افزایش سرمایه و حق تقدم


آگهی استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه ۹۷۰۸۲۷

شرکت صنایع برش ورق فولادی مبارکه (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۳۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۱۱۸ در راستای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۷/۰۸/۲۷ مبنی بر افزایش سرمایه و رعایت ماده ۱۶۹ قانون تجارت و براساس اختیارات تفویض شده به هیات مدیره مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۶۸٫۰۴۲ میلیون ریال تا مبلغ ۸۰٫۰۰۰ میلیون ریال افزایش یابد ( مبلغ ۱٫۷۵۲ میلیون ریال از محل سود انباشته و مبلغ ۱۰٫۲۰۶ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران ).

لذا بدینوسیله سهامدارانی که تمایل به حضور در افزایش سرمایه را دارند میتوانند ظرف مدت ۶۰ روزاز تاریخ نشر آگهی جهت خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و سود انباشته به نسبت هر یک سهم تعداد ۱۷/۵۷۴% سهم به مبلغ اسمی هر سهم ۱٫۰۰۰ ریال اقدام نمایند لازم به ذکر است چنانچه در پایان مهلت مقرر هر یک از سهامداران نسبت به استفاده از حق تقدم خود اقدام ننمایند به منزله انصراف استفاده از حق تقدم محسوب میگردد و حق تقدم های استفاده نشده و پاره سهم های ایجاد شده در اختیار هیات مدیره میباشد که نسبت به فروش آن اقدام نماید.

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده چگونه است؟

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده چگونه است

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و ارائه حق تقدم و همچنین افزایش سرمایه با روش صرف سهام مطلوب‌ترین روش‌های افزایش سرمایه است؛ زیرا این دو روش افزایش سرمایه باعث می‌شود سرمایه نقدی نصیب شرکت شود که می‌تواند با آن به توسعه خود بپردازد. با ما در حد ضررهای بازار همراه باشید تا به بررسی افزایش سرمایه از محل آورده نقدی بپردازیم.

برگزاری مجمع و تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه به روش آورده نقدی

تصمیم برای افزایش سرمایه در کل در هیئت‌مدیره شرکت اتخاذ می‌شود و پس از مجوز سازمان روی می‌دهد. البته مراحل افزایش سرمایه شامل جزئیات بیشتری که در ما مقاله دیگری به آن می‌پردازیم.

وقتی همه این اتفاق‌ها افتاد سهام شرکت 2 روز قبل از مجمع عمومی فوق‌العاده افزایش سرمایه متوقف می‌شود و دیگر نمی‌توان آن را معامله کرد.

مزیت مهم افزایش سرمایه با آورده نقدی برای سهام‌داران شرکت این است که میزان مالکیت سهام‌داران فعلی شرکت تغییری نمی‌کند. به همین دلیل در این نوع افزایش سرمایه از سهام‌داران فعلی خواسته می‌شود متناسب با تعداد سهم‌هایی که دارند، به‌حساب شرکت پول واریز کنند.

مجموع همین پول‌هاست که باعث می‌شود سرمایه شرکت افزایش یابد و پول در اختیار آن قرار گیرد. با این کار میزان سهم‌ها و طبعا دارایی هر سهام‌دار به‌اندازه پول واریزی‌اش افزایش می‌یابد.

اگر همه سهام‌داران این کار را بکنند، میزان دارایی شرکت افزایش می‌یابد. تعداد سهم‌های سهام‌داران نیز به‌تناسب افزایش می‌یابد؛ اما ترکیب سهام‌دارها و میزان مالکیت آن‌ها بر شرکت تغییر نمی‌کند.

بعد از افزایش سرمایه با آورده نقدی، قیمت سهام شرکت کاهش می‌یابد؛ اما از آن‌سو به همین نسبت حق تقدم در سبد دارایی سهام‌داران اضافه می‌شود. در نهایت مجموع این دو عدد برابر دارایی قبلی فرد خواهد بود.

برگزاری مجمع سهام - آورده نقدی

مثالی از افزایش افزایش سرمایه و حق تقدم سرمایه از محل آورده نقدی

فرض کنید شما 2 هزار سهم از گروه مپنا با نماد «رمپنا» را دارید. این شرکت برای توسعه فعالیت‌های خود تصمیم می‌گیرد 60 درصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی داشته باشد. به همین دلیل ۳ روز پیش از مجمع عمومی فوق‌العاده، سهام شرکت در قیمت 500 تومان بسته می‌شود.

یعنی دارایی شما از سهم رمپنا در روز توقف آن، یک‌میلیون تومان است. ارزش اسمی هر سهم گروه مپنا 100 تومان است.

نکته: ارزش اسمی یک رقم توافقی بین 100 تا 1000 تومان است که شرکت‌ها هنگام تاسیس آن را معین می‌کنند؛ مثلا اگر سرمایه یک شرکت هنگام تاسیس 2 میلیارد تومان و ارزش اسمی آن 200 تومان تعیین‌شده باشد، تعداد سهم‌های شرکت 10 میلیون سهم خواهد بود. در ایران عموم شرکت‌ها ارزش اسمی خود را 100 تومان انتخاب می‌کنند.

پس ‌از این افزایش سرمایه و بازگشایی سهم، شما همچنان 2000 سهم رمپنا را خواهید داشت؛ اما قیمت هر سهم در بازار به 350 تومان خواهد افزایش سرمایه و حق تقدم رسید. قیمت هر حق تقدمی که با نماد «رمپناح» به سبد شما اضافه می‌شود، 250 تومان خواهد بود.

ازآنجایی‌که میزان افزایش سرمایه 60 درصد است، یعنی سهام‌داران به ازای هر سهمی که موقع بسته شدن نماد معاملاتی شرکت داشتند، 0.6 حق تقدم می‌گیرند.

یعنی اگر شما هنگام بسته شدن سهام رمپنا 2 هزار سهم از این شرکت داشتید، حالا 1200 حق تقدم دارید که قیمت هر حق تقدم 250 تومان است.

در نتیجه شما 700 هزار تومان سهام اصلی شرکت و 300 هزار تومان حق تقدم خواهید داشت که برابر همان یک‌میلیونی است که قبل از افزایش سرمایه داشتید.

محاسبه قیمت سهام پس از افزایش سرمایه با آورده نقدی

فرض کنید شرکت فرضی «نیرو کاوان»، می‌خواهد از محل آورده نقدی به‌اندازه x درصد افزایش سرمایه داشته باشد.

شرکت‌ها می‌توانند هر سهم جدیدی را که به سهام‌داران خود می‌دهند با قیمت اسمی شرکت بفروشند؛ اما برخی نیز ممکن است رقم بیشتری را هم برای این کار بخواهند. در این حالت افزایش سرمایه به‌جای آورده نقدی، تبدیل به افزایش سرمایه با صرف سهام با حق تقدم خواهد بود.

فرض کنید شرکت به ازای هر سهم جدید از سهام‌داران خود مبلغ pv را می‌خواهد.

اگر قیمت هر سهم شرکت در حال حاضر pp باشد، قیمت هر سهم شرکت پس از افزایش سرمایه چنین محاسبه می‌شود:

فرمول آورده نقدی

که در آن Pafter capital increase قیمت سهام شرکت پس از افزایش سرمایه از محل آورده نقدی است.

در این حالت اگر تعداد سهم‌های شما از شرکت الف به تعداد NStocks باشد، تعداد حق تقدمی که به شما تعلق می‌گیرد، برابر خواهد بود با:

فرمول آورده نقدی

که در آن Npreferred Stocks تعداد حق تقدمی است که شما خواهید داشت.

قیمت هر حق تقدم هم برابر خواهد بود با:

فرمول آورده نقدی

که در آن Ppreferred Stocks قیمت هر حق تقدمی است که به شما می‌رسد.

مثال افزایش سرمایه از محل آورده نقدی

بگذارید در چند مثال تمام آنچه را گفتیم، روشن کنیم.

افزایش سرمایه از آورده نقدی برای شرکت غیربورسی یا سهامی خاص

فرض کنید شرکت فولاد خوزستان برای افتتاح یک واحد جدید تولید پروفیل آهن، نیازمند سرمایه است و لازم است ۱۵۰ درصد افزایش سرمایه دهد؛ اما سود انباشته کافی برای این کار ندارد. مدیرعامل پیشنهاد می‌دهد که برای تامین این سرمایه‌گذاری، شرکت سرمایه‌گذار جدید بیاورد.

اما چون در این حالت میزان مالکیت سهام‌داران اصلی شرکت کاهش می‌یابد، آن‌ها به این کار رضایت نمی‌دهند.

به همین دلیل تصمیم می‌گیرند این سرمایه اضافی را خود سهام‌دارها تامین کنند. در این حالت ما یک افزایش سرمایه از محل آورده نقدی خواهیم داشت.

یعنی هرکدام از سهام‌داران باید متناسب با میزان مالکیت خود و البته مبلغ موردنیاز که 1.5 برابر دارایی فعلی شرکت است، پول به شرکت بیاورند.

فرض کنید سرمایه شرکت در زمان این تصمیم‌گیری 10 میلیارد تومان است. چون ارزش اسمی سهام که در ابتدای تاسیس ثبت‌شده، 100 تومان بود، در نتیجه تعداد کل سهم‌های شرکت 100 میلیون سهم می‌شود.

حالا فرض کنید که این شرکت سه سهام‌دار به نام‌های الف، ب و ج دارد که هرکدام دارایی 40 میلیون، 50 میلیون و 10 میلیون سهم هستند.

شرکت می‌خواهد سرمایه خود را 1.5 برابر کند؛ یعنی تعداد سهم‌های آن از 100 میلیون به 250 میلیون خواهند رسید. چون تعداد سهم‌های شرکت 100 میلیون است، با این افزایش سرمایه 150 میلیون سهم جدید نیز به شرکت اضافه خواهد شد.

این میزان افزایش سرمایه با در نظر گرفتن 100 تومان ارزش اسمی هر سهم برابر 15 میلیارد خواهد بود.

در این حالت چون فرد الف مالک 40 درصد از شرکت است باید 40درصد از این سرمایه اضافی 15 میلیاردی یعنی 6 میلیارد را تامین کند.

فرد ب باید 7.5 میلیارد و فرد ج باید 1.5 میلیارد پول جدید به شرکت بیاورند.

با این اتفاق فرد الف مالک 100 میلیون سهم، فرد ب مالک 125 میلیون سهم و فرد ج مالک 25 میلیون سهم خواهد بود. در نهایت دوباره مالکیت این سه نفر بر شرکت 40 درصد، 50 درصد و 10 درصد می‌ماند.

افزایش سرمایه از افزایش سرمایه و حق تقدم آورده نقدی برای شرکت بورسی یا سهامی عام

حال فرض کنید که همین شرکت فولاد خوزستان بعدازاین اتفاق‌ها، حالا تبدیل به شرکت سهامی عام شده و سهام آن با نماد «فخوز» در بورس معامله می‌شود.

سهام‌داران عمده آن همچنان فرد الف، ب و ج هستند اما حالا 10 درصد سهام شرکت یعنی 25 میلیون سهم شناور است و در بورس معامله می‌شود.

حالا دوباره شرکت فولاد خوزستان تصمیم می‌گیرد یک افزایش سرمایه 120 درصدی از محل آورده نقدی داشته باشد.

فرض کنید شما در حال حاضر 5 هزار سهم فخوز دارید. سهم برای مجمع فوق‌العاده جهت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، به مجمع می‌رود و در قیمت 1100 تومان نماد آن متوقف می‌شود؛ یعنی دارایی شما موقع بسته شدن سهم 5 میلیون و 500 هزار تومان است.

ارزش اسمی فخوز 100 تومان است و برای آورده نقدی هم مثل مورد قبل از سهام‌داران می‌خواهد که به ازای هر سهم همان ارزش اسمی یا 100 تومان را بپردازند.

در این صورت قیمت سهم پس از بازگشایی مجدد، برابر خواهد بود با:

فرمول آورده نقدی

پس قیمت هر سهم 555 تومان خواهد بود که با در نظر گرفتن ۵ هزار سهم شما، ارزش آن ۲ میلیون و 775 هزار تومان خواهد بود.

در این حالت شما به ازای هر سهم ۱.۲ حق تقدم خواهید داشت. چون شما ۵ هزار سهم دارید، پس تعداد حق تقدم شما:

فرمول آورده نقدی

شما 6000 هزار حق تقدم فخوز خواهید داشت. این حق تقدم با نماد «فخوزح» به سبد دارایی شما اضافه خواهد شد. قیمت هر حق تقدم برابر خواهد بود با:

فرمول آورده نقدی

در نتیجه ارزش حل کل حق تقدم شما ۲ میلیون و ۷30 هزار تومان می‌شود.

مجموع این افزایش سرمایه و حق تقدم دو رقم یعنی ارزش سهام اصلی شرکت پس از افزایش سرمایه و ارزش حق تقدم، 5 میلیون و 505 هزار تومان است. چون ما در این محاسبات تقریب‌هایی به کار بردیم، رقم به‌دست‌آمده 5 هزار تومان بیشتر از 5 میلیون و 500 هزار تومان اولیه بود.

نکته: حق تقدم یک سهم، با پسوند ح در انتهای نماد سهم به سبد دارایی سهام‌داران اضافه می‌شود؛ مثلا حق تقدم سهم فملی، «فملیح» و حق تقدم سهم ثغرب، «ثغربح» خواهد بود که پس از برگزاری مجمع و انجام افزایش سرمایه به سبد دارایی سهام‌داران اضافه می‌شود.

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و صرف سهام

حال فرض کنید شرکت ملی مس با نماد فملی یک افزایش سرمایه 80 درصدی از محل آورده نقدی داشته باشد. ارزش اسمی آن نیز طبق معمول 100 ریال است؛ اما این شرکت برای هر سهم جدید از سهام‌داران مبلغ 130 تومان را می‌خواهد.

فرض کنید تعداد کل سهم‌های شرکت در این زمان 10 میلیون سهم باشد. با چنین افزایش سرمایه‌ای، این شرکت 8 میلیون سهم جدید توزیع می‌کند و به ازای هرکدام 130 تومان پول می‌گیرد که می‌شود یک میلیارد و 40 میلیون تومان.

از این رقم 800 میلیون تومان به سرمایه شرکت افزوده می‌شود و بقیه 240 میلیون تومان به‌عنوان مبلغ صرف سهام در حسابی به این منظور واریز می‌گردد.

اگر قیمت افزایش سرمایه و حق تقدم سهم هنگام بسته شدن 600 تومان باشد، قیمت آن بعد از افزایش سرمایه برابر خواهد بود با:

فرمول آورده نقدی

در این حالت اگر فرض کنیم پیش از مجمع افزایش سرمایه آورده نقدی، شما 1000 سهم فملی داشتید، تعداد 800 حق تقدم (0.8 حق تقدم به ازای هر سهم) به شما تعلق می‌گیرد که پس از بازگشایی سهم، با نماد «فملیح» در سبد دارایی شما ظاهر خواهد شد. قیمت هر حق تقدم نیز 261 تومان خواهد بود.

استفاده از حق تقدم آورده نقدی

پس از برگزاری مجمع افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، حق تقدم سهم موردنظر در سبد دارایی شما ظاهر می‌شود.

شما با این حق تقدم می‌توانید سه کار انجام دهید:

1- حق تقدم را بفروشید

حق تقدمی که در مورد فخوز با نماد فخوزح و در مورد فملی، با نماد فملیح در سبد شما ظاهر می‌شود، ۶۰ روز پس از بازگشایی سهم در بازار قابل معامله و دامنه نوسان آن نیز ۱۰ درصد است.
اگر شما نخواهید در افزایش سرمایه شرکت کنید، می‌توانید این حق تقدم را بفروشید.

اگر سهم اصلی را نفروشید، با فروش حق تقدم دیگر امتیاز خود برای حفظ درصد مالکیت خود از شرکت را واگذار می‌کنید.

2- حق تقدم را به سهام اصلی تبدیل کنید

شما می‌توانید حق تقدم خود را نفروشید. شاید هم شما در مجمع افزایش سرمایه نبودید اما پس از انجام افزایش سرمایه، حق تقدم یک شرکت را از یکی از سهام‌دارهایی که نمی‌خواست در افزایش سرمایه شرکت کند، در دوره معامله آن خریده‌اید.

خلاصه شما یک نماد حق تقدم در سبد خود دارید.

شرکت در این مواقع یک اطلاعیه پذیره‌نویسی صادر می‌کند و از سهام‌داران و هرکسی این حق تقدم را دارد می‌خواهد با واریز کردن مبلغی به ازای هر حق تقدم به‌حساب اعلامی شرکت، آن را تبدیل به سهام اصلی کنند.

این مبلغ درخواستی همان چیزی است که در مثال‌های بالایی گفتیم. یک شرکت ممکن است صرفا به‌اندازه ارزش اسمی هر سهم (معمولا 100 تومان) به ازای هر حق تقدم درخواست کند.
یک شرکت دیگر ممکن است بیشتر از حق تقدم بخواهد و مبلغ اضافی آن را به‌عنوان صرف سهام دریافت کند.

اگر شما بخواهید در افزایش سرمایه شرکت کنید، باید تا تاریخی که توسط اطلاعیه‌های شرکت در سایت کدال اعلام می‌شود، مبلغ موردنظر را به‌حساب اعلامی شرکت واریز کنید و کارهای مربوطه را انجام دهید (کارهایی مثل ارسال فیش واریزی و برگه سهام‌داری به آدرس شرکت. این فرآیندها ممکن است برای هر شرکتی متفاوت باشند).

با این کار پس‌ازاین تاریخ اعلامی نماد شرکت متوقف می‌شود. پس‌ازاین توقف، نماد باز می‌شود و شما به تعداد حق تقدمی که داشتید، نماد شرکت به سبد شما اضافه می‌شود.

اگر قبل از مجمع سهام شرکت را داشتید و نفروختید که این حق تقدم به سهام قبلی شما افزوده می‌شود.

اگر هم حق تقدم را از کسی خریده‌اید، شما سرمایه‌گذار جدید شرکت هستید و دوباره نماد شرکت به سبد شما افزوده می‌شود.

البته لازم به ذکر است که تبدیل حق تقدم به سهام اصلی می‌تواند تا 6 ماه هم طول بکشد. به همین دلیل هم هست که در افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، سهام‌داران خرد چندان تمایلی به پرداخت پول، شرکت در افزایش سرمایه و تبدیل حق تقدم به سهام ندارند.

3- با حق تقدم هیچ کاری نکنید

اگر هم هیچ کاری با حق تقدمی که به شما رسیده‌ است نکنید، شرکت پس‌ازاین دوره پذیره‌نویسی برای حق تقدم، حق تقدم شما را فروخته و به‌حساب شما واریز می‌کند. قیمت فروش آن نیز برابر قیمت حق تقدم هنگام بسته شدن سهم برای پذیره‌نویسی و تبدیل حق تقدم به سهام است.

یعنی دوباره دارایی شما تغییری نمی‌کند و تنها ممکن است در این مدت به دلیل نوسان قیمت سهام اصلی و حق تقدم تغییر کرده باشد.

شرکت با آورده نقدی چه می‌کند؟

این‌گونه افزایش سرمایه در کل برای رشد و توسعه شرکت‌ها بسیار جذاب است؛ زیرا در زمان کمی پول زیادی در اختیار شرکت قرار می‌دهد که می‌تواند برنامه‌های توسعه‌ای شرکت را اجرایی کند و در نهایت سودآوری شرکت را در بلندمدت افزایش دهد.

سهام‌داران عمده هم به‌شدت از این روش استقبال می‌کنند زیرا می‌توانند درصد مالکیت و میزان ‌سود خود را افزایش دهند.

بااین‌همه این افزایش سرمایه به دلیل زمان‌بر بودن و کارهایی همچون مراجعه حضوری به بانک جهت واریز پول به‌حساب شرکت، چندان مورد اقبال سهام‌داران خرد نیست.

افزایش سرمایه و حق تقدم

تعریف

یکی از راه های تامین مالی شرکت ها افزایش سرمایه می باشد . شرکت ها جهت حفظ توان رقابت و توسعه فعالیت خود اقدام به افزایش سرمایه می کنند.

افزایش سرمایه به چند روش امکان پذیر است :

1- ازمحل آورده نقدی و مطالبات سهامداران

2-از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

3-از محل سود انباشته

برای افزایش سرمایه شرکت ها مجمعی به نام مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می گردد . اشخاصی که تا تاریخ مجمع سهامدار شرکت باشند به آنها حق تقدم تعلق خواهد گرفت و یا می توانند در افزایش سرمایه به روش هایی غیر از روش اول شرکت نمایند.

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات

در این نوع از افزایش سرمایه سهامداران فعلی شرکت برای شرکت در افزایش سرمایه دارای اولویت هستند که به این اولویت حق تقدم سهام گفته می شود.حق تقدم نیزهمانند دریافت سود سهام و حق رای و . از جمله حقوق سهامداران عادی محسوب می شود . به هنگام افزایش سرمایه نمادی تحت عنوان حق تقدم سهام در بازار شکل گرفته و قابلیت داد و ستد آن در بازار وجود خواهد داشت .

سه روش برای استفاده از حق تقدم وجود دارد :

1- فروش حق تقدم در بازار و عدم استفاده از آن

2-استفاده از حق تقدم و تبدیل آن به سهام

در این حالت فرد حق تقدم خود را تا پایان مهلت استفاده از حق تقدم که مطابق قانون 60 روز می باشد (این مهلت قابل تمدید است) وبه آن مهلت پذیره نویسی گفته می شود ، نگه داری کرده و مبلغ اسمی مربوط به هر سهم که 1000 ریال است را به حساب معرفی شده توسط شرکت واریز خواهد کرد .علاوه بر واریز مبلغ اسمی حق تقدم سهام سهامدار باید برگه مربوط به حق تقدم را تکمیل و به آدرس شرکت ارسال نماید. ممکن است اشخاص از محل سود های تقسیمی سال های گذشته شرکت مطالباتی داشته باشند . جهت تبدیل این مطالبات به سهام، فرد با اعلام رضایت خود از طریق تکمیل برگه حق تقدم و ارسال آن می تواند از مطالبات خود جهت تبدیل حق تقدم به سهام استفاده نماید.

3-عدم فروش حق تقدم و عدم استفاده از آن

در صورتی که بنا به دلایلی چون فراموش کردن و یا عدم اطلاع از افزایش سرمایه شرکت ممکن است شخص ازحق خود استفاده نکرده و آن را در بازار به فروش نرساند . در این حالت شرکت مربوطه پس از پایان مهلت پذیره نویسی تمامی حق تقدم های استفاده نشده اشخاص را در بازار طی مدت معلوم به مزایده گذاشته و اختلاف ارزش بازار و ارزش اسمی حق تقدم را به حساب سهامدار واریز می نماید .

100 / درصد افزایش سرمایه = X

(1+X ) / ( X * قیمت پایانی سهم قبل از افزایش سرمایه + آورده سهامداران ) = قیمت جدید سهم پس از افزایش سرمایه

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی

زمانی که تفاوت زیادی بین ارزش بازار و بهای تمام شده دارایی یک شرکت چون زمین و ساختمان و . وجود داشته باشد ممکن است شرکت ها ازمحل این تفاوت ارزش که به آن مازاد تجدید ارزیابی گفته می شود اقدام به افزایش سرمایه نمایند.با این کار ارزش دارایی یک شرکت در ترازنامه به ارزش روز ثبت خواهد شد و بابت این افزایش در دارایی و جهت برقراری موازنه حساب بخش حقوق صاحبان سهام اضافه خواهد شد .در این روش وجهی بابت افزایش سرمایه وارد شرکت نخواهد افزایش سرمایه و حق تقدم شد و فقط یک جا به جایی بین اقلام ترازنامه رخ خواهد داد . در این مورد نیز ارزش دارایی سهامدار تغییر نمی کند زیرا به نسبت افزایش سرمایه از قیمت سهم کسرمی شود.

افزایش سرمایه از محل سود انباشته

سود انباشته حسابی است که شرکت ها سود های تقسیم نشده در سالیان گذشته خود را در آن نگه داری می نمایند. درصورتی که شرکت سود انباشته مناسبی را داشته باشد تصمیم به افزایش سرمایه از محل این حساب را می گیرد.در این مورد تفاوتی در جمع حقوق صاحبان سهام ایجاد نمی شود و فقط از حساب سود انباشته شرکت خارج و به حساب سرمایه منظور می شود .به دلیل اینکه سهامدارن پولی بابت این سهام جدید پرداخت نمی کنند ، به آن سهام جایزه گفته می شود. در روش سود انباشته درصد مالکیت سهامداران تغییری پیدا نمی کند زیرا به تناسب افزایش سرمایه ، قیمت سهام کاهش می یابد.

100 / درصد افزایش سرمایه = X

( 1+X ) / قیمت پایانی سهم قبل ازافزایش سرمایه = قیمت جدید سهم پس از افزایش سرمایه

افزایش سرمایه از محل صرف سهام

در صورتی که شرکت سهام خود را به مبلغی بیش ازقیمت اسمی و از طریق پذیره نویسی به فروش رساند می تواند از محل تفاوت حاصله سهام جدید به سهامداران قبلی بدهد .

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

به اطلاع می‌ر‌ساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سرمایه­گذاری صنعت بیمه (سهامی عام)، مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸وجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۹و مجوز شمارۀ ۰۸۵-۶۵۶۲۸۸/۹۹۴ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایة شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ‌مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، منقسم به ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم ۱٫۰۰۰ ریالی به شرح زیر افزایش یابد:

۱- سرمایۀ فعلی شرکت: ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

۲- مبلغ افزایش سرمایه: ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

۳ – مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۴- ارزش اسمی هر سهم: ۱٫۰۰۰ ریال

۵- تعداد سهام عرضه شده: ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم

۶- نوع سهم: عادی با نام

۷- محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایۀ شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام خواهد شد:

  • ۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی .

۸- موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و توسعه پرتفوی سرمایه­گذاری

۹- به هر صاحب سهم، در ازای هر ۱۰۰ سهم متعلقه در تاریخ۱۹/۰۶/۱۳۹۹ تعداد ۱۵۰ حق تقدم خرید سهم جدید تعلق می­گیرد. بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق تقدم های متعلقه هر سهم در گواهینامۀ حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.

۱۰- سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامۀ حق تقدم خود را دریافت ننمایند، می­توانند جهت دریافت گواهینامۀ مربوطه به آدرس مندرج در بند ۱۲ این آگهی مراجعه نمایند.

۱۱- مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید، ۶۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی می­باشد.

۱۲- سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شدۀ زیر اقدام نمایند:

  • سهامدارانی که به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین نمی­کند، می بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا مابه­التفاوت آن را از طریق شناسه پرداخت که شامل کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی می­باشد، به حساب شمارۀ ۲۲۱۰۰۲۲۱۰۰۰ این شرکت نزد بانک رفاه کارگران شعبۀ سلامت ظفر کد ۱۵۰ واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامۀ حق تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم، با پست سفارشی به نشانی تهران- بلوار میرداماد- خیابان مصدق شمالی (نفت شمالی)- خیابان دوم- پلاک ۶- طبقه اول – واحد امور سهام – کدپستی ۱۹۱۸۹۷۳۴۵۱ ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت نمایند.
  • سهامدارانی که به موجب گواهینامۀ حق تقدم خرید سهام جدید، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می باشند، می بایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق تقدم، مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی تهران- بلوار میرداماد- خیابان مصدق شمالی (نفت شمالی)- خیابان دوم- پلاک ۶- طبقه اول-واحد امور سهام – کدپستی ۱۹۱۸۹۷۳۴۵۱ ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت نمایند.

تذکر: عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، به منزله عدم استفاده از حق تقدم
می­باشد.

۱۳- در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی نسبت به واگذاری حق تقدم خود از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معاملۀ مکرر حق تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی می بایست قبل از پایان مهلت پذیره نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید و ارسال مستندات به شرح بند ۱۲ اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.

۱۴- حق تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنین پاره سهم های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه­ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.

نکات مهم:

  • مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات آگهی پذیره‌نویسی بر عهدة ناشر است.
  • ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش­یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن­ها باشد، متضرر گردیده‌اند.
  • ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.
  • با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانۀ شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید.

تذکر: با توجه به عدم ثبت افزایش سرمایۀ شرکت تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به دارندگان حق تقدم سود تعلق نخواهد گرفت.

حق تقدم سهام در بورس چیست؟

حق تقدم سهام در بورس چیست؟

حق تقدم سهام در بورس یکی از مفاهیم و اصطلاحات مهمی است که اکثر فعالان بازار سرمایه، بارها به گوش شان خورده است اما نمیدانند که چیست و چه کاربردی دارد. حق تقدم نیز همانند صدها واژه و مفهوم موجود در بازار سرمایه کمی ناشناخته است. بارها در مقاله ها گفتیم که یکی از اصلی ترین راه های رسیدن به موفقیت در هر عرصه و بازاری، شناخت و آگاهی دقیق نسبت به مفاهیم و اصطلاحات مهم آن است. در این مقاله سعی داریم تا حدودی حق تقدم سهام را بشناسیم و درمورد آن اطلاعات بیشتری کسب کنیم.
پس با ما همراه باشید.

حق تقدم سهام چیست؟

اگر شرکتی از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، افزایش داشته باشد، به نسبت درصد افزایش سرمایه، تعداد سهام آن شرکت نیز افزایش پیدا می کند. همچنین در چنین مواقعی، قوانینی برای حفظ منافع سهامداران شرکت در بورس وجود دارد که خدای ناکرده حق و حقوق سهامداران ضایع نشود. براساس یکی از قوانین موجود در اساس‌نامه قانون تجارت، در صورتی که یک شرکت سهام جدیدی برای فروش منتشر کند، سهامداران فعلی در خرید این سهام جدید اولویت دارند که به این اولویت در خرید سهام، حق تقدم سهام گفته می شود.

برای مثال فرض کنید که شرکتی به میزان 50 درصد افزایش سرمایه داده است که به همان نسبت سهام شرکت نیز افزایش پیدا می کند. حال فرض کنید دارایی شما از سهام این شرکت 1000 سهم است. در صورتی که بعد از افزایش سرمایه، تعداد سهام شما تغییری نکند، میزان مالکیت شما نسبت به قبل کاهش پیدا کرده است.

پس برای ثابت ماندن مالکیت سهامداران در شرکت، این حق به سهامداران داده می شود که نسبت به درصد افزایش سرمایه، حق تقدم در خرید سهام جدید منتشر شده داشته باشند. پس در حالت کلی به نسبت درصد افزایش سرمایه به میزان دارایی شما از این شرکت، حق تقدم خرید سهام شرکت به شما تعلق می گیرد. مثلا در این حالت 50 درصد از 1000 سهم دارایی شما از این شرکت، 500 سهم است که این بدین معناست که 500 سهم حق تقدم خرید سهام به شما تعلق میگیرد.

روند انجام حق تقدم چگونه است؟

شایان ذکر است، برای مثالی که در پاراگراف قبل آورده شد، باید گفت که این حالت فقط در صورتی که افزایش سرمایه از محل آورده نقدی باشد، اتفاق می افتد؛ یعنی شرکت سهام جدیدی برای فروش منتشر کند. سپس بعد از اینکه افزایش سرمایه شرکت در مجمع عمومی فوق‌العاده تصویب شد، یک فرم برای سهامداران شرکت ارسال میشود که به آن گواهی حق تقدم خرید سهام گفته می شود.

اگر شما تمایل داشته باشید که درصد مالکیت خود در شرکت را حفظ کنید و در افزایش سرمایه شرکت کنید، باید این فرم را طی مهلتی که شرکت مقرر کرده است پر کرده و برای شرکت ارسال کنید. در صورتی که این کار را انجام ندهید، از نظر شرکت شما تمایلی به شرکت در افزایش سرمایه ندارید. زمانی که شما فرم های لازم جهت شرکت در افزایش سرمایه را پر کرده اید، باید به همان نسبت هم برای شرکت آورده نقدی داشته باشید؛ یعنی باید به ازای هر گواهی ای که دارید، مبلغی معادل ارزش اسمی سهم را پرداخت کنید.

ارزش اسمی سهام چیست؟

همانطور که گفته شد، زمانی که شما فرم های لازم جهت شرکت در افزایش سرمایه را پر کرده اید، باید به همان نسبت هم برای شرکت آورده نقدی داشته باشید؛ یعنی باید به ازای هر گواهی ای که دارید، مبلغی معادل ارزش اسمی سهم را پرداخت کنید. ارزش اسمی هر سهم در ایران در حال حاضر 1000 افزایش سرمایه و حق تقدم ریال است. در نتیجه به ازای هر گواهی ای که دارید و به ازای هر 1000 ریالی که پرداخت کنید، 1 عدد سهم به شما تعلق می گیرد. در صورتی که در مهلت مقرر این 1000 ریال را پرداخت کنید، بعد از اینکه افزایش سرمایه شرکت توسط سازمان بورس به ثبت برسد، حق تقدم های شما هم به صورت اتوماتیک تبدیل به سهام عادی میشود. این پروسه معمولا بین 3 تا 6 ماه زمان می برد.

خرید و فروش حق تقدم

چگونه میتوانیم حق تقدم سهام را بفروشیم؟

در پاراگراف قبل گفته شد، سهامدارانی که قصد شرکت در افزایش سرمایه شرکت را دارند، باید فرم های لازم جهت شرکت در افزایش سرمایه را افزایش سرمایه و حق تقدم پر کرده و به همان نسبت هم برای شرکت آورده نقدی داشته باشند؛ یعنی باید به ازای هر گواهی ای که دارند، مبلغی معادل ارزش اسمی سهم را نیز پرداخت کنند؛ اما، ممکن است بعضی از سهامداران شرکت تمایلی به شرکت در افزایش سرمایه نداشته باشند.

حال باید امکانی برای عدم شرکت آنها در افزایش سرمایه نیز در نظر گرفته شود. به همین دلیل بعد از برگزاری مجمع شرکت، یک نماد حق تقدم هم در بازار برای آن شرکت تعریف می شود تا سهامداران بتوانند از طریق آن نماد حق تقدم های خود را به فروش برسانند. لازم به ذکر است که نماد حق تقدم هر شرکت، کاملا مشابه نماد اصلی شرکت است، با این تفاوت که به انتهای نماد حق تقدم هر شرکت، حرف “ح” اضافه میشود. مثلا نماد حق تقدم برای شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد، “فولادح” میباشد.

همچنین برای مثال اگر 1000 سهم از نماد فولاد و 500 سهم حق تقدم فولاد بعد از افزایش سرمایه داشته باشید، می توانید مثل سهام عادی، حق تقدم خود را از طریق کارگزاری و یا از طریق سامانه آنلاین به فروش برسانید. لازم به ذکر است که معمولا قیمت حق تقدم سهام، به اندازه همان مبلغ ارزش اسمی، 1000 ریال از قیمت سهم عادی کمتر است؛ البته این اختلاف می تواند به دلایل متعددی کمتر یا بیشتر از این عدد هم باشد.

دامنه نوسان در نمادهای حق تقدم چگونه است؟

دامنه نوسان برای خرید و فروش نماد حق تقدم شرکت ها، 2 برابر دامنه نوسان نماد اصلی شرکت است؛ یعنی اگر دامنه نوسان نماد اصلی شرکت، 5 درصد باشد، نماد حق تقدم شرکت در طول روز می تواند تا 10 درصد نسبت به قیمت پایانی روز گذشته نوسان داشته باشد. نماد حق تقدم یک شرکت فقط در طی یک بازه زمانی مشخصی قابل خرید و فروش است، نه برای همیشه. طبق قانون بورس این بازه زمانی نباید کمتر از 60 روز باشد. طی این بازه افرادی که تمایلی به شرکت در افزایش سرمایه ندارند، حق خود را می فروشند. همچنین افرادی که در بازه برگزاری مجمع جزء سهامداران شرکت نبودند هم می توانند این حق تقدم ها را در سامانه خرید و فروش آنلاین، خریداری کنند.

حق تقدم استفاده نشده چیست؟

ممکن است فردی فرم شرکت در افزایش سرمایه شرکت را تکمیل نکند و همچنین حق تقدم خودش را نیز در مهلت معین شده به فروش نرساند؛ در این حالت اصطلاحا به این حق تقدم ها، حق تقدم استفاده نشده گفته می شود. در این حالت، شرکت حق تقدم های استفاده نشده را از طریق آگهی و به روش حراج به فروش می رساند. سپس کارمزدهای فروش از مبلغ مربوطه کسر شده و باقیمانده آن را به حساب سهامداران واریز می کند. هر فردی که در زمان برگزاری مجمع شرکت سهامدار باشد، مشمول تصمیمات مجمع از قبیل افزایش سرمایه،
حق تقدم و … می شود.

درمورد حجم مشکوک چیزی نمیدونی؟ » حجم مشکوک در بورس

نتیجه گیری

خب دوستان در این مقاله سعی شد تا درمورد یکی از اصطلاحات مهم بازار سرمایه بیشتر اطلاعات کسب کنیم و بدانیم که حق تقدم چیست و چگونه اتفاق می افتد. همچنین دانستیم که چگونه سهام حق تقدم را به سهم عادی تبدیل کنیم و یا چگونه سهام حق تقدم را به فروش برسانیم. همچنان تاکید ما بر آموختن تکنیک ها و اصطلاحات و مفاهیم در بازار سرمایه است که در این صورت میتوانید برنده این بازار باشید. همواره موفق و پر سود باشید.

سوالات متداول در رابطه با حق تقدم سهام

اگر یک شرکت بعد از افزایش سرمایه، سهام جدیدی برای فروش منتشر کند، سهامداران فعلی در خرید این سهام جدید اولویت دارند که به این اولویت در خرید سهام، حق تقدم سهام گفته می شود.

پس از تکمیل فرم ها و پرداخت ارزش اسمی سهام، معمولا بین 3 تا 6 ماه زمان می برد.

نماد حق تقدم هر شرکت کاملا مشابه نماد اصلی شرکت است، با این تفاوت که به انتهای نماد حق تقدم هر شرکت، حرف “ح” اضافه میشود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.