تحلیل سوات SWOT چیست؟


تحلیل سوات SWOT چیست؟

SWOT مخفف نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها است. بر‌ اساس تعریف، نقاط قوت (S) و ضعف (W) عوامل داخلی در نظر گرفته می‌شوند که می‌توانید آن‌ها کنترل کنید. همچنین طبق تعریف، فرصت‌ها (O) و تهدیدها (T) به‌عنوان عوامل خارجی مورد بررسی قرار می‌گیرند که شما اساساً کنترلی بر روی آن‌ها ندارید.

تجزیه‌و‌تحلیل SWOT مشهور‌ترین ابزار ممیزی و تجزیه‌و‌تحلیل موقعیت استراتژیک تجاری کلی و محیط آن است. هدف اصلی آن شناسایی استراتژی‌هایی است که یک مدل تجاری خاص را ایجاد می‌کند و منابع و قابلیت‌های سازمان را به بهترین نحو با نیازهای محیطی که در آن شرکت فعالیت می‌کند، هماهنگ می‌کند.

به‌عبارت دیگر، این امر مبنای ارزیابی پتانسیل و محدودیت‌های داخلی، فرصت‌های احتمالی و تهدیدها از سوی محیط خارجی است. همچنین کلیه عوامل مثبت و منفی در داخل و خارج از شرکت را که بر موفقیت آن تأثیر می‌گذارند، در نظر می‌گیرد. یک مطالعه مستمر در مورد محیطی که شرکت در آن فعالیت می‌کند، به پیش‌بینی روند تغییرات کمک می‌کند و همچنین در درگیر نمودن آنها در روند تصمیم‌گیری سازمان مشارکت دارد.

خلاصه‌ای از چهار عامل (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها) به شرح زیر است:

1. نقاط قوت: نقاط قوت خصوصیاتی هستند که ما را قادر به انجام مأموریت سازمان می‌کنند. این نقاط، مبنایی در تداوم و پایداری موفقیت هستند.

نقاط‌قوت می‌توانند محسوس یا نامحسوس باشند. این نقاط مواردی هستند که شما به خوبی از آن‌ها شناخت دارید یا در آن‌ها تخصص پیدا کرده‌اید؛ آن‌ها شامل صفات و خصوصیات کارمندان شما (به‌صورت جداگانه و به‌عنوان یک تیم) و ویژگی‌های متمایز‌ی هستند که به سازمان شما سازگاری می‌بخشند.

نقاط قوت جنبه‌های سودمند یا قابلیت‌های یک سازمان است که شامل صلاحیت‌های انسانی، توانایی‌های فرآیند، منابع مالی، محصولات و خدمات، حسن‌نیت مشتری و وفاداری برند هستند. نمونه‌هایی از نقاط قوت سازمان، منابع مالی بزرگ، خط تولید گسترده، فقدان بدهی، کارکنان متعهد و . هستند.

2. نقاط ضعف: نقاط ضعف خصوصیاتی هستند که مانع از رسیدن به مأموریت و دستیابی به پتانسیل کامل ما می‌شوند. این نقاط ضعف باعث تخریب نفوذ موفقیت و رشد سازمانی می‌شوند. نقا ضعف فاکتورهایی هستند که استانداردهایی را که ما احساس می‌کنیم باید آنها را برآورده کنیم، تحقق نمی‌بخشند.

نقاط ضعف در یک سازمان می‌تواند ماشین‌آلات ناکارآمد، امکانات تحقیق و توسعه ناکافی، محدوده محصولات کم، تصمیم‌گیری ضعیف و غیره باشد. ضعف‌ها قابل کنترل هستند. آنها باید به حداقل برسند یا حذف شوند. به‌عنوان مثال - برای غلبه بر ماشین‌آلات منسوخ، ماشین‌آلات جدید را می‌توان خریداری کرد. نمونه‌های دیگری از ضعف‌های سازمانی شامل بدهی‌های بزرگ، گردش مالی زیاد کارکنان، پروسه تصمیم‌گیری پیچیده، محدوده محصولات کم، تلفات زیاد مواد خام و غیره هستند.

3. فرصت‌ها: فرصت‌ها توسط محیطی که سازمان ما در آن فعالیت می‌کند ارائه می‌شوند. این فرصت‌ها زمانی به‌وجود می‌آیند که یک سازمان بتواند از شرایط محیطی خود برای برنامه‌ریزی و اجرای استراتژی‌هایی که باعث می‌شود سودآور‌تر شود، استفاده کند. سازمان‌ها می‌توانند با استفاده از فرصت‌ها، مزیت رقابتی کسب کنند.

سازمان باید همواره مراقب باشد و فرصت‌ها را تشخیص دهد و هر زمان که به‌وجود می‌آیند آنها را درک کند. انتخاب موارد هدفی که به بهترین وجه در خدمت مشتریان هستند، در‌ حالی‌که نتایج مورد نظر خود را کسب می‌کنند، کار دشواری است. فرصت‌ها ممکن است از بازار، رقابت، صنعت‌/‌دولت و فناوری ایجاد شوند. افزایش تقاضا برای ارتباطات مخابراتی همراه با رفع محدودیت‌ها، فرصتی عالی برای شرکت‌های جدید جهت ورود به بخش مخابراتی و رقابت با شرکت‌های موجود برای کسب درآمد است.

4. تهدیدها: تهدیدها هنگامی به‌وجود می‌آیند که شرایط محیط خارجی، قابلیت اطمینان و سودآوری تجاری سازمان را به خطر می‌اندازد. تهدیدها هنگامی‌که با نقاط ضعف ارتباط دارند، آسیب‌پذیری را به بار می‌آورند. همچنین آن‌ها غیرقابل کنترل هستند. هنگامی‌که یک تهدید به‌وجود می‌آید، ثبات‌و‌بقا می‌تواند در خطر باشد. نمونه‌هایی از این تهدید‌ها عبارتند ‌از: ناآرامی در میان کارکنان؛ فناوری در حال تغییر، افزایش رقابت منجر به ظرفیت بیش از حد، جنگ بر سر قیمت، کاهش سود صنعت و غیره.

مزایای تجزیه‌و‌تحلیل SWOT

تجزیه‌و‌تحلیل SWOT در فرمولاسیون و انتخاب استراتژی نقش مهمی دارد. این تجزیه تحلیل یک ابزار قوی است، اما شامل یک عنصر ذهنی بزرگ است. بهتر تحلیل سوات SWOT چیست؟ است از آن به‌عنوان یک راهنما استفاده شود و نه به‌عنوان یک نسخه. تجارت‌های موفق بر روی نقاط قوت خود تأکید دارند، ضعف خود را رفع می‌کنند و در برابر ضعف‌های داخلی و تهدیدهای خارجی خود را محافظت می‌کنند. همچنین آن‌ها بر روی محیط تجارت خود به‌طور منظم توجه دارند و فرصت‌های جدید را سریع‌تر از رقبای خود می‌شناسند و از آنها بهره می‌برند.

تجزیه‌و‌تحلیل SWOT طبق شیوه زیر به برنامه‌ریزی استراتژیک کمک می‌کند:

1. یک منبع اطلاعات برای برنامه‌ریزی استراتژیک است.

2. نقاط قوت سازمان را ترسیم می‌کند.

3. نقاط ضعف آن را معکوس می‌کند.

4. واکنش خود را به فرصت‌ها بیشتر می‌کند.

5. بر تهدیدهای سازمان غلبه می‌کند.

6. به شناسایی مهارت‌های اصلی شرکت کمک می‌کند.

7. به تعیین اهداف برنامه‌ریزی استراتژیک کمک می‌کند.

8. به شناخت گذشته، حال و آینده کمک می‌کند، به‌طوری‌که با استفاده از داده‌های گذشته و فعلی، می‌تواند برنامه‌های آینده را تنظیم کند.

تجزیه‌و‌تحلیل SWOT اطلاعاتی را فراهم می‌آورد که به هماهنگ‌سازی منابع و قابلیت‌های شرکت با محیط رقابتی که شرکت در آن فعالیت می‌کند، کمک می‌کند.

چارچوب تجزیه‌وتحليل SWOT

محدودیت‌های تجزیه‌و‌تحلیل SWOT

تجزیه‌و‌تحلیل SWOT ‌دارای محدودیت‌هایی است؛ این محدودیت‌ها ممکن است باعث شود سازمان‌ها شرایط را بسیار ساده بنگرند؛ به این دلیل، امکان دارد سازمان‌ها برخی از ارتباطات کلیدی استراتژیک را که ممکن است رخ دهد، نادیده بگیرند. علاوه بر این، دسته‌بندی جنبه‌هایی مانند نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها ممکن است بسیار ذهنی باشد زیرا درجه عدم‌قطعیت زیادی در بازار وجود دارد. تجزیه‌و‌تحلیل SWOT بر اهمیت این چهار جنبه تاکید می‌کند، اما اشاره‌ای به چگونگی شناسایی این جنبه‌ها توسط سازمان ندارد.

محدودیت‌های خاصی در تجزیه‌و‌تحلیل SWOT وجود دارند که در کنترل مدیریت نیستند؛ این موارد به شرح زیر هستند:

2. مواد‌اولیه/ ورودی؛

5. جستجو یک بازار جدید برای محصول که به‌دلیل محدودیت‌های وارداتی، بازار خارج از کشور ندارد؛ و غیره.

تحلیل سوات

تحلیل سوات

یک تحلیل سوات (SWOT) که توجه به نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت‌­ها و تهدیدها را شامل می‌شود، یک ساختار ساده اما مفید به‌منظور بررسی هر وضعیت یا رویداد است. این تحلیل می‌تواند در هردو سطح شخصی و سطح کسب‌وکار، مفید واقع شود.

تحلیل سوات به‌طور خاص در زمینه‌های مرتبط با پیشرفت مفید است، زیرا به شما این امکان را می‌دهد تا نکات مثبت و منفی درون خود (یا درون سازمانتان) و همچنین محیط خارجی را به روشی مطمئن و کنترل‌شده کشف کنید. بنابراین این تحلیل می‌تواند در مناظره‌­های حرفه‌ای و تحلیل سوات SWOT چیست؟ راهبردی درزمینه‌ی کسب‌وکار، یعنی جایی که تمام گزینه‌ها می‌توانند موردتوجه و بحث واقع شوند، به کار گرفته شود.

تحلیل سوات چگونه انجام می‌شود؟

همان‌طور که انتظار دارید، تحلیل سوات چهار زمینه را پوشش می‌دهد: نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت­‌ها و تهدیدها. به‌عنوان یک اصل کلی:

 • نقاط قوت و ضعف با شما یا سازمانتان مرتبط هستند: این عوامل، درونی محسوب می‌شوند؛ و
 • فرصت­‌ها و تهدیدها با محیط خارجی مرتبط هستند: این عوامل، عوامل خارجی محسوب می‌شوند.

تحلیل سوات اغلب در یک قالب ‘شبکه‌­ای’، با تقسیم یک کاغذ به چهار بخش که به هر بخش یک عنوان اختصاص می‌یابد، انجام می‌شود. به این معنا که به‌راحتی می‌توانید تشخیص دهید که در کدام‌یک از بخش‌ها ممکن است مشکل وجود داشته باشد. بااین‌حال، می‌توانید تحلیل سوات را با ایجاد یک لیست نیز به‌سادگی انجام دهید.

خاص یا کلی؟

تحلیل سوات می‌تواند به‌منظور بررسی یک وضعیت کلی یا یک مشکل بخصوص که شما یا سازمانتان با آن روبرو هستید، استفاده شود.

مواردی که در هر زمینه شناسایی می‌کنید بسته به اینکه یک موقعیت کلی را بررسی می‌کنید یا یک مورد خاص را، متفاوت خواهد بود.

بنابراین مهم است که شما و هر فرد دیگری که در این موقعیت به‌نوعی درگیر است نسبت به چیزی که موردبحث قرارگرفته، آگاه باشد.

۱٫ نقاط قوت

در قسمت ‘نقاط قوت’ باید مواردی را که منحصر به شما یا سازمانتان هستند، فهرست کنید، زیرا این موارد به شما یک مزیت می‌بخشند. برای یک سازمان این موارد می‌توانند گزینه‌های زیر را شامل شوند:

 • حقوق مالکیت فکری، اختراعات و حق تکثیر؛
 • فرآیند تولید ارزان­تر از سایرین؛
 • منبع مواد ارزان­تر یا بهتر؛
 • یک مزیت کیفی که سایرین قادر به کپی‌­برداری از آن نیستند؛
 • روابط با مشتریان‌که در طول زمان ایجادشده است.

باید از خودتان بپرسید “چه‌کاری را بهتر از سایرین می‌توانیم انجام دهیم یا انجام می‌دهیم؟”

این پرسش هم از دیدگاه خودتان و هم با توجه به چیزی که مشتری‌های شما، رقبای همتای شما و تأمین‌کنندگان می‌گویند، ارزش پاسخ دادن را دارد. درصورتی‌که رابطه‌ی خوبی با مشتری­‌ها و تأمین‌کنندگان خود دارید حتی می‌توانید به‌طور مستقیم از آن‌ها سؤال کنید.

۲٫ نقاط ضعف

ضعف‌­ها را می‌توان به‌عنوان زمینه‌­هایی که در آن‌ها دست‌وپا می‌زنید در نظر گرفت. چه‌کاری را به‌خوبی رقبای خود انجام نمی‌دهید؟ چه عواملی باعث افت فروش شما می‌شوند؟ به‌عنوان‌مثال، خدمات مشتری شما ضعیف است، یا بااینکه محصول بسیار مشابهی با رقبای خود ارائه می‌دهید، قیمت­‌های شما از آن‌ها بالاتر است؟

مانند آنچه قبلاً گفته شد، توجه به دیدگاه خود و مشتری­‌های فعلی، مشتری‌­های ازدست‌رفته و همچنین مشتری‌های احتمالی بسیار حائز اهمیت است. فهمیدن این موضوع که مشتری‌هایی که ازدست‌داده‌اید چه فکری راجع به شما دارند ممکن است نیاز به تحقیقات بازار داشته باشد.

راه‌حل کلیدی در این بخش این است که واقع‌بین باشید. نیاز است که با زمینه­‌های مشکل مواجه شوید به‌طوری‌که بتوانید آن‌ها را حل‌ و فصل نمایید.

۳٫ فرصت­‌ها

شناسایی فرصت‌­ها مستلزم این است که با ذهن باز نگاهی بیرونی به سایر سازمان‌­ها و همچنین تا حد کمی نگاهی به آینده داشته باشید. چه چیزی در دوردست مشاهده می‌کنید که ممکن است شما را قادر سازد تا از مزایای آن برای کسب یک مزیت رقابتی استفاده کنید؟

فرصت­‌های ممکن، شامل موارد زیر هستند:

 • فناوری‌­ها و یا تغییرات جدید در بازار که ممکن است قادر باشید سریع‌تر از رقبای خود از آن‌ها بهره‌برداری کنید؛
 • تغییرات جهانی از قبیل تغییرات در سبک زندگی، تغییرات جمعیتی و همچنین تغییرات سیاسی که می‌توانند بر دیدگاه مشتریان شما و چگونگی رفتار آن‌ها و تمایل خریدشان تأثیرگذار باشند.
 • تغییر در قوانین و عقاید سیاسی که باید آن را در اسرع وقت موردتوجه قرار دهید؛ و
 • رویدادهای منطقه‌­ای یا ملی که می‌توانید از آن‌ها به‌عنوان فرصتی برای فروش و روشی برای جلب‌توجه همگان استفاده کنید.

ممکن است نیاز باشد به‌منظور بهره بردن از فرصت‌­ها تغییری ایجاد کنید (برای مثال، ممکن است نیاز باشد یک کارمند جدید استخدام کرده و یا مهارت‌های جدیدی را توسعه دهید). همان‌طور که فرصت­‌ها را شناسایی می‌کنید، مشخص کردن هر کاری که باید به‌منظور بهره بردن از فرصت­‌ها انجام دهید نیز مفید خواهد بود.

نکته‌­ی مهم! از نقاط قوت و ضعف خود به‌منظور شناسایی فرصت‌­ها استفاده کنید

زمانی که تمام فرصت­‌های آشکار را شناسایی کردید، ایده­‌ی خوبی است که نقاط قوت خود را مرور کرده و ببینید که آیا هرکدام از این نقاط قوت، می‌تواند فرصت جدیدی را ایجاد کند؟ همچنین می‌توانید با بررسی نقاط ضعفتان از خود بپرسید آیا می‌توانید مزیتی را از فرصت­‌های دیگر کسب کنید که شما را قادر به از بین بردن نقاط ضعفتان کند.

۴٫ تهدیدها

تهدیدها شامل هر چیزی هستند که بتواند به کسب‌وکار شما صدمه زده و موقعیت شما را در بازار به خطر بیندازد. بنابراین تهدیدها می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

 • تغییرات در مقررات دولتی که می‌تواند کسب‌وکار را سخت­‌تر کرده و یا مزیتی که اکنون دارید را از بین ببرد؛
 • تغییرات در رقبای شما به‌نحوی‌که قادر شوند به شما رسیده و یا حتی از شما سبقت بگیرند؛
 • مسائل مالی که ممکن است مانع از کسب مزیت از فرصت‌­ها شود (برای مثال، بدهی‌های بیش‌ازحد یا کنترل سهامداران)؛
 • تغییرات در بازار یا فراتر از آن‌ که بتواند موقعیت شما را تهدید کند (برای مثال، فناوری جدیدی که روش‌­های نوینی برای کسب‌وکار ایجاد می‌کند).

به خاطر داشته باشید که تهدیدها اغلب جنبه‌­ی مقابل فرصت‌­ها هستند.

درصورتی‌که بتوانید سریع­تر از رقبای خود به تهدیدی که شناسایی‌شده غلبه کنید، می‌توانید آن را به یک فرصت تبدیل کنید.

چه زمانی از تحلیل سوات استفاده می‌شود؟

می‌توانید از تحلیل سوات به چندین روش و برای چندین هدف استفاده کنید. به‌عنوان‌مثال:

 • این روش به‌منظور از بین بردن تنش و موانع و همچنین به‌عنوان شروعی برای برنامه­‌ریزی راهبردی مفید است، زیرا به افراد کمک می‌کند تا همگی در یک مسیر فکری و با درک مشترکی از مشکلات و مزایایی که با آن روبرو می‌شوند، به سازمان نگاه کنند.
 • تحلیل سوات می‌تواند به‌منظور حل‌وفصل مشکلات و مسائل پنهان به روشی مطمئن، به کار گرفته شود، زیرا ساختار آن نیاز به گفت­‌وگو و بحث در مورد مشکلات و نقاط ضعف دارد.
 • این تحلیل می‌تواند برای بحث در مورد یک یا دو مشکل بسیار خاص و شناسایی روشی برای حل آن استفاده شود.
 • همچنین این روش به‌ طور کلی برای فکر کردن در مورد یک تغییر در راهبرد و درک سؤال ‘کجا باید برویم؟’ سودمند است.
 • همین‌طور می‌توانید از آن به‌منظور فکر کردن درباره‌­ی رقبای خود و تحلیل موقعیت آن‌ها به‌منظور مشخص کردن زمینه‌­ای که می‌توانید نسبت به آن‌ها مزیتی کسب کنید، استفاده کنید.

به‌عبارت‌دیگر این روش بسیار انعطاف­پذیر است. بدان معنی که اگر احساس کنید که با کار کردن در یک سطح خاص، به نتایج خاصی نخواهید رسید (برای مثال، فکر کردن در مورد چالش‌های کلی که سازمان یا یک گروه با آن‌ها مواجه است)، ممکن است بخواهید کار را متوقف کرده و در یک زمینه‌­ی خاص به جزئیات بیشتری وارد شوید.

از تحلیل سوات در برنامه­‌ریزی راهبردی بیشترین بهره را ببرید.

زمانی که شرکت‌­کنندگان در تحلیل سوات تا حد ممکن خاص باشند، این تحلیل در بهترین حالت خود خواهد بود. برای مثال، آن‌ها باید به‌منظور تخمین دستاوردهای احتمالی از فرصت­‌ها یا نقاط قوت، مورد چالش قرار بگیرند و تنها به گفتن عبارت کلی ‘ارزش بهتر’ اکتفا نکنند.

همچنین درصورتی‌که زمان کافی وجود دارد بهتر است شرکت­‌کنندگان را به فکر کردن در مورد اینکه چه عواملی مهم‌­تر هستند دعوت کنید، به‌طوری‌که بر سر اولویت­ اقداماتی که می‌خواهید انجام دهید توافق کنید.

به خاطر داشته باشید که یافته‌­های خود را از تحلیل سوات برای برنامه‌­ریزی راهبردی آتی حفظ کنید.

نتیجه‌گیری

تحلیل سوات حدود ۵۰ سال است که در کسب‌وکار مورداستفاده و تجربه‌­ی افراد قرارگرفته است. ساختار ساده‌­ی آن، این روش را بسیار انعطاف­پذیر و استفاده از آن را آسان کرده و آن را به یک ابزار سودمند در موقعیت‌های مختلف تبدیل کرده است.

برخی از مواقع، افراد قدیمی­‌تر، در این زمینه بهتر عمل می‌کنند. تحلیل سوات می تواند در ارزیابی بهبود فردی و توسعه فردی شما مورد استفاده قرار گیرد.

ماتریس swot چیست؟

ماتریس swot چیست؟

SWOT مخفف عبارات Strengths ،Weaknesses ،Opportunities و Threats به‌معنای نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهاست؛ به‌ همین دلیل ماتریس SWOT راهی برای ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای نهاد موردنظر محسوب می‌شود. در حالت کلی، جدول SWOT در رابطه با محصولات، تیم‌ها، سازمان‌ها، رهبران تیم یا نهادهای دیگر کاربرد دارد؛ روش SWOT در بسیاری از محیط‌های تجاری برای درک بهتر نحوه برنامه‌ریزی برای آینده نهاد مربوطه استفاده می‌شود.
بسیاری از کارشناسان و صاحبان مشاغل بر این باور هستند که، بکارگیری ماتریس SWOT را می‌توان به عنوان یک دستورالعمل فوق‌العاده جهت موفقیت در بازار رقابتی امروز به شمار آورد. بنابراین شرکت‌ها برای دستیابی به اهداف مالی و عملیاتی تعیین شده و همچنین ایجاد استراتژی‌هایی جهت تحقق این اهداف، تجزیه و تحلیل SWOT را به عنوان بخشی مهم در روند کلی برنامه‌ریزی سازمانی‌شان در نظر می‌گیرند.
معمولاً یکی از سنجه‌هایی که می‌توان از طریق آن اعتبار و کارآمدی ابزاری را سنجید، مقبولیت در بین سازمان‌ها و بنگاه‌های تجاری است، آمارها تحلیل سوات SWOT چیست؟ در این زمینه از اقبال نسبت به ماتریس SWOT حاکی هستند:
-SWOT (سوآت) مشهورترین ابزار استراتژیک در بین شرکت‌های موجود در لیست آی اِی اِم (شاخصی در بورس لندن) است به‌طوری‌که تقریباً ۸۰% از شرکت‌های حاضر در این فهرست، از این ابزار بهره برده‌اند و این ماتریس رتبه اول را در بین ابزارهای مورد استفاده تحلیل سوات SWOT چیست؟ این شرکت‌ها دارد.
-ماتریس SWOT بر اساس مطالعه آستون محبوب‌ترین ابزار استراتژیک به شمار می‌رود و توسط ۶۵% از شرکت‌هایی که در این مطالعه بررسی شده‌اند، مورد استفاده قرار گرفته است.
-این ابزار در چین پس از ابزار PEST (تحلیل عوامل سیاسی-اقتصادی-اجتماعی و تکنولوژیک) رتبه دوم مقبولیت را کسب کرده است.
-مطالعات دیگری نیز از SWOT به عنوان پرکاربردترین ابزار استراتژی در کشورهایی همچون استرالیا، نیوزلند، مالزی، سنگاپور، انگلستان و فنلاند نام برده‌اند.
با ‌وجود مقبولیت SWOT، یافته‌های آی اِی اِم نشان می‌دهد این ابزار حد متوسطی از ارزش درک شده را داراست و در پیاده‌سازی و اجرا هم رتبه پایینی را به خود اختصاص می‌دهد، لذا افراد در استفاده از نتایج این ماتریس دچار سردرگمی می‌شوند. علاوه بر این، مخالفان این روش اذعان دارند که این ابزار به‌شدت سطحی‌نگر است.
فاکتورهای داخلی در جدول SWOT عوامل منفی (نقاط ضعف) یا مثبتی (نقاط قوت) هستند که در سازمانتان وجود دارند و می‌توانند به‌نوعی تغییر پیدا کنند یا تحت‌تأثیر قرار بگیرند. از سوی دیگر، فاکتورهای خارجی عوامل تحلیل سوات SWOT چیست؟ منفی (تهدیدها) یا مثبتی (فرصت‌ها) هستند که خارج از حیطه پوششی موضوع ارزیابی‌شده قرار دارند و لزوما نمی‌توانند توسط شما یا سازمانتان تغییر کنند یا تحت‌تأثیر قرار بگیرند. در ادامه به هریک از این جنبه‌های جدول SWOT نگاه دقیق‌تری می‌اندازیم.

نقاط قوت

در ماتریس SWOT بررسی نقاط قوت موضوع موردنظرتان باید ویژگی‌های داخلی یا به‌عبارتی ابعاد مثبت سازمان، فرد، محصول یا نهادی که ارزیابی می‌کنید را شامل شود. برخی از مواردی که در جدول SWOT ممکن است برای درک نقاط قوت موضوع از خودتان بپرسید، عبارت‌اند از:
-خصوصیات مثبت‌تان کدام‌اند؟
-چه دستاوردهایی به دست آورده‌اید؟
-چه ‌چیزی در رسیدن به اهدافتان به شما کمک می‌کند؟
-چه منابعی در اختیار دارید؟
-چه تخصصی دارید؟
-چه ‌چیزی شما را از دیگران متمایز می‌کند؟

نقاط ضعف

بررسی نقاط ضعف درماتریس SWOT، تمام زمینه‌های داخلی را شامل می‌شود که در رابطه با موضوع موردارزیابی به بهبود نیاز دارند یا آسیب‌پذیر هستند. برخی از مواردی که ممکن است برای درک این نقاط ضعف در ماتریس سوآت از خودتان بپرسید، عبارت‌اند از:
-از بُعد داخلی، چه ‌چیزی دستیابی به اهدافتان را دشوار می‌کند؟
-فکر می‌کنید که چه ابعادی در رابطه با موضوع موردنظرتان به بهبود نیاز دارند؟
-از نظر منابع، تکنولوژی، مخاطب و غیره چه‌ چیزهایی کم دارید؟
-برای پیشروی در راستای اهداف بلندمدت‌تان به چه مواردی نیاز دارید؟

فرصت‌ها

بخش فرصت‌ها در ماتریس‌ SWOT موضوع موردنظرتان تمام فرصت‌های خارجی مرتبط با آن را شامل می‌شود. برخی از مواردی که ممکن است برای درک بهتر فرصت‌های خارجی در جدول SWOT از خودتان بپرسید، عبارت‌اند از:
-کدام محصولات، خدمات یا اطلاعات در بین مخاطبانتان محبوب هستند؟
-آیا منابع خارجی‌ای وجود دارد که برای رسیدن به اهدافتان بتوانید از آنها استفاده کنید؟
-آیا می‌توانید از ترندهای بازار و شرایط اقتصادی کنونی بهره‌مند شوید؟
-آیا می‌دانید چه نوعی از تکنولوژی در آینده نزدیک محبوب خواهد شد؟
-سهام‌داران چه دیدگاهی در رابطه با برند، محصول یا خدمات‌تان دارند؟

تهدیدها

بخش تهدیدات در ماتریس SWOT، تمامی تهدیدهای خارجی را شامل می‌شود که می‌تواند روی موضوع موردنظرتان تأثیری منفی بگذارد. برخی از مورادی که ممکن است برای درک بهتر تهدیدهای این موضوع در ماتریس سوآت از خودتان بپرسید، عبارت‌اند از:
-آیا انتظار دارید شرایط بازار هدف‌تان بد یا آشفته شود؟
-آیا مخاطبان دیگر علاقه‌ای به برند، محصول یا خدمات‌تان ندارند؟
-آیا رقبای‌تان برتری خاصی نسبت به شما دارند؟
-دیدگاه مخاطبان، صنعت یا بازار هدف به کسب‌وکارتان چگونه است؟
-چه ‌چیزی می‌تواند کسب‌وکارتان را در معرض خطر قرار دهد؟
-آیا رقبای جدید بالقوه‌ای را در حوزه فعالیت خود می‌بینید؟

چگونه برای کسب و کار خود تحلیل swot داشته باشیم؟

-تعیین هدف

در ابتدا لازم است هدف خود را از تجزیه و تحلیل SWOT مشخص کرده و یک سوال یا هدف در ذهن داشته باشید.

-انجام تحقیقات

قبل از شروع تجزیه و تحلیل SWOT، برای داشتن درک و شناخت مناسب از مواردی مانند تجارت، صنعت و بازار خود باید تحقیقات کافی را در این زمینه‌ها انجام دهید. تحقیقات بازار به شما کمک می‌کند از وضعیت و روند رقبای‌تان نیز مطلع شوید.

-ذکر نقاط قوت تجارت

اولین قدم در تحلیل swot، شناسایی و لیست کردن مواردی است که نقاط قوت تجارت‌تان به حساب می‌آیند. به عنوان مثال می‌توانید به نقاط قوت در رابطه با کارمندان، منابع مالی، موقعیت شغلی و مزایای رقابتی‌تان اشاره نمایید. شناسایی هر ایده و موضوع خوشایندی در این مرحله می‌تواند دلگرم کننده و انگیزشی باشد.

-ذکر نقاط ضعف تجارت

مواردی که نقاط ضعف کسب‌وکارتان محسوب می‌شوند را شناسایی و لیست کنید. نقاط ضعف می‌تواند شامل‌عدم ارائه محصولات جدید، عدم جذب مشتری، نارضایتی و کم کاری کارکنان، فقدان حق انحصاری، کاهش سهم بازار و همچنین داشتن فاصله از رقبا و بازار باشد.
در ادامه مطمئن شوید نقاط ضعف شناسایی شده را برطرف کرده‌اید. ارزیابی مداوم لیست نقاط ضعف می‌تواند روند رشد تجارت شما را در طول زمان نشان دهد. اگرچه ممکن است نقاط ضعف جدیدی شناسایی کنید، اما از بین رفتن نقاط ضعف قدیمی نشانه پیشرفت خواهد بود.

-شناسایی فرصت‌های بالقوه

به فرصت‌های خارجی احتمالی کسب‌وکار خود فکر کرده و به یاد داشته باشید مفهوم و ماهیت فرصت‌های خارجی با نقاط قوت داخلی تفاوت دارد. این فرصت‌ها می‌تواند شامل ظهور فناوری جدید، برنامه‌های آموزشی، مشارکت، تنوع بازار و تغییرات محدودیت‌ها یا قوانین دولتی باشد.

-شناسایی تهدیدهای احتمالی

عوامل بیرونی که می‌توانند تهدید کننده باشند و یا مشکلی برای تجارت شما بوجود آورند را شناسایی و لیست کنید. نمونه‌هایی از تهدیدها می‌تواند شامل افزایش بیکاری، افزایش رقابت در بازار، افزایش نرخ بهره وعدم ثبات بازارهای جهانی باشد.

زمانیکه مراحل بالا را طی کردید، ۴ لیست جداگانه خواهید داشت که در حالت ایده‌آل با کنار هم قرار دادن آن‌ها تصویر و تحلیلی کلی از نحوه فعالیت کسب‌وکار خود خواهید داشت. در نهایت با بکارگیری تحلیل swot می‌توانید برای دستیابی به اهداف تجاری‌تان استراتژی مناسبی تدوین نمایید.

چرا باید از جدول SWOT استفاده کنیم؟

بررسی SWOT برای به‌دست‌آوردن اطلاعات بیشتری درمورد تمام جنبه‌های یک مسئله، تیم، فرد یا نهادهای دیگر به کار گرفته می‌شود. این ارزیابی‌ها در بسیاری از کسب‌وکارها، به‌طور تقریبی در هر صنعتی و همچنین برای اهداف شخصی در راستای ارزیابی میزان پیشرفت افراد، جهت تحقق اهدافشان، استفاده می‌شود. در واقع، افراد از جدول SWOT استفاده می‌کنند تا پیش از تعیین هرگونه اهداف تیمی یا سازمانی مطمئن شوند که برای رسیدن به نقاط عطف معینی از اهداف خود به‌درستی کار می‌کنند. به‌طور کلی، این نوع ارزیابی‌ها از روش SWOT را می‌توان در شرایط مختلفی استفاده کرد. در ادامه چند مثال را ارائه می‌دهیم که استفاده از ماتریس SWOT در آنها می‌تواند نتایج مفیدی را به ‌دنبال داشته باشد:
-هنگام تصمیم‌گیری درمورد استخدام کارکنان جدید؛
-هنگام طراحی محصول جدید؛
-هنگام بررسی عملکرد تیم یا گروه؛
-هنگام بررسی عملکرد یک فرد؛
-هنگام ارزیابی مخاطبان یا بازار هدف؛
-هنگام بررسی محصولی برای بهبود؛
-هنگام بررسی فرآیندهای ناکارآمد؛
-هنگام تصمیم‌گیری برای تعیین حوزه موردنظر جهت متمرکزکردن منابع یا چگونگی آن؛
-هنگام تعیین اثربخشی شخصی خود در یک جایگاه شغلی؛
-هنگام تعیین نقاط قوت خود برای جایگاه شغلی جدید.

کاربرد ماتریس و تحلیل Swot

تحلیل و ماتریس SWOT می‌تواند برای تصمیم‌گیری‌های مختلف در تحقق اهداف نهایی و مطلوب مورد استفاده قرار گیرد. تجزیه و تحلیل SWOT می‌تواند در برنامه‌ریزی قبل از بحران و مدیریت بحران پیش‌گیرانه نیز کاربرد داشته باشد. در ادامه به برخی از کاربردهای تحلیل و ماتریس swot می‌پردازیم:

-ایجاد استراتژی

از تجزیه و تحلیل SWOT می‌توان برای ایجاد استراتژی‌های سازمانی یا حتی شخصی استفاده کرد. مراحل لازم برای اجرای یک تجزیه و تحلیل استراتژی محور، شامل شناسایی عوامل داخلی و خارجی با استفاده از ماتریس محبوب دو در دو، انتخاب و ارزیابی مهم‌ترین عوامل و همچنین شناسایی روابط موجود بین آن‌ها است. به عنوان مثال، وجود روابط قوی بین نقاط قوت و فرصت‌ها می‌تواند نشان‌دهنده شرایطی خوب در شرکت بوده و استفاده از یک استراتژی تهاجمی را ممکن سازد. از طرف دیگر، تعاملات قوی بین نقاط ضعف و تهدیدات می‌تواند یک هشدار و توصیه بالقوه برای استفاده از یک استراتژی تجزیه و تحلیل دفاعی باشد.

-ویرایش استراتژی جهت اعمال تطابق و تبدیل

یکی از کاربردهای ماتریس SWOT، تطبیق و تبدیل است. شما می‌توانید از طریق تطبیق دادن نقاط قوت با فرصت‌ها، مزایای رقابتی خود را افزایش دهید. کاربرد دیگر Swot، تبدیل نقاط ضعف یا تهدیدها به نقاط قوت و یا فرصت است. اگر تهدیدها یا نقاط ضعف قابل تغییر نیستند، باید سعی کنید آن‌ها را به حداقل رسانده و یا کنار بگذارید.

-بازاریابی

بازاریاب‌ها برای آنالیز رقبا، مشخصات دقیق هر یک از آن‌ها را در بازار شناسایی کرده و با بکارگیری تجزیه و تحلیل SWOT بر نقاط قوت و ضعف رقابتی آن‌ها تمرکز می‌کنند. مدیران بازاریابی ساختار هزینه، منبع درآمد، مزایا و شایستگی‌ها، موقعیت‌های رقابتی، تمایز محصولات، سیر تحولات صنعت و سایر اطلاعات هر رقیب را بررسی خواهند کرد. آن‌ها غالباً سرمایه‌گذاری برای جمع آوری داده‌های مورد نیاز را امری ضروری می‌دانند. علاوه براین؛ مدیران بازاریابی ممکن است برای کمک به شناسایی و اطلاع از روندهای بازاریابی کسب‌وکارشان، از تحلیل و ماتریس swot استفاده نمایند.

جمع‌بندی

به‌طور کلی در پاسخ به سوال ماتریس‌ SWOT چیست باید بگوییم که روش SWOT می‌تواند برای ارزیابی موضوعاتی خاص مفید باشد؛ همچنین جدول SWOT کمک می‌کند تا نسبت به موضوعات مدنظرتان درک بهتری به ‌دست آورید یا اینکه در نتیجه بررسی جدول‌تان، به موارد عملیاتی مفیدی برسید؛ به‌عنوان مثال در روش SWOT، ممکن است در بخش نقاط ضعف مواردی را ببینید که به‌راحتی بهبود می‌یابند؛ در نتیجه، در راستای رفع این نقاط ضعف خود در ماتریس سوآت اهداف شخصی یا تیمی‌ای را در نظر می‌گیرید تا با دستیابی به آنها ضعف‌های خود یا تیمتان را برطرف کنید.

تحلیل SWOT – تعریف، مزایا و معایب بخش اول

SWOT Analysis | A Quick Glance of SWOT Analysis with Need, Purpose

تحلیل SWOT مخفف چهارعبارت: نقاط قوت Strengths، نقاط ضعف Weaknesses فرصت ها Opportunities و تهدیدها Threats است. طبق تعریف، نقاط قوت ( S ) و نقاط ضعف ( W ) فاکتورهای داخلی در نظر گرفته می شوند که شما می توانید تا حدی بر آنها کنترل داشته باشید. همچنین بر اساس تعریف، فرصت ها ( O ) و تهدیدها ( T ) از عوامل خارجی در نظر گرفته می شوند، که شما اساسا هیچ کنترلی بر آنها ندارید.

تحلیل SWOT شناخته شده ترین ابزار برای ارزشیابی و تجزیه و تحلیل موقعیت استراتژیک کلی کسب و کار و محیط پیرامون آن است. هدف اصلی آن شناسایی استراتژیهایی است که با ایجاد یک مدل کسب و کار ویژه، منابع و تواناییهای سازمان را به بهترین وجه ممکن با شرایط محیطی شرکت هماهنگ می کند.

به عبارت دیگرتحلیل تحلیل سوات SWOT چیست؟ SWOT ، پایه ای برای ارزیابی پتانسیل داخلی و محدودیت ها و فرصت های احتمالی و تهدیدهای ناشی از محیط خارجی است. این تحلیل کلیه عوامل مثبت و منفی در داخل و خارج از شرکت را که بر موفقیت کسب و کار تأثیر می گذارد را مشاهده می کند. با بررسی دقیق محیطی که شرکت در آن به فعالیت می پردازد و با استفاده از شناسایی و پیش بینی روندهای در حال تغییر، به فرآیند تصمیم گیری سازمان کمک می کند. حال به بررسی این چهار عامل مهم در تحلیل SWOT می پردازیم:

نقاط قوت ( Strengths ):

نقاط قوت، ویژگی هایی است که ما را قادر می سازد مأموریت سازمان را به انجام برسانیم . به بیان دیگر، مبنایی است که می توان موفقیت را بر اساس آن ایجاد کرد و به آن تداوم بخشید. نقاط قوت می توانند ملموس یا نامحسوس باشند. اینها در واقع همان مواردی هستند که شما در آن مهارت و تبحر دارید. ویژگیها ی فردی و گروهی که کارکنان شما دارند و ویژگیهای متمایزی که به سازمان شما پایداری و ثبات می دهد.

نقاط قوت جنبه های سودمند یا توانایی های یک سازمان است که شامل صلاحیت های فردی، قابلیت های سازمانی، منابع مالی، محصولات و خدمات، حسن نیت مشتری و وفاداری به برند است. به عنوان نمونه هایی از نقاط قوت سازمانی می توان از منابع وسیع مالی، خط تولید گسترده، عدم بدهی شرکت، کارمندان متعهد و غیره نام برد.

How to Do a Marketing SWOT Analysis for a New Client - Alexa Blog

نقاط ضعف ( Weaknesses )

نقاط ضعف ویژگی هایی هستند که از انجام ماموریت و دستیابی به پتانسیل کامل ما جلوگیری می کنند. این نقاط ضعف با تأثیرات منفی خود، موفقیت و رشد سازمانی را کاهش می دهند. نقاط ضعف عواملی هستند که با استانداردهایی که احساس می کنیم باید مطابقت داشته باشند مطابقت ندارند.

نقاط ضعف در یک سازمان می تواند مواردی همچون: استهلاک ماشین آلات، کمبود امکانات کافی تحقیق و توسعه، محدود بودن دامنه ی محصولات، ضعف در تصمیم گیری و غیره باشد. نقاط ضعف قابل کنترل بوده و باید به حداقل رسیده و حذف شوند. به تحلیل سوات SWOT چیست؟ عنوان مثال برای رفع مشکل ماشین آلات فرسوده، می توان ماشین آلات جدیدی خریداری کرد. مثالهای دیگر شامل: ضعفهای سازمانی، بدهیهای کلان، گردش مالی بالای کارمندان، روند تصمیم گیری پیچیده، هدر رفت زیاد مواد اولیه و مواردی از این دست است.

فرصت ها ( Opportunities )

فرصت ها توسط محیطی که سازمان ما در آن فعالیت می کند، ارائه می شوند. این موارد زمانی بوجود می آیند که یک سازمان بتواند با استفاده از شرایط موجود در محیط، برای برنامه ریزی و اجرای استراتژی هایی که سودآوری بیشتری برای آن ایجاد می کند، بهره ببرد. سازمان ها می توانند با استفاده از فرصت ها، از مزیت رقابتی برخوردار شوند.

سازمان باید هوشیار بوده و فرصت ها را بشناسد و هر زمان که این فرصت ها پیش آمد از آنها استفاده کند. انتخاب اهدافی که در عین حال هم به نتایج مطلوبی ختم شوند و هم به بهترین نحو به مشتریان خدمت رسانی کنند، امری دشوار است.

فرصت ها ممکن است از طریق بازار، رقابت، دولت، صنعت و یا فناوری به وجود آیند. به طور مثال امروزه افزایش تقاضا برای ارتباطات از راه دور همراه با تسهیل مقررات، فرصت خوبی برای شرکتهای جدید ایجاد نموده تا با ورود به بخش های مخابراتی، برای کسب درآمد با شرکتهای موجود رقابت کنند.

تهدید ها (Threats)

تهدیدها زمانی بوجود می آیند که شرایط در محیط بیرونی، تحلیل سوات SWOT چیست؟ قابلیت اطمینان و سودآوری سازمان را به خطر بیندازند. تهدیدات غیرقابل کنترل اند. وقتی تهدیدی ایجاد می شود، ثبات و بقا می تواند در معرض خطر قرار گیرند. نمونه هایی از تهدیدها عبارتند از: ناآرامی در بین کارمندان، تغییرات دائمی فناوری، تولید مازاد حاصل از رقابت، جنگ قیمت ها ، کاهش سود صنعت و غیره.

تجزیه و تحلیل SWOT چیست؟

تجزیه و تحلیل SWOTچیست ؟

SWOT : نقاط قوت (Strengths)، نقاط ضعف (Weaknesses)، فرصت ها (Opportunities) و تهدیدها (Threats)

زمانی که برای یک شرکت ( چه آفلاین و چه آنلاین ) برنامه­ ریزی استراتژیک می­ کنید بد نیست که تجزیه و تحلیل خود را تنها به کسب وکار خود محدود نکنید بلکه به سراغ کسب وکارهای رقیب و محیط فعلی کسب وکار نیز بروید.تجزیه و تحلیل SWOT از این دست تحلیل ­ها می ­باشد.

انجام تجزیه و تحلیل SWOT به شما کمک می­ کند تا از طریق بهبود نقاط قوت تان راه­ هایی برای کاهش اثر نقاط ضعف در کسب وکار خود بیابید. در شرایط ایده ­آل شما با استفاده از نقاط قوت خود از فرصت های بازار که ناشی از نقاط ضعف یا کمبودهای رقبایتان است، استفاده می ­کنید.

SWOT اولیه

شما می­توانید یک تجزیه و تحلیل SWOT اولیه را در یک جلسه طوفان مغزی با اعضای شرکت تان انجام دهید یا اگر به تنهایی صاحب یک مغازه هستید این کار را خودتان بکنید. برای شروع تجزیه و تحلیل SWOT اولیه یک جدول 4 قسمتی یا 4 لیست برای هر یک از اجزای SWOT تهیه کنید.

سپس لیستها را با موارد زیر پر کنید :

 • نقاط قوت : به این فکر کنید که شرکت شما کدام کار را به خوبی انجام می­ دهد.چه چیز شما را نسبت به رقبایتان متمایز می­ سازد چه مزایایی نسبت به سایر کسب وکارها دارید؟
 • نقاط ضعف : مواردی که برای شما چالش محسوب می ­شود را لیست کنید. مشتریان شما از چه چیزهایی شکایت می­ کنند؟ نیازهای برآورده نشده نیروی فروش شما چیست؟
 • فرصت ها : مواردی را که از نقاط قوت تان به شکل کامل استفاده نمی ­شود، کشف کنید. آیا روند نوظهوری که با نقاط قوت شرکت شما سازگاری داشته باشد، می­ شناسید؟ آیا زمینه خاصی از محصول یا خدمت وجود دارد که بتوانید در آن عملکرد مناسبی داشته باشید ولی هنوز وارد رقابت در آن نشده باشید؟
 • تهدیدها : هم در درون شرکت تان و هم بیرون از آن به دنبال چیزهایی باشید که می ­تواند به کسب وکار شما آسیب برساند. در داخل شرکت آیا از لحاظ مالی، توسعه یا دیگر موارد مشکل دارید؟ در خارج از شرکت چطور؟ آیا رقبایتان قویتر شده­ اند؟ آیا هیچ روند نوینی وجود دارد که یکی از نقاط ضعف شما را پررنگ تر کرده باشد؟ و آیا هیچ تهدید دیگری برای موفقیت شرکت خود می ­بینید؟

تجزیه و تحلیل SWOT پیشرفته

تجزیه و تحلیلSWOT به شکل عمیق ­تر می­ تواند به درک بهتر شما از موقعیت رقابتی شرکت کمک کند. یکی از راه­ های بهبود SWOT اولیه این است که اطلاعات با جزییات بیشتری از رقبا در تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.

به فعالیت های اینترنتی مانند مشارکت سازمان های تجاری، وجود موتورهای جستجو و لینک های خارجی به سایت ها توجه کنید. این امر به تشخیص بهتر فرصت ها و تهدیدها برای شرکت تان کمک می­ کند. همچنین می­ توانید نگاه دقیق ­تری به محیط کسب وکار داشته باشید چرا که اغلب فرصت ها ناشی از یک محیط کسب وکار در حال تغییر تحلیل سوات SWOT چیست؟ هستند.
در زیر چند مثال آورده شده :

فراگیری یک روند و موج جدید باعث افزایش تقاضا نسبت به عرضه گزینه­ های باکیفیت خواهد شد.

یک بخش از مشتریان در حال افزایش و غالب شدن در جامعه هستند ولی نیازهای خاص آنان توسط رقبای شما به طور کامل هنوز برآورده نشده است.

یک مشتری، رقیب یا عرضه­ کننده از کسب وکار خارج شده و با شرکت دیگری ادغام می­ شود. همانطور که هر کدام از صنعت خارج می شدند فرصت هایی برای دستیابی به مشتریان کسب وکارهای از رده خارج شده، به وجود می­ آید.

شما همچنین می­توانید از طریق بررسی و تحقیق، کیفیت تجزیه و تحلیل SWOT را افزایش دهید. به علاوه می ­توانید بیشتر درباره کسب وکار خود و رقبایتان یاد بگیرید. زمینه ­هایی که

تحقیق شما می­ تواند دربرگیرد عبارتند از :

1 ) آگاهی، علاقه،امتحان محصول و سطوح استفاده مشتری
2 ) برند، وب سایت یا تصویر شرکت در فضای مجازی
3 ) اهمیت خصوصیات متفاوت خدمات یا محصول برای مشتریان تان
4 ) چگونگی کیفیت محصول یا عملکرد خدمات

چه از یک رویکرد اولیه و چه از یک رویکرد پیشرفته ­تر نسبت به تجزیه و تحلیل SWOT بهره بگیرید مطمئن باشید که دیدگاه ­های تازه تری خواهید یافت. از این تجزیه و تحلیل برای افزایش اثربخشی شرکت خود و همچنین یکی از اجزای طرح یا برنامه بازاریابی یا طرح توجیهی کسب وکار خود بهره ببرید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.