معایب ایندکس ترکیبی


قیمت و عوارض دستگاه لیزر الکس دایود

نگاهی به نسبت‌های نوین نقدینگی

معیارهای سنتی اندازه گیری نقدینگی تأکید اصلی شان بر این است که هر چه دارایی های جاری بیشتر از بدهی های جاری باشد میزان نقدینگی شرکت مطلوب تر است.

راه امروز: دارایی جاری صرفنظر از ترکیب آن ها ،نمایانگر توان پرداخت شرکت و بدهی جاری نیز صرف نظر از ترکیب آن، نمایانگر نیاز های نقدی شرکت است. نسبت های جاری و سریع دو نسبت سنتی و مرسوم نقدینگی می باشند.

نسبت جاری از تقسیم دارایی های جاری به بدهی جاری بدست می آید. از جمله معایب این نسبت این است در آن به درجات مختلف نقدشوندگی اقلام دارایی های جاری توجه نمی شود. به عبارت دیگر سرعت تبدیل به نقد شدن موجودی کالا برابر سرعت تبدیل به نقد شدن سایر اقلام دارایی جاری شرکت فرض می شود. همچنین در این نسبت به همه تعهدات و بدهی های شرکت هم یک وزن داده می شود در حالی که زمان سر رسید آن ها ممکن است متفاوت باشد.

نسبت آنی، چون قابلیت نقدشوندگی موجودی کالا را کم می داند آن را در تعیین وضعیت نقدینگی موثر نمی داند و دارایی های جاری پس از کسر موجودی کالا را مبنای محاسبه قرار می دهد. معایب این نسبت این است که به تفاوت قابلیت نقد شدن وجه نقد و حساب های دریافتنی توجه ندارد، وزن همه دارایی های جاری را یکسان فرض می نماید و اینکه گرچه درجه نقد شوندگی موجودی کالا پایین تر است، آن را بطور کامل حذف می‌کند.

وجود نقصان و کاستی در نسبت های مذکور همواره مورد تایید تحلیل گران و سرمایه گذاران و شرکت ها بوده است. جهت رفع نقایص شاخص های سنتی نقدینگی، محققان و متخصصان مالی نسبت جدید را به نام نسبت ها ی نوین نقدینگی را طراحی نمودن. به عنوان مثال، ریچارد و لاگین در سال 1980 شاخص دوره تبدیل وجه نقد را معرفی نمودند. این شاخص، زمان موجود بین پرداخت های بدهی و دریافتی ها را اندازه گیری و در نظر می گیرد. نسبت های نوین نقدینگی ضمن ارتباط داشتن با نسبت های مرسوم و سنتی نقدینگی ، اطلاعات متفاوت تر و ارزشمند تری را به ذی نفعان آن ارائه می نماید و می تواند در اتخاذ تصمیمات مالی آن ها را یاری نماید.

مانده نقدی خالص: در این شاخص برای نشان دادن وضعیت نقدینگی شرکت به مانده وجه نقد و اوراق بهادار توجه می شود. ارائه کنندگان این شاخص بر این باورند که مانده نقدی خالص نمایانگر ذخیره نقدینگی حقیقی شرکت در رابطه با نیاز های پیش بینی نشده است. به طور کلی این شاخص موجودی کالا و مطالبات شرکت را در نظر نمی گیرد و علاوه بر این در محاسبه این شاخص فقط اسناد پرداختنی یعنی بدهی های جاری دارای بهره به عنوان بدهی های الزام آور محسوب می شوند. این شاخص نشان می دهد که مانده نقدی خالص چند درصد کل دارایی های شرکت است که هر چه این نسبت بیشتر باشد شاخص نقدینگی بهتر است.

1. در این شاخص بر توانایی شرکت در پرداخت تعهدات کوتاه مدت غیر قابل پیش بینی تاکید می‌شود و صرفاً انگیزه های احتیاطی را مدنظر قرار می دهد و نمی‌تواند همه ابعاد نقدینگی شرکت را در نظر بگیرد.

2. در این شاخص کل دارایی ها در مخرج کسر قرار داده شده است در حالی که تعهدات پیش بینی نشده کوتاه مدت می بایست از محل دارایی جاری تامین شوند. کل دارایی‌های شرکت در تعیین وضعیت نقدینگی نقش موثری ندارند.

نسبت تطبیق سر رسید بدهی های جاری و مطالبات: در این روش، برای پی بردن به اینکه تا چه حد وجوهی که از محل مطالبات جمع آوری می‌شود پاسخگوی تعهدات و بدهی های جاری است. دوره مطالبات و دوره بدهی های جاری محاسبه و مقایسه می شود. این نسبت نشان می دهد که بین زمان و مبلغ دریافت و پرداخت وجه نقد چه رابطه ای وجود دارد. مثلا اگر حاصل این نسبت یک شود نشان می‌دهد که زمان و مبلغ دریافت و پرداخت کاملا با هم تطبیق دارد. اگر کمتر از یک باشد شرکت با مشکل نقدینگی و اگر بیشتر از یک باشد شرکت با مازاد نقدینگی مواجه است.

1. مقایسه سر رسید بدهی های جاری و مطالبات به تنهایی نمی تواند قدرت نقدینگی را نشان دهد لذا مبلغ مطالبات و بدهی جاری نیز در محاسبات مورد توجه قرار گرفته است.

2. در این شاخص به موجودی کالا به عنوان جزئی از دارایی جاری شرکت توجهی نشده است ولی با دخالت دادن فروش شرکت در محاسبه این شاخص تا حدودی این مشکل رفع می شود.

دوره تبدیل وجه نقد: دوره تبدیل وجه نقد، دوره زمانی بین پرداخت بدهی‌ها و دریافت وجه نقد از محل وصول مطالبات می باشد و نشان می دهد که چه مدت طول می کشد تا وجوه مصرف شده در عملیات به وجه نقد تبدیل شود. هر قدر این فاصله کمتر باشد نشان دهنده این است که شرکت وضعیت نقدینگی بهتری دارد.

1. در این معیار به مانده وجه نقد شرکت توجهی نمی شود . البته لازم نیست که کل وجه نقد شرکت در نظر گرفته شود بلکه مازاد بر حد مطلوب وجه نقد شرکت می بایست مورد توجه قرار گیرد.

2. در این معیار صرفاً طول دوره وصول مطالبات و دوره پرداخت مدنظر قرار می گیرد و به مقدار آن‌ها توجه نمی شود. مثلا اگر 2 شرکت دارای دوره وجه نقد 2 ماه باشند ولی حساب های پرداختنی شرکت اول 90 درصد مجموع مطالبات و موجودی کالا باشد و برای شرکت دوم 50 درصد باشد بدیهی است که شرکت اول در مقایسه با شرکت دوم، وضعیت نقدینگی نامناسب تری دارد که به این مورد در این شاخص توجه نمی‌شود.

شاخص فراگیر نقدینگی : نسبت فراگیر نقدینگی شامل کلیه اقلام تشکیل دهنده نسبت جاری در ضریبی است که از کسر معکوس گردش آن قلم از یک بدست می آید. برای محاسبه این نسبت، به وجه نقد با توجه به ماهیت آن ضریب 1 داده می شود و تعدیل نمی شود. مطالبات شرکت به علت اینکه یک مرحله برای تبدیل شدن به نقد فاصله دارند به شرح زیر تعدیل می شوند:

حساب های پیش پرداخت ها و سفارشات مواد به علت خرید مواد اولیه و موجودی کالا ایجاد می شوند، بنابراین همانند موجودی کالا تعدیل می شوند.

هزینه های پرداختنی و سایر حساب های پرداختنی نیز تعدیل می شود. به عنوان مثال، گردش حساب مالیات پرداختنی عبارت است از تقسیم کل مالیات سال بر مالیات پرداختنی.

1. درجه نقدینگی مطالبات و موجودی کالا بر اساس ارقام متوسط آن ها و گردش آن ها اندازه گیری شده است که این یک ایراد وارده بر این شاخص است چون متوسط ها الزاماً نشان دهنده وضعیت ایده آل نیستند.

2. برای تعدیل ارقام مطالبات و دخالت دادن درجه نقدینگی آن ها معکوس نسبت گردش آن ها مدنظر قرار معایب ایندکس ترکیبی گرفته است که این ضریب می تواند به عنوان یکی بهترین مبنا های در دسترس محسوب شود ولی کیفیت مطالبات یا موجودی کالا را در نظر نمی گیرد.

قیمت و عوارض دستگاه لیزر الکس دایود چیست

قیمت و عوارض دستگاه لیزر الکس دایود

قیمت و عوارض دستگاه لیزر الکس دایود

اگر شما هم برای رفع موهای زائد خود به دنبال دستگاهی منحصر به فرد و موثر هستید، احتمالا شنیده اید که امروزه یکی از کامل ترین و موثرترین دستگاه ها برای از بین بردن موهای زائد دستگاه لیزر الکس دایود است. طبق ادعای کلینیک های زیبایی، این دستگاه چندین طول موج مختلف دارد که پزشکان و متخصصان را قادر می سازد تا برای از بین بردن موهای زائد در ۶ تیپ پوستی اقدام کنند. این مراکز همچنین مدعی می شوند که ویژگی منحصر به فرد دستگاه لیزر الکس دایود در ارائه طیف گسترده طول موج سبب شده تا بتواند طیف وسیعی از بیماران را در بر بگیرد. این یعنی متقاضیان با انواع رنگ پوست و انواع مو می توانند از خدمات این دستگاه بهره مند شوند.

به گفته کلینیک های زیبایی، این دستگاه موهای زائد بدن را به سریع ترین و آسان ترین روش ممکن از بین می برد. طبق نتایج منتشر شده از آزمایشات مختلف، نتایج بالینی این دستگاه لیزر از دیگر دستگاه های لیزر نیز بهتر بوده است. همچنین ادعای بزرگ تری در رابطه با این دستگاه مطرح می شود که حتی با تیره ترین رنگ پوست نیز می توانید برای از بین بردن موهای زائد خود اقدام کنید. از سوی دیگر حتی بورترین موهای زائد نیز با لیزر الکس دایود قابل درمان هستند.

اما این ادعا تا چه حد صحت دارد؟ امروز در جهان شیمی فیزیک قصد داریم ماهیت واقعی دستگاه لیزر الکس دایود را مورد بررسی قرار دهیم.

عملکرد لیزر الکس دایود

همان طور که از نامش پیداست، دستگاه لیزر الکس دایود ترکیبی از دو دستگاه است. به ادعای کلینیک های زیبایی، عملکرد این دستگاه به صورتی است که فناوری لیزر «دایود» با طول موج ۸۰۸ نانومتر را با فناوری لیزر «الکساندرایت» با طول موج ۷۵۵ نانومتر را با هم ترکیب کرده و به از بین بردن موهای زائد می پردازد. طبق ادعای مذکور، این ترکیب فناوری، سبب شده تا دستگاه لیزر الکس دایود برای هر ۶ نوع پوست مناسب باشد.

به همین ترتیب همواره از زبان مراکز زیبایی می شنوید که اگر شما به دنبال موثرترین، سریع ترین و آسان ترین راه برای از بین بردن موهای زائد خود هستید، لیزر الکس دایود را فراموش نکنید. به گفته این مراکز، این دستگاه با تلفیق مزایای طول موج الکس و طول موج لیزر دایود، برترین روش را برای از بین بردن موهای زائد ارائه می دهد.

کارکرد دستگاه

با کمی بررسی مشخص می شود که هنوز در دنیا هیچ سیستم لیزری قادر به استفاده همزمان از دو لیزر سورس متفاوت نیست. این یعنی از لحاظ فنی امکان تلفیق دو لیزر الکساندرایت و دایود در یک دستگاه میسر نشده است. دو دستگاه لیزر مذکور در عمل تفاوت های فنی بسیاری دارند که ترکیبشان با هم بسیار سخت یا غیر ممکن می شود.

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که پس لیزرهای الکس دایود چه ماهیتی دارند؟ در پاسخ به این پرسش باید بگوییم که لیزرهایی که امروزه با نام دستگاه لیزر الکس دایود در کلینیک های زیبایی وجود دارند همان لیزرهای دایودی هستند. این دستگاه ها همگی یک لیزر سورس نیمه هادی و دایودی دارند.

در این نوع معایب ایندکس ترکیبی لیزرها، لیزر سورس با تزریق ناخالصی می تواند طول موج های متفاوتی ارائه دهد. در سال های اخیر برخی شرکت های تولید کننده لیزر سورس های دایود، قادرند تا از لیزر دایود طول موج ۷۵۵ نانومتر بگیرند. در حقیقت دستگاه لیزر الکس دایود همان لیزر دایود است که طول موج ۷۵۵ نانومتر ارائه می دهد. این دستگاه ها برای تغییر این طول موج نیازمند تعویض هندپیس هستند و تمام عملکردشان با لیزر دایود معمولی مشابه است و تنها در ارائه طول موج متفاوتند.

قیمت دستگاه

با توجه به اینکه دستگاه های لیزر انواع مختلفی دارند و کلینیک های زیبایی هرکدام بنا به نیاز مشتریان خود این دستگاه ها را انتخاب می کنند، قیمت های متفاوتی برای جلسات از بین بردن موهای زائد توسط این لیزر دیده می شود.

به طور کلی قیمت از بین بردن موهای زائد به صورت فول بادی (کل بدن) با لیزر الکس دایود از ۴۰۰ هزار تومان شروع می شود. با توجه به منطقه و نوع خدمات کلینیک های زیبایی، این قیمت متغیر خواهد بود. بهتر است برای اطلاع دقیق تر از قیمت ها، مرکز زیبایی مورد نظر خود را انتخاب کرده و از جدول هزینه هایشان با خبر شوید.

مزایای دستگاه لیزر الکس دایود

علی رغم اینکه ادعای مراکز زیبایی مبنی بر تلفیق دو نوع لیزر در دستگاه لیزر الکس دایود را بی اساس خواندیم، این دستگاه نیز به نوبه خود مزایایی دارد.

یکی از مزیت های دستگاه لیزر الکس دایود، انجام جلسات درمانی بیشتر در مدت زمان کمتر است. در جلسات درمانی این دستگاه لیزر، با استفاده از یک اپلیکاتور اندازه بزرگ، پروسه از بین بردن موهای زائد آغاز می شود. اپلیکاتور بزرگ این امکان را به تکنسین می دهد که با سرعت بیشتری مناطق وسیع تری را مورد هجوم لیزر قرار دهد.

قیمت و عوارض دستگاه لیزر الکس دایود

قیمت و عوارض دستگاه لیزر الکس دایود

بعد از اتمام دوره درمان با لیرز الکس دایود، مانند هر دستگاه لیزر دیگری متقاضی باید به صورت سالیانه برای شارژ لیزر به مراکز زیبایی مراجعه نماید. البته لازم به ذکر است که سال اول تا دو جلسه و از سال‌های بعد تنها سالی یک جلسه نیاز به تمدید لیزر احساس خواهد شد.

بد نیست بدانید که لیزرها طبق طول موجی که ارائه می دهند، به انواع مختلف تقسیم می‌ شوند. بر همین اساس طول موج های پایین تر اغلب برای پوست های روشن تر، و طول موج های بالاتر برای پوست های تیره تر مناسب خواهند بود.

عوارض لیزر الکس دایود

به طور کلی عوارض دستگاه های لیزر مشابه هستند. از جمله عوارض این دستگاه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تیره شدن پوست یا هایپرپیگمانتاسیون
 • از بین رفتن رنگدانه های پوست یا هیپوپیگمانتاسیون
 • سوختگی یا تاول های خفیف تا متوسط
 • قرمزی موقت
 • ورم فولیکول (پف پوستی و برجستگی های کوچک)
 • تورم و خارش در ناحیه تحت درمان
 • کهیر، کبودی و عدم کسب نتیجه مطلوب

با این حال با رعایت موارد زیر می توان عوارض دستگاه لیزر الکس دایود را به حداقل رساند:

 • عدم حضور در مقابل اشعه ماوراء بنفش به مدت ۷ روز قبل و بعد از درمان
 • حداقل ۲ هفته قبل از درمان از آفتاب گرفتن و برنزه شدن خودداری کنید.
 • اگر باردار هستند به طور جدی از انجام جلسات درمانی با دستگاه لیزر اجتناب کنید.
 • پیش از انجام هرگونه درمان لیزری به پزشک متخصص پوست مراجعه کرده و از سلامت پوست خود اطمینان حاصل کنید.

تفاوت دستگاه لیزر الکس دایود با الکساندرایت

همانطور که گفتیم دستگاه لیزر الکساندرایت مزایای بیشتری نسبت به لیزر الکس دایود دارد. در ادامه به چند تفاوت اساسی میان این دو دستگاه اشاره می کنیم.

شاخص بهرهوری جزئی عوامل تولید، روشهای غیرمستقیم محاسبه شاخص، روشهای مستقیم محاسبه شاخص

ارتقای بهرهوری بر پدیدههای اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه مانند کاهش تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال و توان رقابت سیاسی و … تأثیرات وسیعی دارد. در حال حاضر تقریباً تمامی کشورهای توسعهیافته و معایب ایندکس ترکیبی بسیاری از کشورهای در حال توسعه موفق، سرمایهگذاری زیادی را در جهت ارتقای بهرهوری در سطوح ملی، منطقهای، بخشی، مؤسسات، سازمانها و حتی افراد انجام داده و رشد و توسعه روزافزون خود را مرهون توجه و نگرش صحیح به این مسئله میدانند (عبداللهنژاد، ۱۳۹۰).
شاخصهای بهرهوری
به طور کلی، شاخصهای بهرهوری به دو دسته کلی شاخصهای بهرهوری جزئی و کلی عوامل تولید تقسیمبندی میشوند. در شاخصهای بهرهوری جزئی به ارتباط ستاده با یک نهاده توجه میشود، در حالیکه در شاخصهای بهرهوری کلی عوامل تولید ارتباط ستاده با کل نهادهها بررسی میشود. در این باره، ابتدا شاخصهای بهرهوری جزئی را که سادهتر است معرفی کرده، و سپس شاخصهای بهرهوری کلی عوامل تولید را تجزیه و تحلیل میکنیم.
شاخص بهرهوری جزئی عوامل تولید
این شاخصها که از دیرباز مورد استفاده محققان قرار گرفته بیشتر از نوع ساده ارزش افزوده در واحد کار (یا واحد ساعت) و یا واحد سرمایه بوده است که به آن شاخص بهرهوری نیروی کار و سرمایه میگویند. به طور کلی، شاخصهای بهرهوری جزئی از تقسیم ارزش افزوده بر مقدار یک نهاده معین به دست میآید. همچنین برای خارج کردن اثر تورم لازم است ارزش افزوده به قیمت ثابت سال پایه مورد استفاده قرار گیرد. شاخصهای بهرهوری جزئی عوامل تولید، همراه با قیمت عوامل، در توضیح تغییرات در هزینه کار و سرمایه در واحد تولید اهمیت خاصی دارند. به عبارت دیگر، این شاخصها در نشان دادن صرفهجوییهایی که به مرور زمان در هر یک از عوامل در واحد تولید حاصل میگردد مفید هستند.
اما به هر حال، این نسبتهای بهرهوری، بهرهوری تک تک عوامل تولید را معین نمیکنند و از سوی دیگر بهرهوری کلی عوامل تولید را نیز نشان نمیدهند. به عنوان مثال افزایش بهرهوری نیروی کار دو چیز را مشخص مینماید:
اول، صرفهجویی که برای هر واحد تولید در ساعات کار و یا تعداد کارگران به علت افزایش بهرهوری کلی عوامل تولید حاصل شده است.
دوم، جانشینی کالای سرمایهای (ماشین آلات) به جای کار کارگران که این جانشینی میتواند معلول سه عامل باشد:
۱- تغییر در قیمتهای نسبی عوامل تولید
۲- تغییر در ترکیب تولید کالاها و افزایش سهم تولید کالاهای سرمایهبر
۳- تغییر در تکنولوژی (فناوری) مورد استفاده در جهت استفاده از تکنیکهای سرمایهبر
بنابراین، میتوان نتیجه گرفت که تغییرات در شاخص بهرهوری جزئی عوامل تولید نمیتواند تماماً تغییر در کارایی آن عامل به حساب آید. این تغییر در بهرهوری کل عوامل تولید است که برآیند تغییر در کارایی تمامی عوامل تولید را در بر دارد (عبداللهنژاد، ۱۳۹۰).
شاخص بهرهوری کل عوامل تولید
بهرهوری کلی عوامل تولید از نسبت ستاده بر کل نهادهها به دست میآید. برای اندازهگیری این نسبت روشهای متفاوتی وجود دارد. یکی از این روشها که معروف به روش مستقیم محاسبه بهرهوری کل عوامل تولید است، بدون استفاده صریح از تابع تولید اقدام به برآورد شاخص TFP مینماید. در این روشها، به دلیل اینکه واحدهای اندازهگیری نهادههای به کار رفته در فرایند تولید متفاوت هستند (نظیر نیروی کار و سرمایه)، با استفاده از تکنیکهای خاصی عمل جمعسازی نهادهها را انجام میدهند و یک شاخص از کل نهادهها میسازند. دومین روش که مبتنی بر استفاده صریح از تابع تولید است، با در نظر گرفتن فرم تابعی معین و با انجام عملیات ریاضی بر روی تابع تولید به برآورد شاخص TFP میپردازد.
روشهای مستقیم محاسبه شاخصTFP
در این روش مشکل اصلی، جمعکردن انواع مختلف نهادههاست که واحدهای اندازهگیری متفاوتی دارند (نظیر نیروی کار و سرمایه). یکی از این روشها که کندریک آن را پیشنهاد کرده مبتنی بر میانگین وزنی کار و سرمایه است. کندریک از یک تابع تولید ضمنی برای تخمین تغییرات در بهرهوری استفاده نمود. شاخص بهرهوری کل عوامل تولید او به صورت زیر تعریف میشود:
(۲-۲)
که در آن بهرهوری کلی عوامل تولید، ارزش افزوده واقعی (به قیمت ثابت)، ارزش موجودی سرمایه به قیمت ثابت، تعداد نیروی کار یا نفر ساعت، سهم عامل سرمایه در ارزش افزوده و سهم عامل کار در ارزش افزوده است. در الگوی کندریک از فروض همگنی تابع تولید و قضیه اولر استفاده شده است. اگر فرض همگنی خطی یا بازدهی ثابت نسبت به مقیاس به کار گرفته شود خواهد بود و تنها نیاز به برآورد پارامتر خواهد بود.
دومین روش مستقیم محاسبه بهرهوری کل عوامل، استفاده از شاخص دیویژیا برای جمعیسازی نهادههاست. در این روش شاخص بهرهوری کل عوامل به صورت زیر تعریف میشود:
(۲-۳)
اگر فرض همگنی خطی یا بازدهی ثابت نسبت به مقیاس به کار گرفته شود پس خواهد شد. در شرایط رقابت کامل که به هر عامل به اندازه بهرهوری نهایی آن پرداخت میشود، و بیانگر کششهای تولیدی نسبت به سرمایه و کار نیز هستند. بنابراین در شرایطی که اطلاعات آماری در خصوص سهمهای عوامل از معایب ایندکس ترکیبی تولید وجود ندارد میتوان از کششهای تولیدی کار و سرمایه در برآورد بهرهوری کل عوامل استفاده نمود (دانشمند، ۱۳۹۰).
روشهای غیرمستقیم محاسبه شاخصTFP

آموزش اندیکاتور RSI یا Relative Strength Index

آموزش اندیکاتور RSI

قبل از هر چیز ابتدا به پرکاربردترین انواع اندیکاتورها اشاره می کنیم:

 1. استوکاستیک (ADX) : سرعت حرکت قیمت را نشان می دهد.
 2. RSI
 3. ART : نشان دهنده قدرت و یا ضعف سیگنال میباشد. عدد ۲۵ بعنوان روند ضعیف در این اندیکاتور شناخته شده است.
 4. SAR
 5. باند بولینگر: سنجش نوسانات
 6. ابر ایچی موکو

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا اندیکاتور قدرت نسبی یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در میان سرمایه گذاران می باشد همچنین جهت انجام هر نوع بررسی از محاسبات پیچیده ریاضی بهره برداری می کند.

فرمول محاسبه RSI :

RSI= 100 – ( ۱۰۰ / ۱+RS)

میانگین سود ÷ RS = میانگین ضرر

دسته بندی اندیکاتورها :

 1. دامنه نوسان محدود یا اوسیلاتور
 2. دامنه نوسان نامحدود

اندیکاتور آر اس آی جز خانواده اوسیلاتورها است. نوسان ها در این اندیکاتور بین ۰ تا ۱۰۰ و نقاط مهم بین ۳۰ تا ۷۰ است که نشان دهنده اشباع خرید و فروش می باشد. زمانی که نمودار روی عدد ۵۰ قرار گرفت هیچگونه معامله انجام ندهید چون خرید و فروش در سطح یکسانی قرار دارند همچنین اگر سیگنال ها به زیر عدد ۳۰ رسیدند مانند یک اخطار برای شما می باشد و حالت واگرایی رخ می دهد. برای انجام تحلیل و بررسی دقیقتر، بصورت پیشفرض بر روی عدد ۱۴ تنظیم شده است. اگر قصد انجام معاملات کوتاه مدت را دارد بهتر است RSI را در بازه زمانی کوتاهی در نظر بگیرید زیرا این عمل باعث بالا رفتن حساسیتش به قیمت ها می شود و یکی از معایب در بازه زمانی کوتاه بالا رفتن خطای خروجی سیگنال ها است. تنها کاربرد این اندیکاتور مشخص نمودن خرید در زمان هایی که RSI به شدت پایین است و یا فروش در زمان هایی که RSI به شدت بالاست نیست زیرا برخی اوقات این شاخص در محدوده میانی نوسان می‌کند و در این زمان بهتر است که توجه خود را به محدوده وسط نوسانگر یعنی حدود ۴۰ تا ۶۰ جلب کنید.

باید این نکنه مهم را بدانید که اگر دانش و اطلاعات کافی در زمینه بورس را داشته باشید می توانید چندین اندیکاتور را باهم ترکیب کنید و نتیجه عالی تری را داشته باشید. بطور مثال اگر اندیکاتورهای RSI و باند بولینگر و ADX را باهم ترکیب کنید می توانید به طور همزمان میزان و نوع حرکت را همراه با نوع روند و نوسانات را در کنار هم مشاهده کرد.

وب نوین

ریسپانسیو چیست؟ با مزایا و معایب طراحی واکنشگرا آشنا شوید

طراحی ریسپانسیو (Responsive) یا واکنشگرا از جمله روش‌های طراحی است که این روزها محبوبیت بالایی به دست آورده است؛ اما آیا شما با این نوع از طراحی آشنایی دارید؟ با مطالعه این مطلبِ مختصر و مفید ببینید که طراحی ریسپانسیو چیست و با مزایا و معایب آن آشنا شوید.این .

چگونه نرخ کلیک یا CTR سایت خود را افزایش دهیم؟

چگونه نرخ کلیک یا CTR سایت خود را افزایش دهیم؟

یکی از مباحث مهمی که در میان افراد فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ و متخصصین سئو مشترک است و باید توجه ویژه‌ای به آن داشت،بحث نرخ کلیک یا CTR یک سایت است.در این مقاله می‌خواهیم در آغاز بدانیم نرخ کلیک چیست و سپس تکنیک‌های که سبب افزایش CTR می‌شوند .

رنگهای متداول برای طراحی وب سایت در سال 2019

رنگهای متداول برای طراحی وب سایت در سال 2019

رنگها و ترکیب آنها در طراحی سایت اهمیت بسیاری دارد، رنگ ها به شکل گیری حالت و خلق و خوی ما با توجه به محصولاتی كه می خریم، معایب ایندکس ترکیبی کمک می کنند. با رسیدن هر سال جدید، یک رنگ جدید متداول می شود، و اینکه شما یک بازاریاب دیجیتال هستید یا یک .

استراتژی های منسوخ شده سئو در طراحی سایت

استراتژی های منسوخ شده سئو در طراحی سایت

در مبحث طراحی سایت، تغییرات زیادی در زمینه بهینه سازی موتورهای جستجو رخ داده است و بسیار سریع در حال دگرگونی است. خیلی مهم است که به آخرین روند های سئو توجه داشته باشید تا در رقابت با شرکتهای دیگر جلوتر باشید و از استراتژی های منسوخ شده سئو درسایت خود استفاده .

راه‌حل‌هایی برای تعامل بیشتر با بازدیدکنندگان وب‌سایت

راه‌حل‌هایی برای تعامل بیشتر با بازدیدکنندگان وب‌سایت

این راهکارها به تعامل بیشتر با مخاطبین و در نتیجه افزایش بازدیدهای وب سایت کمک خواهد کرد.تعامل بیشتر با کاربران وب‌سایت زمانی رخ می‌دهد که صفحات وب‌سایت چیزی بیشتر از نمایش اطلاعات درباره کسب‌وکار ارائه دهند. وب‌سایت باید کاربران را به انجام برخی کارها سوق دهد، مثلاً محصولات را .

افزایش سرعت ایندکس شدن در گوگل

افزایش سرعت ایندکس شدن در گوگل

ایندکس شدن در گوگل برای خیلی از افراد، صاحبان سایت و وب مسترها بسیار اهمیت دارد. وقتی شما عبارتی را در بخش جستجوی گوگل می زنید، سایت هایی که در لیست ایندکس گوگل قرار دارند به شما نمایش داده می شوند. بنابراین ایندکس شدن در گوگل برای بالا آمدن .

صفحات Doorway

صفحات Doorway

اخیراً گوگل اعلام کرده است که به عنوان هدف بعدی، قصد دارد صفحات doorway را به روز رسانی کند. بنابراین تعریف صفحه doorway مطمعناً به زودی دوباره شروع خواهد شد و در طول سال های بعد توسعه خواهد یافت. آخرین بار در سال 2015 بود که گوگل اعلام کرده بود به دنبال .

راه و روشهای جذب وبالا بردن ترافیک سایت

راه و روشهای جذب وبالا بردن ترافیک سایت

هدف و غایت وب مستران و مدیران سایت ها افزایش مراجعه کنندگان به سایت های آن ها و بالا بردن ترافیک سایت می باشد. به معایب ایندکس ترکیبی همین خاطر سعی می کنند چند روش جذب و بالا بردن ترافیک سایت را به کار بگیرند تا بتوانند به هدف خود برسند. نتیجه .

راه هایی برای بهبود طراحی سایت

راه هایی برای بهبود طراحی سایت

با توجه به اهمیت روزافزون فضای مجازی، افراد سعی دارند برای رونق کسب و کار خود گامی در این دنیای فناوری بردارند. طراحی یک سایت خوب، یکی از راه هایی است که شما می توانید جایگاه خود را در فضای مجازی محکم کنید. برای بهبود طراحی سایت راه های .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.