تریگر (Trigger) چیست؟


در صورت فعال شدن Trigger می‌توان برخی موارد مانند محدودیت زمانی، کاربر اجرا کننده و . را اضافه نمود. برای مثال در دستور زیر اجازه تغییرات در این زمان ( بین 7:00 A.M. تا .8:00 P.M ) امکان پذیر نیست و در صورت اقدام پیغام خطا دریافت می‌کنید و دستورات Create لغو خواهند شد و اگر خارج از زمان فوق دستورات DDL را اجرا کنید دستورات به طور موفقیت آمیز اجرا می‌شود و البته تغییرات نیز Log می‌شوند.

تریگر (Trigger) چیست؟

امکان ایجاد Trigger برای عملیات (DDL(Data Definition Language از SQL Server 2005 فراهم گردید. عملیاتی مانند ایجاد یک جدول جدید در بانک اطلاعاتی، اضافه شدن یک Login جدید و یا ایجاد یک بانک اطلاعاتی جدید را به وسیله این نوع Trigger‌ها می‌توان کنترل نمود. در حقیقت DDL Trigger به شما اجازه می‌دهد که از تاثیر تعدادی از دستورات DDL جلوگیری کنید. بدین ترتیب که تقریباً هر دستور DDL به طور خودکار، تراکنشی (Transactional) اجرا می‌شود . می‌توان با دستور ROLLBACK TRANSACTION اجرای دستور DDL را لغو نمود. توجه شود همه دستورات DDL به صورت تراکنشی اجرا نمی‌شوند، به عنوان مثال دستور ALTER DATABASE ممکن است Database را تغییر دهد. در این صورت ساختار فایلی Database را تغییر می‌دهد، از آنجائی که سیستم عامل ویندوز به صورت تراکنشی عمل نمی‌کند بنابراین شما نمی‌توانید این عمل فایل سیستمی را لغو نمائید. به هر حال شما می‌توانید Trigger را با تریگر (Trigger) چیست؟ ALTER DATABASE فعال (fire) کنید برای عملیات Auditing، ولی نمی‌توان از انجام عمل ALTER DATABASE جلوگیری کرد.
برای نمونه می‌خواهیم از حذف و یا تغییر جداول یک بانک اطلاعاتی که به صورت عملیاتی در حال سرویس دهی است جلوگیری کنیم، برای اینکار از دستورهای زیر استفاده می‌کنیم:

از عبارت ON برای مشخص کردن محدوده Trigger در سطح SQL Instance (در این صورت ON All SERVER نوشته می‌شود) و یا در سطح Database (در این حالت ON DATABASE نوشته می‌شود) استفاده می‌شود و از عبارت FOR برای مشخص کردن رویداد یا گروه رویدادی که سبب فراخوانی Trigger می‌شود، استفاده خواهد شد.

1- معرفی تابع ()EVENTDATA

این تابع، یک تابع سیستمی مهم است که در DDL Trigger استفاده می‌شود. در حالیکه DDL Trigger در هر سطحی فعال (fire) شود تابع سیستمی ()EVENTDATA فراخوانی (raise) می‌شود. خروجی تابع در قالب XML است. می‌توان اطلاعات را از تابع EVENTDATA دریافت کرد و آنها را در یک جدول با فیلدی از جنس XML و یا با استفاده از XPath Query ثبت کرد (Logging). عناصر کلیدی (Key Elements) تابع EVENTDATA به شرح زیر است:
EventType: نوع رویدادی که باعث فراخوانی Trigger شده است.
PostTime: زمانی که رویداد رخ می‌دهد.
• SPID :SPID کاربری که باعث ایجاد رویداد شده است.
ServerName: نام SQL Instance که رویداد در آن رخ داده است.
LoginName: نام Login که عمل مربوط به وقوع رویداد را اجرا می‌کند.
UserName: نام User که عمل مربوط به وقوع رویداد را اجرا می‌کند.
DatabaseName: نام Database که رویداد در آن رخ می‌دهد.
ObjectType: نوع Object که اصلاح، حذف و یا ایجاد شده است.
ObjectName: نام Object که اصلاح، حذف و یا ایجاد شده است.
TSQLCommand: دستور T-SQL که اجرا شده و باعث اجرا شدن Trigger شده است.

2- بررسی یک سناریو نمونه

نمونه ای از مقادیر ذخیره شده در جدول ddl_log به شکل زیر خواهد بود:

3- ملاحظات

در صورت فعال شدن Trigger می‌توان برخی موارد مانند محدودیت زمانی، کاربر اجرا کننده و . را اضافه نمود. برای مثال در دستور زیر اجازه تغییرات در این زمان ( بین 7:00 A.M. تا .8:00 P.M ) امکان پذیر نیست و در صورت اقدام پیغام خطا دریافت می‌کنید و دستورات Create لغو خواهند شد و اگر خارج از زمان فوق دستورات DDL را اجرا کنید دستورات به طور موفقیت آمیز اجرا می‌شود و البته تغییرات نیز Log می‌شوند.

این Trigger تاثیرات کمی بر روی کارایی دارد به این دلیل که معمولاً رویداد‌های DDL به ندرت رخ می‌دهد. می‌توانید هنگامی که قصد دارید دستورات DDL را اجرا کنید موقتاً Trigger را با دستورات زیر غیر فعال نمائید:

تریگر ورود به معامله در پرایس اکشن (بخش 17 Price action)

تریگر ورود به معامله یا به اصطلاح ماشه در معامله به سبک پرایس اکشن بسیار پرکاربرد است. تریگر به موقعیتی گفته می شود که معامله گر تمام گام های ورود به معامله را طی کرده است و حال فقط منتظر این موقعیت است تا به معامله وارد شود. معامله گر باید توجه داشته باشد که به هیچ عنوان تریگر را به تنهایی موقعیتی برای ورود به معامله نداند بلکه در پایان تحلیل پرایس اکشن زمانی که سطوح حمایت و مقاومت شناسایی شده است، حد ضرر و حد سود تعیین شده و محدوده مجاز ورود به معامله بررسی شده است در آستانه ورود به معامله برای اطمینان بیشتر از موقعیت ورود به معامله استفاده شود. یکی از زمان های پیدا کردن تریگر ورود زمان توقف یا همان stall است.

توقف (stall) چیست؟

زمانی که حداقل در سه کندل متوالی قیمت در محدوده حمایت و مقاومت از خود ضعف نشان بدهد به محدوه توقف رسیده ایم.

تریگر ورود به معامله در تایم فریم ها

معمولا در یک تایم فریم بالاتر از تایم فریم معامله که به تایم فریم ساختار معروف است محدوده حمایت و مقاومت شناسایی می شود و سپس در تایم فریم معامله قدرت و ضعف قیمت در محدوده حمایت و مقاومت بررسی می شود. تریگر ورود به معامله در تایم فریم معامله یک یک تایم فریم پایین تر ظاهر می شود. در واقع برای ورود به معامله میتوان به یک تایم فریم پایین تر رفت. در ادامه چند نمونه از انواع تریگر ورود معرفی شده است.

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

تریگر spike & ledge

در تصویر زیر تریگر ورود شکست لبه شکل گرفته است.

تریگر ورود

قیمت به صورت رو به پایین حرکت کرده است و وارد محدوده حمایتی شده است. اما با ناتوانی در رسیدن به کف قبلی و شکل گیری چند کندل ضعیف متوالی تریگر ورود صادر شده شده است.

تریگر spring & up thrust

در تریگر spring قیمت به زیر حمایت می رود و در یک یا دو کندل به سرعت باز میگردد. این کندل برگشت میتواند به صورت یک کندل چکش یا ا نگلفینگ ظاهر شود. سقف کندلی که باز گشته است تریگر ورود است. تریگر upthrust دقیقا مشابه تریگرspring است در جهت مخالف یعنی در اینجا قیمت به بالای مقاومت می رود و در یک یا دو کندل به سرعت باز میگردد. کندل بازگشت میتواند انگلفینگ یا ستاره دنباله دار باشد و کف تریگر (Trigger) چیست؟ کندل بازگشتی تریگر ورود است.

تریگر ورود

تریگر کف یا سقف دوقلو

الگوی کف و یا سقف دوقلو در تایم فریم پایین، تریگر ورود به معامله میباشد. موقعیت ورود در کف دوم الگوی کف دو قلو و سقف دوم در الگوی سقف دو قلو میباشد.

تریگر ورود

تریگر برگشت سه سوئینگی

در اینجا ورود با شکست سوئینگ صورت میگیرد.

تریگر ورود

تریگر کف و سقف ۱۲۳

در کف ۱۲۳ ورود در کف پایین تر صورت میگیرد و در سقف ۱۲۳ ورود در سقف بالاتر صورت میگیرد.

تریگر ورود

تریگر پولبک به نقطه شکست

اصلاح قیمت در تایم فریم کوچک موقعیت ورود به معامله است.

تریگر ورود

اهمیت ریسک فری کردن معامله

همانطور که در بخش های قبلی آموزش تاکید کردیم، بهتر است در دو مرحله به معامله ورود کنیم و با رسیدن به هدف اول بخش دوم معامله را ریسک فری کنیم و استاپ را در نقطه ورود قرار دهیم. در این حالت اگر بازار بر خلاف جهت مورد انتظار ما حرکت کرد میتوانیم در صفر بدون ضرر از معامله خارج شویم. و اگر بازار در جهت مورد انتظار حرکت کرد استاپ را سوئینگ به سوئینگ تغییر می دهیم.

تریگر ورود

در تصویر بالا نحوه جابجایی استاپ پس از اتمام هر سوئینگ نشان دادهشده است. وقتی قیمت از قله قبلی عبور کرد یعنی اصلاح تمام شده است و استاپ لاس باید باید زیر آن قرار بگیرد. *جابجایی استاپ در تایم فریم معاملاتی صورت میگیرد نه تایم فریم ورود

بروکر Nordfx

این مقاله، بخش هفدم آموزش پرایس اکشن پیشرفته است. دقت داشته باشید که دوره‌ی آموزش پرایس اکشن توسط استاد سعید خاکستر نیز با عنوان تریگر پرایس اکشن ارائه شده که یک سلسله دروس مجزا در این حوزه است. برای مشاهده‌ی پرایس اکشن سعید خاکستر به این مقاله مراجعه کنید.

انگشت ماشه ای یا تریگر فینگر چیست

انگشت ماشه ای یا تریگر فینگر چیست

در معاینه این بیماران معمولا یک برجستگی در محل اتصال انگشت به کف دست لمس میشود.

ایجاد برجستگی یا نودول در مسیر تاندون خم کننده انگشت موجب گیر کردن برجستگی در حین حرکت تاندون و در نتیجه بروز علائم بیماری میشود

علت تریگر فینگر یا انگشت ماشه ای گیر کردن تاندون خم کننده یا فلکسور انگشت در حین عبور از تونل بافتی است که در کف دست قرار دارد. علت این گیر بوجود آمدن یک برجستگی در تاندون است.

وقتی بیمار انگشت خود را خم و راست میکند تاندون باید از داخل غلاف و تونل بافتی که مانند حلقه ای دور تاندون را گرفته عبور کند. وجود برجستگی در قسمتی از تاندون موجب میشود تا عبور آن از درون تونل با مشکل مواجه شده و در آن گیر کند.

در حین خم کردن انگشت چون قدرت عضلات خم کننده انگشت زیاد است این توده از درون تونل عبور میکند و انگشت خم میشود ولی در حین صاف کردن انگشت چون قدرت عضلات باز کننده انگشتان کمتر است ممکن است بیمار نتواند به راحتی انگشت را صاف کند.

شیوع بیماری تریگر فینگر

چه کسانی بیشتر مستعد برای این بیماری هستند: بیماری معمولا در خانمهای میانسال ( ۴۵ تا ۵۵ سال ) دیده میشود. شیوع بیماری در زنان دو تا شش برابر مردان است. انجام کارهای تکراری با دست و بیماری های روماتیسم مفصلی و دیابت از عوامل زمینه ساز انگشت ماشه ای است. در این بیماری ممکن است چند انگشت با هم درگیر شوند.

انگشت ماشه ای در انگشتان میانی و انگشتری بیشتر دیده میشود.

این بیماری ممکن است بصورت مادرزادی و در نوزادان دیده شود. در این بیماران بیشتر انگشت شست گرفتار میشود.

درمان انگشت ماشه ای

در مراحل ابتدایی درمان بیماری استفاده از آتل به منظور مدتی بیحرکت کردن انگشت است. در صورتیکه بیمار به این درمان پاسخ مناسبی نداد پزشک از تزریق کورتیکوستروئید در داخل غلاف تاندون فلکسور استفاده میکند. این درمان در ۷۰ درصد موارد موفقیت آمیز است. با این حال احتمال موفقیت درمان در بیماران مبتلا به روماتیسم مفصلی و دیابت کمتر است.

در صورتی که هیچیک از درمان های ذکر شده موفق نباشند جراح با استفاده از عمل جراحی غلاف تاندون را شکاف میدهد تا بدینوسیله مسیر حرکت تاندون را باز کند.

تریگر (Trigger) چیست؟

ویدیو: Trigger Framework در Salesforce

محتوا

چرا Trigger Framework تضمین می‌کند که محرک‌ها به طور مداوم مدیریت می‌شوند و فقط کد مورد نیاز مورد نیاز است. به ماشه ها و کنترل کننده های ساده اجازه می دهد. به شما این امکان را می دهد که رفتارهای متفاوتی را برای محرک هایی که یک فرآیند را در مقایسه با اواسط فرآیند شروع می کنند، اعمال کنید.

کاربرد کنترل کننده ماشه در Salesforce چیست؟

Apex trigger handler یک کلاس apex برای رسیدگی به پیچیدگی در مجموعه منطق ماشه است. برای ارائه راه بهتری برای نوشتن منطق پیچیده مورد نیاز برای کد ماشه و همچنین جلوگیری از ایجاد بیش از یک ماشه در هر شی استفاده می شود.

چگونه چارچوب تریگر را در Salesforce پیاده سازی می کنید؟

 1. یک ماشه در هر شی، کنترل کاملی بر ترتیب اجرا می دهد.
 2. پیاده‌سازی منطق ماشه در کلاس هندلر، تست و نگهداری واحد را بسیار آسان‌تر می‌کند.
 3. اجرای بهترین شیوه ها.
 4. این ماشه را مجبور می کند تا به روشی ثابت کار کند.

تفاوت بین سازنده فرآیند و تریگر چیست؟

Process Builder در Salesforce یک ابزار نقطه و کلیک است که برای تنظیم اقدامات فوری و مبتنی بر زمان طراحی شده است. . از طرف دیگر، تریگرهای Apex در Salesforce به شما این امکان را می دهند که اقدامات سفارشی را قبل یا بعد از تغییرات ایجاد شده در رکوردهای Salesforce، از جمله درج، به روز رسانی، یا حذف انجام دهید.

بهترین شیوه ها برای محرک ها در Salesforce چیست؟

 • یک ماشه برای هر شی. ما باید فقط 1 ماشه برای هر شی بنویسیم. .
 • از قرارداد نامگذاری پیروی کنید. .
 • فقط از رویدادهای مورد نیاز در Trigger استفاده کنید. .
 • روش های کنترل کننده زمینه خاص. .
 • محرک های بدون منطق .
 • حجیم سازی .
 • از مجموعه ها استفاده کنید و از SOQL یا DML در حلقه های FOR اجتناب کنید. .
 • از SOQL Query FOR Loop استفاده کنید.

Trigger Framework در Salesforce

بهترین تمرین در محرک نوشتن چیست؟

برای هر شی فقط یک ماشه باید وجود داشته باشد. از منطق پیچیده در محرک ها اجتناب کنید. برای ساده‌سازی آزمایش و استفاده مجدد، تریگرها باید به کلاس‌های Apex که حاوی منطق اجرای واقعی هستند، واگذار شوند.

آیا می توانیم تریگرها را از سازنده فرآیند فراخوانی کنیم؟

Process Builder به ما اجازه می دهد تا برای کارهایی که دارای چندین گره معیار فیلتر هستند، تریگرها را تنظیم کنیم، توسعه دهنده می تواند اقدامات فوری را پیکربندی کند یا اقدامات را برای اجرا در یک زمان خاص برنامه ریزی کند.

سازنده فرآیند چه کاری را نمی تواند انجام دهد؟

محدودیت های سازنده فرآیند

حذف رکوردها یک رکورد و مقادیر آن را شبیه سازی کنید. به روز رسانی سوابق غیر مرتبط ارسال پیام خروجی بدون کد

تفاوت بین ماشه و گردش کار چیست؟

گردش کار فقط پس از انجام موفقیت آمیز اقدامات کار می کند. استفاده از محرک ها زمانی است که نیاز به به روز رسانی رکورد خاص یا درج یک فیلد جدید بعد و قبل از انجام عمل وجود دارد. همچنین، بسته به سناریوی تجاری می توان اشیاء را حذف و دوباره اضافه کرد.

چارچوب ماشه چیست؟

SFDC Trigger Framework دارای یک کلاس پایه TriggerHandler انتزاعی است که اجرا را مدیریت می کند و از بازگشت مجدد جلوگیری می کند. کلاس‌های فرزند از کلاس TriggerHandler به ارث می‌برند و یک یا چند روش زمینه راه‌اندازی را لغو می‌کنند (مانند BeforeInsert، BeforeUpdate، یا AfterUpdate).

آیا Apex یک چارچوب است؟

Apex Connector Framework مجموعه ای از کلاس ها و روش ها در فضای نام DataSource برای ایجاد یک آداپتور سفارشی برای Salesforce Connect است. . شناسه های خارجی برای اشیاء خارجی Salesforce Connect.

Trigger operationType چیست؟

متغیر زمینه جدید Trigger Trigger. OperationType سیستم را برمی گرداند. TriggerOperation enum در طول زمینه ماشه. اگر این متغیر زمینه جدید و ویژگی جدید سوئیچ Apex را ترکیب کنید، پیاده سازی و درک کد ماشه بسیار آسان می شود.

تریگر oldMap چیست؟

Trigger.oldMap: نقشه ای از شناسه های نسخه های قدیمی رکوردهای sObject. توجه داشته باشید که این نقشه فقط در تریگرهای به روز رسانی و حذف موجود است.

Salesforce trigger چیست؟

Triggers در Salesforce چیست؟ یک ماشه یک اسکریپت Apex است که قبل یا بعد از وقوع رویدادهای زبان دستکاری داده (DML) اجرا می شود. راه‌اندازهای Apex به شما امکان می‌دهند تا اقدامات سفارشی را قبل یا بعد از رویدادها برای ضبط در Salesforce انجام دهید، مانند درج‌ها، به‌روزرسانی‌ها یا حذف‌ها.

تریگر newMap در Salesforce چیست؟

trigger.new به سادگی فهرستی از رکوردهایی است که توسط ماشه پردازش می شوند، بنابراین اگر تنها کاری که باید انجام دهید این است که آنها را حلقه بزنید، می توانید از آن استفاده کنید. trigger.newMap فقط به شما اجازه می دهد تا رکوردهای خاصی را با شناسه هدف قرار دهید، اگر نیازی به پردازش همه چیز ندارید، یا اگر نیاز دارید رکوردهای دیگر را به آنها نگاشت کنید.

Workflow یا Process builder کدام بهتر است؟

در حالی که Workflow می‌تواند برخی از فیلدها را به‌روزرسانی کند، Process Builder می‌تواند هر فیلدی را که دارای سابقه مرتبط است به‌روزرسانی کند. در Workflow، اگر چندین عمل را روی معیارها قرار دهید، هیچ راهی برای پیش‌بینی یا کنترل اینکه کدام عمل اول اتفاق می‌افتد وجود ندارد.

تفاوت بین سازنده فرآیند و جریان در Salesforce چیست؟

Process Builder مانند IF در فرمول ها کار می کند: Condition; اقدامات زمانی که TRUE ; و سپس شاید شرایط دیگری برای ارزیابی زمانی که شرط FALSE است. منطق در جریان ها بیشتر شبیه فرمول های CASE است: Condition; اعمال اگر A درست باشد. اعمال اگر B درست باشد و غیره. اقدامات اگر هیچ چیز درست نباشد.

آیا جریان سریعتر از سازنده فرآیند است؟

به‌روزرسانی‌های قبل از ذخیره در جریان‌ها، بسیار سریع‌تر از سایر به‌روزرسانی‌های موجود با رکورد است. برای مثال، یک به‌روزرسانی قبل از ذخیره در یک تریگر (Trigger) چیست؟ جریان، 10 برابر سریع‌تر از به‌روزرسانی در فرآیند تغییر رکورد است که در Process Builder ساخته شده است. . فرآیند تغییر رکورد که قبلاً توضیح داده شد شبیه به یک پس از ماشه است.

تفاوت بین trigger newMap و trigger oldMap چیست؟

newMap نقشه جدیدی از رکوردها را با شناسه و ماشه برمی گرداند. oldMap یک نقشه قدیمی از رکوردها را با شناسه برمی گرداند.

آیا می توانیم کلاس Apex را از جریان فراخوانی کنیم؟

Flow Builder با عملکردهای زیادی همراه است، اما گاهی اوقات جریان شما باید بیشتر از آنچه عناصر پیش فرض اجازه می دهند انجام دهد. در این صورت، با استفاده از یک اکشن Apex، یک کلاس Apex را از جریان خود فراخوانی کنید.

آپکس ناهمزمان در Salesforce چیست؟

Apex ناهمزمان. به طور خلاصه، Apex ناهمزمان برای اجرای فرآیندها در یک رشته جداگانه، در زمان بعدی استفاده می شود. فرآیند ناهمزمان فرآیند یا تابعی است که یک کار را «در پس‌زمینه» اجرا می‌کند، بدون اینکه کاربر منتظر بماند تا کار تمام شود.

آیا SOSL سریعتر از SOQL است؟

وقتی یک جستجوی معین می تواند از هر یک از زبان ها استفاده کند، اگر عبارت جستجو از عبارت CONTAINS استفاده کند، SOSL عموما سریعتر از SOQL است. SOSL می‌تواند چندین عبارت را در یک فیلد نشانه‌گذاری کند (مثلاً کلمات متعددی که با فاصله از هم جدا شده‌اند) و یک فهرست جستجو از آن ایجاد می‌کند.

آیا می توانیم از SOSL در تریگر استفاده کنیم؟

پرس و جوهای SOSL فقط در کلاس های Apex و بلوک های ناشناس پشتیبانی می شوند. شما نمی توانید از پرس و جوی SOSL در یک تریگر استفاده کنید.

تعریف مفهوم تریگر و آشنایی با کاربردهای آن در تحلیل تکنیکال

تاحالا به افرادی برخوردید که با وجود معامله گری در بازارهای مالی طی چندین سال هنوز در بازار سهام بازدهی مناسبی نداشته باشد؟ قطعا یکی از دغدغه های اصلی هر معامله گر بازار مالی، کشف بهترین زمان ورود و خروج به سرمایه گذاری در یک سهم می باشد. برای تعیین بهترین زمان ورود و خروج یک سهم باید با مفهوم تریگر و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال انواع و مزایای آن آشنا باشید چرا که یکی از دلایل ضررهای وارده به یک معامله اینست که نمی داند تریگر چیست و از کاربرد آن اطلاعی ندارند خواندن این مقاله به تریگر (Trigger) چیست؟ شما در فهم موارد فوق کمک می کند پس با فاندآرت همراه باشید .

معنی تریگر و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

تریگر Trigger در معنای لغوی در اصل به معنای ماشه است و یک مفهوم جامعی است که در تمام روش های تحلیل تکنیکال استفاده می شود. همان گونه که می دانید روش های متعددی برای تحلیل بازارهای سرمایه وجود دارد اما تحلیل تکنیکال بهترین کارایی را در تعیین نقطه ورود و خروج در این بازار را دارد گاهی مواقع ممکن است یک معامله گر تمامی گام ها را در جهت یک سرمایه گذاری طی کرده باشد اما فقط منتظر یک نشانه و موقعیتی است که ورود به و خروج به سهم را انجام دهد تریگر دقیقا همین موقعیت را بیان می کند یعنی بازار وارد منطقه ای مناسبی می شود که شما می توانید اقدام به خرید و فروش یک سهام و انجام یک معامله نماید تریگر در تحلیل تکنیکال نقاط و سطوحی را تعیین می کند که شما با استفاده از روش های معاملاتی و تحلیل هایی که انجام می دهید می توانید بهترین زمان ورود و خروج از یک معامله را پیش بینی کنید.تریگر را می توانید یک رویدادی بدانیم که معامله را به حرکت در می آورد مانند رسیدن بازار به یک سطح خاص . در استفاده تریگر فرقی نمی کند در چه بازار مالی فعالیت می کنید چرا که هر اقدامی باید بر اساس تریگر مورد نظر معامله گر صورت گیرد که براساس آن موقعیت معامله (اقدام به ورود و خروج ) تعیین می شود.

آیا تریگر تنها به ورود معامله اختصاص دارد؟

یکسری تفکرهای غلط در بین معامله گرها وجود دارد چرا که برخی از معامله گرها معتقدند تریگر تنها مختص به ورود به معامله است اما همین طور که گفته شد تریگر هم در خرید و ورود به معامله و هم در خروج و فروش یک معامله کاربرد دارد هر معامله گر حرفه ای و کاردانی باید طبق روش های معاملاتی خود اقدام به سرمایه گذاری کند چه بسا ممکنه است استراتژی و روش یک فرد با فرد دیگر تفاوت داشته باشد. به عنوان مثال می توان گفت فردی به سود 30% رضایت دارد بر همین اساس اقدام به فروش سهم می کند ولی فردی به سود 50% رضایت دارد که زمانی به این سود رسید و موقعیت خروج فراهم باشد سهم خود را می فروشد و از این معامله خارج می شود. بنابراین اگر شما در زمان ورود و خروج از یک معامله استراتژی خاص خود را دارید به طور ناخودآگاه با مفهوم تریگر سرو کار داشتید و تریگر یک بخش جدایی ناپذیر از یک معامله است.

معرفی انواع تریگرها Trigger

برای تحلیل نمودارهای قیمت روش های گوناگونی وجود دارد که با توجه به این گوناگونی روش های تحلیلی تریگرهای متفاوت هم وجود دارد ذکر این نکته ضروری است که با توجه تریگر مختلف و استراتژی های متفاوت ممکنه تریگر خروج فردی تریگر ورود فرد دیگر باشد تریگر ورود و خروج ابزارهای مختلف و نمودارهای سهام در بازار بورس انواع مختلفی تقسیم میشود که به توضیحی برخی از آنها می پردازیم.

اندیکاتور ها

اندیکاتور یکی ازانواع تریگر

اندیکاتورها به شما کمک می کنند که قیمت یک سهم را پیش بینی کنید. از ابزارهایی است که در تحلیل تکنیکال مورد استقبال معامله گرها قرار گرفته و انواع مختلفی دارد، شما بهترین موقعیت ورورد و خروج به یک معامله با توجه به این اندیکاتورها پیش بینی کنید. البته این به توانایی شما از به تریگر (Trigger) چیست؟ کارگیری اندیکاتور ها بستگی دارد برخی از انواع اندیکاتورها عبارتند از میانگین متحرک MA که به شما نقاط شکست صعودی تریگر ورود و نقاط شکست نزولی نمودار تریگر خروج را نشان می دهد و از خط تریگر در میانگین متحرک از 9 دوره ای استفاده می شود به همین دلیل به سرعت به تغییرات قیمتی واکنش نشان میدهد و این امر سبب می شود تا تاخیری بودن یک اندیکاتور جبران شود .

از انواع دیگر اندیکاتورها می شود به اندیکاتور حجم موجود OBV ، اندیکاتور شاخص جهت دار متوسط ADX ، اندیکاتور قدرت تریگر (Trigger) چیست؟ نسبی RSI ، اندیکاتور همگرایی واگرایی میانگین متحرک MACD ، اندیکاتور فیبوناچی Fibonacci و… نام برد.

پولبک Pullback

نزول یا صعود یکباره یک سهم و برگشت به حالت طبیعی را موقعیت پولبک می نامند به عبارت دیگر پولبک باعث می شود سرمایه گذاران در کوتاه مدت بازار را ترک کند یا کاهش و افزایش قسمت در دوره کوتاه مدت اتفاق می افتد . فعالان بازار بورس معتقدند پولبک یکی از موقعیت های کم ریسک و ایده آل از روش های ورود یا خروج از معامله است. پولبک در معنایی دیگر حالتی را بیان می کند که خط روند نمودار بعد از شکست سطح حمایتی یا مقاومتی سعی دارد یک بار دیگر آن سطح شکسته بازگردد .

الگوی قیمت

الگوهای قیمتی دارای تنوع بالایی هستند که می توانند روند آینده قیمت سهم را نشان دهد.بخش مهمی از تحلیل تکنیکال به این الگوها بستگی دارد که قدرت پیش بینی را بالا برده و تعیین سود شما هم کمک میکند با توجه به گفته های فوق از الگوی قیمتی در سهم از تریگر های مناسب برای خرید و فروش محسوب می شود . از انواع این الگو های قیمتی می توان به الگو سقف، الگو پرچم ، الگوی سروشانه اشاره کرد.برای تشخیص تریگر ورود به سهم باید در انتهای روند نزولی و شکستی ایجاد شده اقدام کنیم .

شکست روند

شکست خط روند یکی از انواع تریگر

شکست یک قیمت تحت شرایطی خاص و با سرعت اتفاق می افتد و به حرکت خود ادامه می دهد که شباهت زیادی با فرایند پولبک دارد. بعد از شکست قیمت یک تریگر قوی برای سهم ایجاد می شود اغلب فعالان بازارهای مالی تمایل دارند که در زمان شکست های قیمت وارد معامله شده و منتظر بازگشت قیمت نباشند.شکست خط روند را نشانگر تمام شدن یک روند و شروع روند دیگر دانست و برای خرید باید منتظر بمانید خط روند کمی نزولی و برای فروش خط روند کمی صعودی شود در انتهای مسیر صعودی یا نزولی می توانیم بفروشیم یا بخریم.

کندل استیک

کندل ها اطلاعاتی از حداقل و حداکثر قیمت در یک روز و قیمت بازو بسته شدن آن را به ما میدهند. به دلیل استفاده راحت در تشخیص روند صعودی و نزولی از محبوبیت زیادی در بین طرفداران تحلیل تکنیکال برخوردار است . این نوع تریگر بااستفاده از کندل مستوان تصمیمی به خرید یا فروش گرفت این نوع تریگر در سطح های مقاومت و حمایتی به ما نشان می دهد در لحظه سهم به مقاومت میرسد ممکنه روند نزولی و زمانی که سطح به حمایتی می رسد ممکنه روند صعودی شکل بگیرد.

مزایا تریگر چیست ؟

تا اینجا دانستیم که با استفاده از خط تریگر می توانیم برگشت های زود هنگام روند معامله را شناسایی کنیم و برای پیش بردن معاملات در کوتاه مدت روش مناسبی به شمار می آید حل می خواهیم شما را با مزایای استفاده آن آشنا کنیم

 • کاهش ریسک و کمک به تصمیم گیری فعالان بازارهای مالی:

در لحظه تریگر ریسک ما به حداقل می رسد و برای ما این امکان را فراهم میکند که در زمان مناسب تصمیمی گیری صحیحی برای ورود یا خروج از یک معامله را داشته باشیم این امر سبب می شود سرمایه گذاری با ریسک کم تر تریگر (Trigger) چیست؟ و بازدهی بالا تر داشته باشیم .

 • افزایش سود و بازدهی بالا بیشتر سرمایه گذاری:

با توجه به مطالب فوق متوجه شدیم که خط تریگر یک نقطه امنی را ایجاد می کند که در این نقاط می توانیم به خرید یا فروش سهم بپردازیم و بنابراین خط تریگر سیگنال های معاملاتی ما را تعیین می کند که سبب می شود معامله گران تصمیمی های عجولانه که مسبب ضرر است انجام ندهند به همین دلیل نقش به سزایی در سوددهی معاملات دارد.

با به کارگیری ابزارهای تحلیل تکنیکال میتواند تریگر خط روند را تریگر (Trigger) چیست؟ تعیین کنید و پیش بینی این خط روند می تواند به شما در تصمیم گیری بهتر برای فروش یا خرید یک سهم کمک کند .

آیا تریگر ها محدودیت ایجاد می کنند؟

با توجه به مزیت هایی که تریگرها برای معامله گران بازارهای سرمایه دارد اما یک سری محدودیت هم ایجاد کردند به طور مثال ممکن است یک بازاری در حالت اصلاح باشد که اگر در این زمان از اندیکاتور مکدی استفاده کنید سیگنال های خرید فروش متعددی را مشاهده میکنید که این خط در فاصله های کوتاهی رو به بالا و پایین خط می شود که نقطه ورود را به ما نشان میدهد که این معامله گران را به اشتباه می اندازد برای جلوگیری از این خط پیشنهاد می شود از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده نمایید که خط تریگر را تعیین کنند. همچنین خط های تریگر نقاط ورود را به طور دقیق نشان نمی دهد یعنی ممکن است نقطه ورود در تحلیل شما همان نقطه خروج در تحلیلی دیگری باشد که بهتر است از اندیکاتور های دیگر در چندیدی تایم مختلف استفاده کنید تا نتیجه بهتری کسب کنید.خط های تریگر در چارت های روزانه بهترین عملکرد را دارد و با اکثر برنامه ریزی های معاملاتی سازگاری است و می توانید در چارت های هفتگی ماهانه و حتی 4 ساعته و 1 ساعته از آن استفاده کنید ولی در چارت های 1 دقیقه و 10 دقیقه ای اهمیتی ندارد.

جمع بندی

در این مقاله سعی کردیم تریگر در تحلیل تکنیکال را به طور مفصل برای شما شرح دهیم کاربردها و مزایای آن را برای شما بیان کردیم دانستیم که تریگرها نقاط ورود و خروج را به ما نشان می دهند با استفاده از تریگر می توانید تصمیمی گیری بهتری داشته باشید. از انواع تریگر ها می توانید در استراتژی های خاص خود استفاده کنید اما به خاطر داشته باشید تنها برای شروع معامله از تریگرها استفاده نکنید سعی کنید از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال به صورت همزمان استفاده نمایید و داشتن اطلاعات کافی تریگر (Trigger) چیست؟ و تجربه کافی به شما در کسب سود کمک شایانی می کند و تشخیص درست برای نقاط خروج و ورود در یک معامله شما را به سود زیاد می رساند.

برای اطلاع از جدید ترین اخبار بورس و تحلیل های مربوط به بازار مالی باما همراه باشید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.