهانسون استفاده شد. آزمون هم انباشتگی بین اشتغال وسایر متغیرها، 3 بردار همجمعی در سطح 5% را نشان داد.

نتایج جدول (1) حاصل از مدل VECM نشان می دهد که در بلند مدت متغیر های هزینه عمرانی و جاری، نرخ ارز وحجم پول با وقفه یک بر اشتغال تاثیر گذار هستند. هزینه جاری وعمرانی نیز اثر مستقیم و معنی داری بر اشتغال بخش صنعت نشان می دهند. تکانه نرخ ارز و حجم پول، متغیر دامی جنگ با وقفه یک اثرمعنی دار و معکوس براشتغال بخش صنعت داشته اند:

جدول1- تعیین رابطه متغیرها در بلند مدت (LE متغیر وابسته)

تخصیص ارز چیست؟ تخصیص ارز وارداتی

قبل از آنکه به تخصیص ارز بپردازیم، ابتدا باید تعریف صحیحی از آن داشته باشیم. بازار ارز با تمام عمق و گستردگی که دارد نیازمند اطلاعات و آگاهی بالا در این زمینه می باشد.

بنابراین ما در این مقاله قصد داریم تا تعریف دقیقی از تخصیص ارز را برای شما بیان نموده و نحوه و انواع روش هایی که هر بخش و صنعت برای ورود کالاها می تواند به وسیله آنها میزان ارز مورد نیاز خود را دریافت کند را شرح می دهیم.

اگر علاقه مند به جزئیات و توضیحاتی در مورد روش ها و نحوه تخصیص ارز هستید، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

فهرست مطالب این صفحه

تعریف ارز و انواع آن

برای واردات کالا به کشور نیاز است که پول مبادله شده بین دو کشور به نوعی پذیرفته شود. در واقع ارز وسیله اصلی برای مبادله کالا و خدمات می باشد. این پول توسط دولت صادر و توزیع شده و اقتصاد را در سطح بین المللی به گردش می اندازد. بنابراین هر ابزار پولی اعم از کاغذ، اسکناس و سکه به نوعی ارز نامیده می شود.

ارز به دلیل آنکه یک ابزار پولی برای مبادله کالاها در سطح بین المللی مطرح می گردد، بنابراین در ارتباط با ارزهای دیگر به طور دائم در نوسان می باشد. همچنین یک وسیله سودآوری از این نوسانات در بازار ارز به حساب می آید.

ارز آزاد و ارز دولتی مهم ترین انواع این ابزار پولی هستند که تمامی کسب و کارها و افراد در ایران با آن سر و کار دارند. به دلیل تحریم های خارجی دولت هزینه های گزاف را برای تامین نیازهای ارزی بر شهروندان کاهش داده است. به طوری که دولت در این باره اقدام به پرداخت و تخصیص ارز دولتی نموده و این نوع ارز در بازار بیشتر رواج دارد.

مفهوم ارز دولتی و ارز آزاد

از سال ۹۷ به بعد ارز دولتی به دلیل افزایش قیمت ها و دلار در بازار ارز رواج بیشتری گرفت. این نوع ارز که طبق اعلام دولت با نرخ رسمی ۴۲۰۰ گزارش شد، از طرف دولت و در مکانی به نام مرکز مبادلات ارزی ارائه می شود.

در این نوع ارز، دولت به افراد حقیقی و یا حقوقی با قیمتی پایین تر از بازار آزاد و با شرایط خاص ارز را تخصیص و ارائه می دهد. این تخصیص ارز توسط دولت در مرکز مبادلات ارزی صورت می گیرد. این ارز به دلیل بالا رفتن ارزش ارز توسط دولت ایجاد شده است.

دلیل ایجاد ارز دولتی کاهش بار مالی از دوش دولت است که قیمت کمتری نیز دارد. با این کار دولت می تواند بر روی کالاهای خاص کنترل بیشتری داشته باشد، و به صورت محدودتر و با شرایط ویژه ارز را به این کالاها اختصاص دهد. همچنین این ارز با نرخ جهانی به ارزهای دیگر نیز قابل تبدیل است.

ارز آزاد که در مقابل ارز دولتی می باشد، ارزی است که نرخ آن در بازار آزاد و با توجه به شرایط عرضه و تقاضا تعیین شده و توسط صرافی ها و دلالان عرضه می شود.

ارز دولتی برای واردات تمام کالاها نمی باشد، بلکه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم جزو تخصیص ارز دولتی قرار گرفته، تا از این طریق قیمت تمام شده آنها کمتر شود. کالاهایی نظیر دارو، تجهیزات پزشکی، و مواد غذایی تخصیص ارز دولتی برای آنها صورت می گیرد.

اولویت بندی کالاها برای تخصیص ارز دولتی

کالاها در اولویت بندی سبدهای کالایی به چهار گروه اول تا چهارم تقسیم بندی می شوند. گروه اول متعلق به کالاهای اساسی هستند، که با استفاده از ارز دولتی وارد کشور می شوند.

کالاهای گروه دوم و سوم در گذشته مواد اولیه مورد نیاز کارخانه ها، مواد واسطه ای و کالاهای سرمایه ای بوده که در یک دسته تقسیم بندی می شدند. اما بعد از مدتی کالاهای مجاز در گروه دوم و بر اساس اولویت بندی کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی در گروه های بعدی برای تخصیص ارز دولتی قرار گرفتند.

در حال حاضر نیز ارز دولتی تنها به واردات کالاهایی همانند جو، ذرت، گندم، دارو، تجهیزات پزشکی، روغن خام و انواع دانه های روغنی مانند سویا تخصیص یافته است.

نحوه تخصیص ارز دولتی چگونه است؟

پنج روش برای اختصاص دادن ارز دولتی به کالاهای وارداتی وجود دارد که در زیر به آنها اشاره شده است:

ارز نیمایی

در سامانه نیما صادر کننده و وارد کننده به صورت مجازی دست به خرید و فروش کالاها می زنند. این نوع ارز که از طریق سامانه نیما تهیه می شود، فقط به کالاهای مجاز تخصیص داده شده است.

ارز بانکی

برای کالاهای اساسی نرخ ارز تقسیم بندی نرخ (قیمت) ارز دولتی تخصیص یافته ۴۲۰۰ تومان می باشد، که از طریق بانکی امکان پذیر است.

ارز اشخاص

این ارز مخصوص افراد خارج از کشور برای وارد کردن کالاها به ایران مورد استفاده قرار می گیرد.

واردات در برابر صادرات خود

در این نوع ارز، شخص صادر کننده ارز حاصل از صادراتش را برای واردات خود مورد استفاده قرار می دهد.

واردات در برابر صادرات دیگران

در این روش تامین ارز، وارد کننده از ارز خریداری شده از صادر کننده دیگری برای ارز مورد نیاز خود استفاده می کند.

مراحل تخصیص ارز

همانطور که در مطلب های قبلی در مورد واردات کالا گفته شد، برای تخصیص ارز کالاهای وارداتی ابتدا باید مجوز ورود کالا به کشور توسط صاحب کالا و یا فرد وارد کننده اخذ گردد. بنابراین باید با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز برای ورد کالا اقدام کنید. دریافت مجوز نیازمند ثبت نام در سامانه ثبت سفارش نیز دارد، تا از این طریق سازمان های مربوطه برای اخذ مجوز ورود کالا به وارد کننده کالا اقدام کنند.

بعد از تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان های مربوط به اخذ مجوز، مرحله بعدی انتخاب بانک عامل است.بانک عامل در واقع واسطه بین بانک مرکزی و وارد کننده می باشد، که در صاحب کالا جز در موارد خاص نمی تواند به طور مستقیم با بانک مرکزی در ارتباط باشد.

پس از انتخاب بانک عامل و ثبت نام در سامانه ثبت تقسیم بندی نرخ (قیمت) ارز سفارش، باید شماره ثبت سفارش یا همان مجوز ورود کالا را به بانک عامل ارائه دهید. بانک عامل نیز با ارسال شماره مجوز به بانک مرکزی، شما را در نوبت تخصیص ارز بانک مرکزی قرار می دهد.

بانک مرکزی نیز به ترتیب اولویت مجوز تخصیص ارز را برای کالای وارداتی شما صادر می کند. مرحله تخصیص ارز بانک مرکزی نشان می دهد که چه مقدار ارز جهت واردات کالا از کشور خارج شده است.

بررسی تخصیص ارز دولتی

سازمان توسعه صادرات و واردات و همینطور سازمان صنعت و معدن و تجارت اولویت بندی های کالاهای وارداتی را بر اساس نیاز سیاست های مربوطه و اولویت های کشور تغییر می دهد.

در حال حاضر نیز فقط به کالاهای گروه اول و کالاهای اساسی ارز دولتی با شرایط خاص با نرخ ۴۲۰۰ تومان تعلق می گیرد، و این ارز از طریق صرافی های مورد تایید بانک و یا خود بانک ها ارائه می شود.

تخصیص ارز طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی حداقل ۳۰ روز تا حداکثر ۶۰ روزه صادر شده که به دلیل نوسانات بالای ارز باعث ایجاد نگرانی وارد کننده ها نیز شده است. در این مدت ( ۳۰ روز ) وارد کننده باید نسبت به خرید خود اقدام کند، و ثبت سفارش را انجام دهد. در غیر این صورت تخصیص ارز به او تعلق نگرفته و باید دوباره در نوبت بعدی اقدام کند.

در مواقعی وارد کننده به دلیل عدم اعتماد به خریدار حاضر به پرداخت کامل پول نمی شود و یا اینکه قصد دارد بخشی از پول را در زمان دیگری پرداخت کند. در این صورت وارد کننده باید مجددا ۳۰ روز را برای خرید تعیین کند، که ممکن است مشکلاتی برای تخصیص ارز پدید بیاید.

تخصیص ارز، بد یا خوب؟

در صورتی که سیاست گذاری های دولت در جهت اجرای مناسب کنترل ورود و خروج ارز از کشور باشد، به طوری که واردات کالاها از جمله کالاهای مورد نیاز کشور منجر به کارآفرینی گردد، تخصیص ارز می تواند خوب و مثبت باشد.

همینطور این گونه ورود کالاهایی که در سیستم رسمی کشور نیست، مشخص شده و با ایجاد ساختار مناسب نسبت به ورود کالا و ارز غیر قانونی جلوگیری به عمل می آید. همچنین با این میزان صادرات و واردات ارزی می توان به میزان نقدینگی موجود در دست مردم نیز پی برد.

دولت برای آنکه از اقشار کم درآمد جامعه حمایت کند و برای حفظ نظم تقسیم بندی نرخ (قیمت) ارز در بازار کالاها نرخ ارز دولتی را تعریف نمود، که هر وارد کننده باید برای واردات کالاهای اساسی ارز دولتی با قیمت ۴۲۰۰ تومان و برای سایر کالاهای وارداتی باید از سامانه نیما استفاده کند.

البته این تخصیص ارز منتقدانی را نیز در پی دارد. زیرا که آنها اعتقاد دارند چند نرخی شدن ارز باعث افزایش رانت خواری شده و فعالان واقعی در اقتصاد را با محدودیت های زیادی رو به رو می کند.

بنابراین طبق تصویب ارز در سال ۹۷ و اعمال برخی از سختگیری ها از سوی بانک مرکزی و گمرک و همچنین سازمان های مربوطه، بازرگانان و وارد کننده ها را ملزم نموده که برای اخذ مجوزهای قانونی از این سازمان ها برای ورود کالا اقدام نمایند. زیرا که اولین شروط تخصیص ارز دریافت مجوز می باشد.

در این باره شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد با چندین سال سابقه در زمینه امور واردات و صادرات جهت انجام هر گونه مشاوره در امور بازرگانی در خدمت شما عزیزان می باشند. بنابراین جهت ارتباط با متخصصین و مشاورین برای هر یک از امور بازرگانی می توانید با شماره های مندرج در این سایت تماس حاصل نموده و سوالات و مشکلات خود را با ما مطرح نمایید.

تیم مشاوره بازرگانی ایمن تجارت کارآمد در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهند بود.

هش ریت (HashRate) یا قدرت هش چیست؟ + ویدئو

هش ریت (HashRate) یا قدرت هش چیست؟ + ویدئو

هش ریت (HashRate) یا هش پاور (Hash Power) معیاری برای اندازه‌گیری عملکرد یک دستگاه ماینر است. به عبارت دیگر هش ریت، میزان سرعتی که یک ماینر موفق به حل هش‌ می‌شود تا پاداش دریافت کند را نشان می‌دهد. در روند استخراج بیت کوین، بلاک‌های حاوی تراکنش‌های تاییدشده، پیش از اضافه شدن به بلاک چین می‌بایست هش شوند. به روند هش شدن بلاک‌ها نیز هشینگ (Hashing) می‌گویند.

در شبکه بیت کوین، مفهوم هش ریت یا هش پاور که در فارسی از آنها با عناوین نرخ هش و قدرت هش یاد می‌کنیم، از جمله مهم‌ترین و اساسی‌ترین مفاهیم قلمداد می‌شوند. دلایل زیادی در این میان وجود دارند که باعث اهمیت بالای نرخ هش در شبکه بیت کوین می‌شوند و در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت.

پیش از این لازم است تا به فهم درستی از مفهوم نرخ هش در شبکه بیت کوین برسیم، چراکه برای درک اهمیت نرخ هش، ابتدا باید مفهوم آن را به خوبی مطالعه نمود.

به یاد داشته باشید که نرخ و قدرت هش، مخصوص به بیت کوین نیستند و اصطلاحاتی کلی درزمینه ارزهای دیجیتال به‌حساب می‌آیند. این مفهوم در ارتباط با تمامی ارزهای دیجیتالی که از پروتکل اثبات کار استفاده می‌کنند، وجود دارد و هدف از نام بردن بیت کوین در این مقاله، فقط و فقط همه‌گیر بودن این ارز دیجیتال است.

هش ریت یا نرخ هش چیست؟

نرخ یا قدرت هش، یک واحد اندازه‌گیری است که معین می‌کند شبکه بیت کوین برای کارکرد دائمی خود، چه میزان قدرت مصرف می‌کند. منظور تقسیم بندی نرخ (قیمت) ارز از عملکرد دائمی در اینجا، پاسخ به این سؤال است که در شبکه بیت کوین چه میزان قدرت هش لازم است تا بلاک‌ها در مدت‌زمانی ده دقیقه‌ای، ایجاد یا پیدا شوند.

در شبکه بیت کوین، مصرف انرژی از آن‌ جهت صورت می‌گیرد که شبکه برای یافتن بلاک‌های از محاسبات پیچیده ریاضی بهره می‌برد و این مسئله توسط واحدی با عنوان نرخ یا قدرت هش اندازه‌گیری می‌شود.

به‌عبارت‌دیگر این محاسبات، مسائل ریاضی هستند که یک ماینر نمی‌تواند آنها را حدس بزند و یافتن جواب این مسائل نیازمند محاسباتی پیچیده است.

همین حالا که در حالا آماده کردن این مقاله برای شما هستیم، هدف که هش SHA-256 در هِدر بلاک قرار دارد باید جزو رشته ۲۵۶ بیت باشد و با هجده صفر آغاز شود. هدف نیز در هر ۲۰۱۶ بلاک و همزمان با تغییر سختی شبکه، تغییر خواهد کرد.

هش ریت (HashRate) یا قدرت هش چیست؟ + ویدئو

ماینرها نیز به‌وسیله تغییر اندک هدرهای این بلاک که «هدف موقتی» (Nonce) نامیده می‌شود، به این هش می‌رسند. هدف موقتی همیشه با یک صفر آغاز و هر بار که ماینر به هش موردنظر برسد، بالاتر خواهد رفت.

از آن‌ جهت که هدف موقتی، نوعی انداختن تیر در تاریکی است، شانس رسیدن به هش یا هدف موردنظر که خود با صفرهای زیادی شروع می‌شود، بسیار پایین است. به همین دلیل ماینر دفعات زیادی این عمل (یعنی تغییر در میزان هدف موقتی) را تکرار می‌کند تا بالاخره موفق شود.

این تکرار در تغییر دادن میزان هدف موقتی در واحد ثانیه را نرخ هش یا قدرت می‌نامند. درواقع نرخ هش، تعداد دفعاتی است که یک ماینر هدف موقتی را حدس می‌زند. به این روند استخراج بیت کوین می‌گویند.

هش ریت چگونه اندازه‌گیری می‌شود و واحد آن چیست؟

هش ریت توسط واحدی با نام «هش بر ثانیه» (H/s) محاسبه و اندازه‌گیری می‌شود. به مانند دیگر عملیات‌های محاسباتی، هش ریت را نیز می‌توان به واحدهای بزرگتر یا کوچکتر تقسیم بندی کرد:

 • ۱ KH/s یا هزار هش بر ثانیه؛ معادل یک کیلوهش بر ثانیه
 • ۱ MH/s یا یک میلیون هش بر ثانیه؛ معادل یک مگاهش بر ثانیه
 • ۱ GH/s یا یک میلیارد هش بر ثانیه؛ معادل یک گیگاهش بر ثانیه
 • ۱ TH/s یا یک تریلیون هش بر ثانیه؛ معادل یک تراهش بر ثانیه
 • ۱ PH/s یا یک کوادریلیون هش بر ثانیه؛ معادل یک پتاهش بر ثانیه
 • ۱ EH/s یا یک کوئینتیلیون هش بر ثانیه؛ معادل یک اگزاهش بر ثانیه

واحد بعدی در این اندازه‌گیری زتاهش (Zetta) خواهد بود.

با این تفاسیر می‌توان نوشت:

 • یک مگاهش بر ثانیه معادل ۱,۰۰۰ کیلوهش بر ثانیه است
 • یک گیگاهش معادل ۱,۰۰۰ مگاهش بر ثانیه یا ۱,۰۰۰,۰۰۰ کیلوهش برثانیه است
 • این رشته را می‌توان تا بی‌نهایت ادامه داد.

هش ریت و توزیع فعلی شبکه بیت کوین چه میزان است؟

هش ریت (HashRate) یا قدرت هش چیست؟ + ویدئو

توزیع هش ریت شبکه بیت کوین در میان استخرهای استخراج بزرگ

نرخ هش فعلی بیت کوین پنجاه اگزاهش بر ثانیه است؛ این میزان با اضافه شدن تعداد ماینرها در سختی‌های بالاتر، با افزایش مواجه خواهد شد.

هش ریت (HashRate) یا قدرت هش چیست؟ + ویدئو

هش ریت، پاداش ماینرها و سختی

نرخ هش، پاداش ماینرها و سختی شبکه، سه عامل کاملاً وابسته به یکدیگرند. هر چه سختی شبکه بیت کوین بالاتر برود، قدرت هش بیشتری نیز برای ماین بلاک‌ها نیاز است. ماین کردن هر بلاک موجب بدست آوردن پاداش آن بلاک برای ماینر(ها) خواهد شد. در حال حاضر در ازای ماین کردن هر بلاک، ۱۲.۵ بیت کوین میان ماینرها تقسیم می‌شود. به یاد داشته باشید که پاداش بلاک هر چهار سال یکبار در رویدادی با نام هاوینگ یا نصف شدن پاداش استخراج، به یک دوم کاهش می‌یابد.

نکته جالب در این میان آن است که هر چه سختی شبکه بیت کوین به دلیل افزایش تعداد ماینرها، بالاتر رود، قدرت هش موردنیاز برای ماین کردن هر بلاک نیز با افزایش مواجه خواهد شد. این یعنی تعداد حدس‌ها برای رسیدن به جواب صحیح و حل کردن معادله ریاضی مربوطه، بیشتر خواهد شد.

پروتکل مورداستفاده در شبکه بیت کوین به‌گونه‌ای است که بنا بر رابطه فوق، میانگین زمان هر بلاک بر روی ده دقیقه باقی خواهد ماند.

هش ریت (HashRate) یا قدرت هش چیست؟ + ویدئو

اگر پس از خواندن این مطلب، فکر استخراج بیت کوین به سرتان زده، به یاد داشته باشید که پروسه استخراج بیت کوین، کاری بسیار هزینه پر و با مصرف انرژی بالاست که تأمین هزینه‌ها از عهده هرکسی بر نخواهد آمد. تهیه سخت‌افزارهای گران‌قیمت، قبوض برق سنگین و نیازمندی به دانش رایانه‌ای بالا از جمله سختی‌هایی است که بر سر راه استخراج بیت کوین وجود دارد.

سوالات متداول

این رقم قدرت پردازشی یک ماینر در شبکه را نشان می‌دهد. به عنوان مثال اگر هش ریت یک دستگاه ماینر ۷۰ تراهش بر ثانیه است، یعنی این دستگاه توانایی محاسبه این میزان هش بر ثانیه را داراست.

نرخ هش یا قدرت هش دستگاه، میزان هش‌های پردازش‌شده توسط دستگاه بر واحد ثانیه را نشان می‌دهد.

هر چه هش ریت شبکه تقسیم بندی نرخ (قیمت) ارز بیت کوین افزایش یابد، سختی شبکه نیز با افزایش مواجه خواهد شد.

نرخ و قیمت لحظه ای یوان چین امروز بازار آزاد

یوان چین به ارز مورد استفاده در جمهوری خلق چین گفته می‌شود. چین با سابقه بیش از 3000 سال استفاده از پول در سال 1914 دلار نقره را عنوان پول رسمی اضافه کرد که بعد در مسیر اصلاحات این کشور نام یوان به واحد پول این کشور اضافه شد.

شاید شما این ارز را با نام رنمینبی چینی (Chinese Yuan Renminbi) نیز شنیده باشید. ممکن است این نام برای شما نسبت به سایر نام‌های ارزهای موجود عجیب به نظر برسد.

یوان رنمینبی چین در‌واقع دو اصطلاح جداگانه است. یوان به‌عنوان واحد حسابی چین برای سیستم مالی و اقتصادی در حال انجام فعالیت اقتصادی در این کشور است که در‌حقیقت نشان‌دهنده یک واحد پول است. از‌طرف‌دیگر اصطلاح رنمینبی، نام رسمی ارز کشور چین به حساب می‌آید.

برای درک و توضیح یوان و تاریخچه این واحد پول منحصر‌به‌فرد در دنیا همراه ما باشید.

تاریخچه و نام یوان چین

یوان رنمینبی چین، واحد پول رسمی سرزمین بزرگ چین است. همانطور که در ابتدا اشاره شد، اصطلاح یوان به واحد پول کشور چین اطلاق می‌شود در‌حالی‌که اصطلاح رنمینبی به نام واقعی خود ارز اشاره دارد.

یوان به اختصار CNY شناخته می‌شود در‌حالی‌که renminbi با RMB مخفف شده است. جمهوری دوم چین در زمان تاسیس در سال 1949 توسط جمهوری خلق کمونیست چین این واحد را معرفی کرده است.

پول ملی چین ‌توسط بانک مرکزی این کشور، با نام بانک خلق چین (PBOC) صادر می‌شود. دفتر مرکزی این بانک در پکن، پایتخت کشور چین قرار دارد.

همراه با چاپ ارز در بانک مرکزی چین، این بانک مسئول سیاست‌های پولی، مالی و همچنین تنظیم مقررات مالی در چین است. همچنین به سبب اهمیتی که برای پول و سیستم بانکی خود در نظر گرفته، 5 هیئت مدیره در 9 شعبه را در مناطقی به خود اختصاص داده که این بانک را به شکل خاصی اداره می‌کنند.

نماد واحد پولی چین ¥ است. یوان منفرد به 10 jiao تقسیم می‌شود. یک جیائو به 10 فن (fen) قابل تقسیم است.

دو اسکناس با گردش یک، دو، پنج، ده، بیست، پنجاه و صد یوان و همچنین اسکناس‌های یک، دو و پنج جیائو در سیستم مالی کشور چین وجود دارد.

دو بانک مرکزی در کشور چین سکه ها را در یک، دو و پنج علامت، ضرب می‌کنند. 2 سکه نیز با علامت یک یا پنج جیائو همراه با یک فقره یوان در این کشور صادر می‌شود.

ملاحظات ویژه درباره نام واحد پول چین

از دهه 1950 چندین سری رنمینبی صادر شده است که هر کدام اسکناس و سکه‌های خاص خود را دارند. سری پنجم سکه‌های صادر‌شده اکنون دارای مجوز قانونی است و پیش بینی این است که به‌زودی این سکه منجر به حذف تدریجی سری‌های قبلی خواهند شد.

CNY یک سیستم ارزی شناور نیست؛ اما این نرخ از طریق نرخ ارز شناور مدیریت می‌شود. بدین معنا که این واحد مجاز است در حاشیه محدود در حوالی نرخ ثابت تعیین شده با توجه به سبد ارزهای جهان شناور باشد.

جالب است بدانید که CNY تا سال 2005 به طور مستقیم با دلار آمریکا مرتبط بوده است.

یوان و رنمینبی به طور معمول در برخی از نقاط جهان به جای یکدیگر یا با هم قابل استفاده هستند؛ بنابراین تعجبی ندارد که استفاده از آنها اغلب باعث سردرگمی سرمایه گذاران شود.

اصطلاح یوان رنمینبی بسیار شبیه اصطلاحات پوند استرلینگ است که برای واحد پول انگلستان در نظر گرفته می‌شود.

پوند استرلینگ نام واحد پول انگلیس است درحالی‌که پوند واحد پوند استرلینگ به حساب می‌آید. در توضیح این موضوع باید بگوییم که شما برای خرید کالا و خدمات از پوند استفاده می‌کنید نه پوند استرلینگ یا خود استرلینگ که چنین موضوعی درباره واحد پول چین نیز در برخی‌مواقع رایج است.

کاهش ارزش تقسیم بندی نرخ (قیمت) ارز واحد پول چین

CNY جریان پایدار قدردانی در برابر دلار را در سال 2015 پشت سر گذاشته است به طوری که این موضوع باعث شده‌ کشور چین چندین بار در سال 2015 ارزش پول خود را از دست بدهد. به گفته رهبران چین این بخش تلاشی است که چین برای اصلاح بازار انجام می‌دهد.

جنگ تجاری چین با ایالات متحده زمانی آغاز شد که دونالد ترامپ، چین را دست‌اندازی در دنیای ارز نامید و از سال 2018 تعرفه‌هایی را برای کالاهای چینی وضع کرد.

به گفته برخی رسانه‌ها، چین در‌مقابل رفتار رئیس جمهور ایالات متحده، با مجموعه تعرفه‌های خاص خود به محصولات آمریکایی پاسخ داده است.

با کاهش ارز CNY، کالاهای چینی در بازارهای بین‌المللی بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر و جذاب‌تر به نظر رسیدند. این امر مزیتی است که به سبب کاهش قیمت ارز برای چین صورت گرفت.

نکته جالب در کاهش قیمت ارز و عرضه محصولات به بازار جهانی این است که این اولین ارز در‌حال‌ظهور در بازار جهانی بود که در سبد قرعه‌کشی بین‌المللی پول به‌عنوان یک ارز ذخیره مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول قرار گرفت.

واحد ارزی پول چین در سال 2016 به سبد صندوق بین‌المللی اضافه شد.

تأثیر چین در کاهش ارزش یوان در سال 2015

در تاریخ 11 اگوست 2015 بانک خلق چین (PBOC) با سه کاهش متوالی یوان رنمینبی، بازارهای جهانی را غافلگیر کرد به‌طوری‌که 3 درصد از ارزش خود را کاهش داد.

از سال 2055 ارزش چین 33 درصد در برابر دلار آمریکا افزایش یافته است. اولین کاهش مهم‌ترین به عنوان مهم‌ترین افت در 20 سال گذشته تلقی می‌شود.

اقدام غیرمنتظره چین بسیاری را بر این باور سوق داد که این کشور برای تقویت صادرات د‌ر حمایت اقتصادی که با کم‌ترین سرعت در چند دهه اخیر برایش رخ داده، این اقدام نا‌امیدکننده را انجام داده است. با این حال PBOC ادعا کرد که کاهش ارزش بخشی از اصلاحات آن برای حرکت به سمت اقتصاد بازارمحور بوده است. این حرکت در سراسر جهان بازتاب قابل توجهی داشت.

بازارهای شگفت‌زده در اثر کاهش ناگهانی ارزش پول چین

پس از یک دهه افزایش مداوم ارزش پول چین در برابر آمریکا که سرمایه‌گذاران به ثبات و قدرت رو به رشد یوان عادت کرده بودند، این افت ناگهانی در طی دو روز به 4 درصد رسید. با این حال بسیاری از دلالان در بازارهای ارز با نام فارکس، مقدار بالایی از اهرم را از آن خود کرده بودند.

بازارهای سهام در ایالات متحده، اروپا و آمریکای لاتین نیز در واکنش به کاهش ارزش یوان سقوط کردند. برخی اظهار داشتند که حتی با کند شدن رشد اقتصادی چین، این حرکت نشانه تلاش برای جلوه بیشتر صادرات بوده است. با این حال PBOC با مدارکی نشان داد که سایر عوامل باعث کاهش قیمت ارز چینی شده‌اند.

تاثیر کاهش ارز چین بر صندوق بین المللی پول

رئیس جمهور چین، تعهد دولت خود را برای اصلاح اقتصاد چین در جهت بازار‌مداری، هنگامی که برای اولین بار در مارس 2013 آغاز به کار کرد، مطرح کرد. این ادعا از سوی PBOC مبنی بر هدف کاهش ارزش و اجازه به بازار برای تعیین اهمیت بیشتر ارزش یوان، باورپذیرتر است. اما همچنان نقطه‌هایی از شک در این ماجرا وجود دارد.

علاوه‌بر این هدف، دادن نقش بیشتر به بازارها برای تعیین نرخ ارز رنمینبی با هدف ایجاد اصلاحات عمیق‌تر نیز قابل باور است؛ زیرا در آن زمان پروفسور پراساد از دانشگاه کرنل اظهار داشت که اقدام به منظور اصلاحات، با آنچه چینی ها ادعا کرده‌اند، مطابقت دارد.

علاوه بر اهدافی که چین برای اصلاحات دنبال می کرده است، انگیزه دیگری نیز وجود داشت. عزم چین برای قرار گرفتن در سبد صندوق بین المللی پول به شکل ویژه، هدفی است که چین در طی مسیر کاهش ارزش پول خود به آن دست یافت.

صندوق بین المللی پول هر پنج سال یک‌بار ترکیب ارز ویژه خود را ارزیابی می‌کند. در سال 2010، یوان به دلیل اینکه آزادانه قابل استفاده نبود، رد شد.

صندوق بین‌المللی پول با تشویق ادعای چین که آزادانه شدن پول آن از اصلاحات بازار کم می‌کند، از کاهش ارزش پول استقبال کرد. در‌نتیجه یوان در سال 2016 بخشی از SDR یا بخش ویژه برداشت محسوب شد.

دیدگاه‌های شکاکانه نسبت به یوان

به‌رغم پاسخ صندوق بین‌المللی پول که کاهش ارزش پول چین را تصدیق می‌کرد، بسیاری معتقد به تعهد چین به ارزش‌های بازار آزاد بودند و برحی معتقد بودند که سیاست جدید نرخ ارز همچنان شناور مدیریت شده است.

برخی چنین اتهامی را مطرح کردند که کاهش ارزش چین، فقط یک مداخله دیگر بود تا ارزش یوان چین همچنان تحت نظارت و کنترل PBOC قرار گیرد.

اقتصاد چین به کالاهای صادراتی وابسته است. این غول آسیایی با کاهش ارزش پول خود، قیمت صادرات را کاهش داد و در بازارهای بین‌المللی به یک مزیت رقابتی دست یافت.

کلام آخر

یوان چین به عنوان واحد پولی این کشور شناخته می‌شود که باید از آن به عنوان یک واحد پول جنجال‌برانگیز یاد کرد.

جنجال‌های وابسته به ارز چین، نه به تاریخ عظیم چین، نه به پیچیدگی نامش که در کنار رنمینبی قرار گرفته و نه به تقسیم بندی گوناگون آن مربوط است.

از آنجایی که قدمت استفاده از پول در چین به 3000 سال می‌رسد، اما یوان قدمتی کمتر از یک سده دارد. این واحد پولی پس از تثبیت جمهوری حاکم بر چین‌ انتخاب شده است اما با این حال در سال 2015 جریانی به راه انداخت که سبب اتفاقات عجیبی در بازار جهانی شد.

همان‌طور در این مقاله اشاره شد، نقطه جنجال‌برانگیز یوان چین، کاهش قیمت است که دولت چین به منظور ورود به بازار آزاد انجام داد. این کاهش قیمت در ادامه با خشم و دیدگاه‌های گوناگونی مواجه شد که در این مقاله در اختیار شما قرار گرفت.

اهمیت ارز در اقتصاد ملی

با رشد جوامع و شروع زندگی اجتماعی، نیاز به استفاده از تولیدات دیگران احساس گردید افراد، تولیدات خود را با تولیدات بدست آمده توسط دیگران معاوضه می‌نمودند. با اختراع پول، این مبادلات سیری صعودی یافت. امروزه کشورها تمام نیازهای خود را در داخل تامین نمی کنند و نیاز به وارد کردن تولیدات از کشورهای دیگر می باشد و استفاده از ارز در این معاملات به جزئی لاینفک تبدیل شده است. از مهمترین برنامه‌های اقتصادی کشورها ، کسب درآمدهای ارزی به شمار می‌رود.

نرخ ارز در ایران


اگر کشوری با کمبود ذخایر ارزی روبرو گردد، جهت تامین نیازهای وارداتی خود، به ناچار باید از کشورها یا بانکهای بیگانه اقدام به استقراض نماید. افزایش صادرات در کشورها نیز سبب افزایش درآمدهای ارزی و به دنبال آن افزایش تقاضای مؤثر در اقتصاد می‌شود.


تقسیم بندی نرخ (قیمت) ارز


بانک مرکزی ابزار جدیدی برای سیاستگذاری پولی در اختیار دارد که می تواند با استفاده از آن علاوه بر مدیریت تورم، نرخ (قیمت) ارز را نیز مدیریت کند. نرخ (قیمت) ارز به دو دسته کلی خرید و فروش نقدی (اسکناس) و خرید و فروش حواله بانکی (واریز به حساب) تقسیم می شود. نرخ (قیمت) ارز مقدار ارزی است که در ازای ارز دیگری می‌توانید مبادله کنید.


انواع نرخ (قیمت) ارز


نرخ (قیمت) ارز حقیقی: عبارت است از نسبت قیمت‌های خارجی به قیمت‌های داخلی بر حسب یک پول
نرخ (قیمت) ارز مؤثر اسمی: عبارت است از اندازه گیری ارزش پول یک کشور برحسب یک میانگین وزنی از پول سایر کشورها که در آن وزن‌ها انعکاس دهندهٔ سهم هر کشور در تجارت بین‌المللی این کشور می‌باشد.
نرخ (قیمت) ارز مؤثر حقیقی: عبارت است از تقسیم یک میانگین وزنی از قیمت سبد کالایی در کشورهای طرف تجاری بر حسب پول داخلی نسبت به قیمت آن در کشور به دست می‌آید.


رابطه نرخ (قیمت) ارز با صادرات و واردات


صادرکنندگان کالا یکی از منابع بزرگ عرضه ارز به داخل کشور هستند وارد کنندگان نیز عامل خروج ارز از کشور محسوب می گردند، واردات به معنی خرید یا تهیه کالای خارجی با ارز است. نرخ (قیمت) ارز، یعنی نرخ تبدیل پول دوکشور، درتجارت خارجی براساس مقایسه سطح عمومی قیمتها در دوکشور یا مقایسه قدرت خرید داخلی پول ها تعیین می گردد.


معاملات ارزی


به عملیاتی که در یک صرافی در راستای خرید و فروش ارزهای جهان صورت می‌گیرد اطلاق می‌شود. این عملیات ممکن است شامل تبدیل بیت کوین به ریال و یا غیره باشد.عوامل موثر بر نرخ (قیمت) ارز


تراز پرداخت‌ها


هر تغییری که در تراز پرداخت‌ها صورت می گیرد به طور مستقیم بر نرخ (قیمت) ارز تاثیر می گذارد. زمانی که تراز پرداخت در حال کم شدن باشد، دارندگان ارز کشوری شروع به فروش ارز خود کرده و اقدام به خرید ارز معتبر دیگری می کنند.


استقراض خارجی


زمانی که یک کشور مقروض شود نیاز زیادی به ارز خارجی پیدا می کند و فشار مضاعفی رو ذخایر ارزی ان کشور وارد شده و به شدت نرخ (قیمت) ارز آن کشور تنزل پیدا می کند.


پیش بینی های آینده

ممکن است نرخ (قیمت) ارزها بر اثر پیش‌بینی‌هایی که نسبت به وضعیت آن‌ها می‌شود، تغییر کند.


در صورت برابری نرخ تورم در هر دو کشور باید به شاخص قیمت‌های خرده‌فروشی و عمده‌فروشی توجه کرد تا وضعیت هر کشور مشخص شود.


سیاست‌های اقتصادی


سیاست‌هایی که ‌بر نرخ (قیمت) ارز اثر می‌گذارند عبارت‌اند از: رشد معقول عرضهٔ پول، سیاست‌های مناسب مالی، خصوصیات دیپلماسی خارجی و فعالیت‌های نظامی، سرمایه‌گذاری در مقایسه با میزان نقدینگی.


سیاست تعیین نرخ (قیمت) ارز


نرخ مبادله پول رایج یک کشور با پول سایر کشورها را اصطلاحاً نرخ (قیمت) ارز گویند، این نرخ در کشورهای مختلف بر اساس یکی از روشهای ثابت، متغیر، چند گانه یا مدیریت شناور شده تعیین می‌گردد. در واقع نرخ (قیمت) ارز می‌بایست توسط عرضه و تقاضا تعیین ‌گردد. سیاست تعیین نرخ (قیمت) ارز، مشخص کننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی است و از آن طریق میزان ورود و خروج کالا، خدمات و سرمایه بین یک کشور با سایر کشورها مشخص می‌شود.


سامانه «میانگین موزون سنا»


سامانه سنا، درگاهی است که صرافی ها می بایست معاملات روزانه ارزی شان را در آن ثبت نمایند.سامانه سنا نرخ‌ های ارز را روزانه بر اساس هر ساعت نمایش می‌ دهد. میانگین نرخ انواع ارز به صورت ساعتی و روزانه در سامانه «میانگین موزون سنا» به آدرس https://www.sanarate.ir برای اطلاع عموم منتشر می شود. نرخ‌های میانگین موزون سنا بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در " سامانه نظارت ارز (سنا) " توسط بانکها و صرافی‌های مجاز کل کشور است.


نقش بانکها در بازار ارز


در بازار ارز معمولاً انتقال پول از یک کشور به کشور دیگری صورت می‌گیرد. بطور کلی بانکها، صادرکنندگان، واردکنندگان، شرکتها، دلالان و. نقش اساسی در بازار ارز دارند. انجام هر معامله ارزی نیازمند دریافت یا پرداخت ارز می‌باشد. ریسک‌ نوسانات نرخ (قیمت) ارز می‌تواند دارایی‌ها و بدهی‌ های افراد و موسسات را تحت تاثیر جدی قرار ‌دهد.


شناسائی روابط بین ارزها و تغییرات نرخ (قیمت) ارز در بازار فارکس


تغییرات نرخ (قیمت) ارز می تواند بر مبادلات تجاری تاثیر خاصی بگذارد. به دلیل نوسانات زیاد حاصل از تغییرات نرخ (قیمت) ارز سبب شده تا سرمایه گذاران به فکر سرمایه گذاری در بازار ارز شوند و از تغییرات سریع ارزها مطلع شوند. بنابراین مقوله جدیدی به نام بازار فارکس شکل گرفته است.


فارکس چیست ؟


فارکس اصطلاحی است لاتین بر گرفته از دو کلمه Foreign Exchange که به معنی تبادل ارزهای خارجی می باشد. بازار فارکس (خرید و فروش ارز) بزرگترین بازار در جهان می باشد، ارزش معاملات روزانه این بازار بالغ بر ۱.۵ تریلیون دلار است.


بازار فارکس چگونه بازاری است؟


بازار فارکس بازار بسیاز بزرگی است که افراد زیادی در آن شرکت می کنند که نه تنها یک بازیگر بلکه حتی یک دولت بزرگ نیز نمی تواند کاملا کنترل مسیر و جهت طولانی مدت بازار را کنترل کند. تعیین نرخ (قیمت) ارز و اطلاع از نوسانات نرخ (قیمت) ارز در این بازار انجام می شود. آخرین نرخ (قیمت) ارز ، آخرین نرخ اعلام شده در بانک ها است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.