طلا و رند آفریقای جنوبی


رند آفریقای جنوبی

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای رند آفریقای جنوبی برابر با 17,700 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای رند آفریقای جنوبی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای رند آفریقای جنوبی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

قیمت رند آفریقای جنوبی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رند آفریقای جنوبی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 30 شهریور 1401 با رقم 17,900 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.11 درصدی یا 200 ریال رند آفریقای جنوبی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت رند آفریقای جنوبی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رند آفریقای جنوبی در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 6 شهریور 1401 با رقم 17,500 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.14 درصدی یا 200 ریال رند آفریقای جنوبی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت رند آفریقای جنوبی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رند آفریقای جنوبی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 تیر 1401 با رقم 19,200 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 7.81 درصدی یا 1,500 ریال رند آفریقای جنوبی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت رند آفریقای جنوبی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رند آفریقای جنوبی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 فروردین 1401 با رقم 18,100 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.2 درصدی یا 400 ریال رند آفریقای جنوبی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت رند آفریقای جنوبی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رند آفریقای جنوبی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 6 مهر 1400 با رقم 18,600 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.83 درصدی یا 900 ریال رند آفریقای جنوبی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت رند آفریقای جنوبی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای رند آفریقای جنوبی برابر است با 21,000 ریال که در تاریخ پنجشنبه 19 خرداد 1401 رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در رند آفریقای جنوبی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به رند آفریقای جنوبی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.129944 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید رند آفریقای جنوبی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ یکشنبه 6 شهریور 1401 بخشی از سرمایه خود را به رند آفریقای جنوبی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.14 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در رند آفریقای جنوبی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 7 تیر 1401 بخشی از سرمایه خود را به رند آفریقای جنوبی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 7.81 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در رند آفریقای جنوبی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 8 فروردین 1401 بخشی از سرمایه خود را به رند آفریقای جنوبی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.2 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در رند آفریقای جنوبی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 6 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به رند آفریقای جنوبی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.83 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رند آفریقای جنوبی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا ، افزایش 4.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رند آفریقای جنوبی ، 1.14 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رند آفریقای جنوبی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه ، افزایش 3.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رند آفریقای جنوبی ، 1.14 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رند آفریقای جنوبی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار ، افزایش 6.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رند آفریقای جنوبی ، 1.14 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رند آفریقای جنوبی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده؟

بله ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین ، افزایش 0.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رند آفریقای جنوبی ، 1.14 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رند آفریقای جنوبی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم ، کاهش 6.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رند آفریقای جنوبی ، 1.14 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رند آفریقای جنوبی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا ، کاهش 8.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رند آفریقای جنوبی ، 1.14 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رند آفریقای جنوبی نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا ، افزایش 9.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رند آفریقای جنوبی ، 1.14 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

طلا و رند آفریقای جنوبی

مرکز محصولات

جنگل‌ها در آن وسعت زیادی داشته و عمدتاً در نواحی جنوبی واقع شده‌اند. آب و هوای کشور گرم و مرطوب و پرباران است. بلندترین نقطه کشور غنا، قله آفاجوتوبا ۸۸۵ متر ارتفاع، و رود ولتا ۱۴۳، ۱کیلومتر

راند آفریقای جنوبی/ قرقیزستان سوم تبدیل نرخ ارز

نرخ تبدیل نرخ ارز از راند آفریقای جنوبی به قرقیزستان سوم امروز امروزس 26 آوریل 2022 تبدیل از راند آفریقای جنوبی به قرقیزستان سوم و همچنین در جهت معکوس تبدیل. نرخ ها بر مبنای نرخ ارز واقعی است.

همایش روز جهانی قدس در آفریقای جنوبی به همت رایزنی فرهنگی

همایش روز جهانی قدس در آفریقای جنوبی به همت رایزنی فرهنگی ایران برگزار می‌شود منبع صدا و سیماپویشگر خبرپو قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه 7 اردیبهشت ۱۴۰۱ جدول

پیام تبریک رییس‌جمهور به مناسبت فرارسیدن روز ملی آفریقای جنوبی

تهران ایرنا رئیس‌جمهور روز چهارشنبه در پیامی فرارسیدن روز ملی آفریقای جنوبی را به سریل رامافوزا رئیس جمهوری و نیز مردم این کشور تبریک گفت.

آفریقای جنوبی ۹۵۰ کارگر معدن طلا در اعماق زمین گیر افتاده

Feb 01 2018 آفریقای جنوبی ۹۵۰ کارگر معدن طلا در اعماق زمین گیر افتاده‌اند. قطع برق و از کار افتادن آسانسورها به علت

سنگ شکن های طلا در ماشین های آفریقای جنوبی در نمودار کاری

معدن طلا در آفریقای جنوبی سنگ شکن برای فروش. اتحادیه ملی کارگران معدن آفریقای مرکزی اعلام کرد هشت معدنچی که بر اثر آتش سوزی در معدن طلا در حوالی شهر ژوهانسØ. دریافت نقل قول.

طلا در آفریقای جنوبی یافت

قیمت طلا تاریخی در آفریقای جنوبی در راند آفریقای جنوبیا طلا price today جمعه 26 نوامبر 2021 in آفریقای جنوبی has recorded 28 991.94 راند آفریقای جنوبی for ounce 932 for gram 24 855 for gram 22 816 for gram 21 and 699 for gram 18. واحد طلا.

شن و ماسه سیلیس دوربان آفریقای جنوبی

سنگ زنی دوربان معدن طلا tropicana معدن طلا در آفریقای دستگاه های سنگ شکن سنگ معدن طلا برای آسیاب در آفریقای جنوبی . اکسید آهن قرمز و یا .ورودی توپ فولاد به آسیاب گلولهگیاهان پردازش شن و ماسه

آسیاب های سنگ زنی صنعتی در سنگ شکن معدن آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی صنعتی سنگ شکن. تجهیزات معدن سنگ در آفریقای جنوبی. کارخانه های تولید طلا در آفریقای جنوبیسنگ شکن آفریقای جنوبی در سال 2013 میلادی برای خرد کردن و سنگ زنی تجهیزات در معدن، quarryign .

معادن طلا در آفریقای جنوبی برای فروش

SoftarSoftware Landing Page. سنگ شکن برای فروش در آفریقای جنوبی طلا. سنگ تجهیزات سنگ شکن در جمهوری چک سنگ شکن برای فروشسنگ شکن ضربه ای بااز معادن طلا درسنگ شکن در آفریقای جنوبی دریافت قیمت و پشتیبانی آنلاین قیمت برای سنگ آسیاب طلا

طلا شستشو گیاه قیمت آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی طلا آبرفتی گیاه شستشو معدن. آفریقای جنوبی طلا آبرفتی گیاه شستشو معدن اصطلاحات جغرافیاگروه‌های آموزشی جغرافیا ناحیه 2 قمبلاگفا زمين مسطح و بلندي در مسير رود كه معمولاٌ بر

در مقیاس کوچک شاملو استخراج طلا

سنگ شکن کوچک در معادن کوچک استخراج مس سنگ معدن ماشین آلات کوچک در مقیاس کوچک سنگ شکن سنگ برای فروش در مقیاس کوچک تجهیزات معدن طلا در آفریقای جنوبی Project Solutions Collect from World Wide Web Hot

گیاهان شستشو طلا آفریقای جنوبی

سنگ معدن طلا در آفریقای جنوبی جات 2013 آبرفتی گیاهان شستشو استخراج تامین کننده آهک در . گرفتن اطلاعات در آفریقای جنوبی گیاهی با برگ های گوشتی و استفاده از گیاه شستشو طلا

گیاهان خرد شده در آفریقای جنوبی

هنگامی که آپارتاید در سال ۱۹۹۴ در کشور آفریقای جنوبی ملغی شد دولت این کشور تصمیم گرفت تا بانتوسان‌های مستقل و نیمه‌مستقل قبلی را به ساختار سیاسی آفریقای جنوبی تبدیل کند.

قیمت رند آفریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی در یک نگاه ۳۰ فروردین مشاهده لیست شاخص در روز جاری محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در رند آفریقای جنوبی 3 ماه مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود طلا 10 848 293 ریال سکه 10 730 744 ریال دلار 10 023 266 ریال یورو 9 512 242 ریال مشاهده سایر ابزارهای سرمایه گذاری رند آفریقای جنوبی

سفارت جمهوری اسلامی ایران

آفریقای جنوبیپروتریا فارسی خانم آنللی کوک سفیر جدید جمهوری استونی در کشورمان در دیدار با دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان رونوشت استوار نامه خود را تقدیم کرد.

طلا استخراج در آفریقای جنوبی شد

استخراج طلا در این کشور اما در سال‌های اخیر کاهش یافته است. با این حال، هنوز هیچ کشوری موفق نشده رکورد تولید طلا در آفریقای جنوبی در دهه ۱۹۷۰ را بشکند که بیش از هزار تن در سال بوده است.

تجهیزات کارخانه تامین کنندگان سنگ شکن آفریقای جنوبی

تامین کننده از سنگ شکن و تجهیزات در آفریقای جنوبی. تامین کنندگان تجهیزات استخراج معادن آفریقای معدن طلا در آفریقای جنوبی و کانادا Read More >>ماشین آلات سنگ شکن طلا تولید کننده آفریقای جنوبی پلی اتیلن واکس سنگ زنی تامین .

تولید طلای زرد در آفریقای جنوبی کاهش یافت

بر اساس تازه‌ترین گزارش اتاق معادن آفریقای ‌جنوبی، این کشور سال گذشته میلادی 275 تن طلای زرد تولید کرد که 22 تن از یکسال قبل آن کمتر بود و در مجموع پایین‌ترین نرخ تولید را از سال 1922میلادی تا به امروز شامل می‌شد. اتاق معادن هنوز آمار تولیدات سه ماهه نخست امسال را منتشر نکرده است، ولی پیش‌بینی می‌شود، با توجه به تعطیلات اول سال و اینکه تولیدات در این دوره از سال معمولا کمتر از دیگر دوره‌ها خواهد بود، احتمالا از 68 تنی که در سه ماهه چهارم سال 2006 تولید شد، کمتر خواهد بود. 25 سال پیش آفریقای جنوبی سالانه یک‌هزار تن طلای زرد تولید می‌کرد که در میانه دهه 1990میلادی به 600 تن کاهش یافت و از آن زمان روند کاهش این تولیدات ادامه داشته است. فرسودگی معادن، کاهش ذخایر و بالا رفتن هزینه‌های تولید، از جمله عوامل مهم این کاهش بوده است. بر اساس تازه‌ترین آماری که هفته گذشته منتشر شد، تولید طلا در ماه مارس گذشته در مجموع 10/8 درصد در مقایسه با یکسال قبل آن کاهش داشت و در مقایسه با یک ماه قبل آن نیز با 9/5 درصد کاهش مواجه شد. درآمدهای آفریقای جنوبی از محل فروش طلای زرد در ماه فوریه گذشته 3/4 میلیارد رند (در حدود 485میلیون دلار) اعلام شد که به لحاظ ارزش پولی 55/1 درصد بیشتر از فوریه یکسال قبل آن بود. این آمار نشان می‌دهد، افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی به‌همراه کاهش ارزش رند (واحد پول آفریقای جنوبی) تاثیرات عمیقی را بر ارزش صادرات طلا داشته است. در همین حال، درآمدهای معدنی آفریقای جنوبی (به‌استثنای طلا) نیز در ماه فوریه به 14/8 میلیارد رند رسید که 44/9 درصد بیشتر از یکسال قبل آن بود. با اینکه طلا همچنان مهم‌ترین محصول معدنی صادراتی این کشور است و در مجموع از سهم قابل توجه در اقتصاد و بازار کار برخوردار است، درآمدهای سال گذشته در مجموع از 36/4 میلیارد رند تجاوز نکرد که بسیار کمتر از درآمدهای حاصل از فروش پلاتینیوم (طلای سفید) به ارزش 65/4 میلیارد رند در همین دوره بود.
طلای زرد در همین دوره کمتر از زغال‌سنگ (37/8 میلیارد رند) فروش داشت. پیش‌بینی شده است، تولید طلای زرد در ماه‌های باقی‌مانده سال بیشتر از سه ماهه نخست خواهد بود، ولی اینکه این تولیدات از مرز تولیدات سال گذشته فراتر برود، جای تردید دارد.

نظر شما :

 • سازمان در مطبوعات
 • گزارش تصويري
 • اخبار روابط عمومى
 • رويدادهاى زمين و معدن
 • جهاد تبیین
 • خبر دانش بنیان
 • نشست ها و همایش ها
 • تازه های نشر
 • اخبار مناقصات و مزایدات
 • گفت‌وگو با پیشکسوتان علوم زمین
 • اخبار تصویری

نظر سنجی

میزان رضایت شما از خدمات و اطلاعات سایت چقدر است؟

آمار بازدید

پیوندها

 • راهبرد مشارکت مصوب
 • بیانیه حریم خصوصی
 • سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
 • پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
 • وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
 • سامانه ثبت و پیگیری شکایات ، انتقادات و پیشنهادات

تماس با ما

تهران، میدان آزادی، بلوار معراج - بعداز سازمان نقشه برداری کشور - سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور (ارتباط با گروه روابط عمومی-تشریفات-رسانه:۶۴۵۹۲۳۰۳-۶۴۵۹۲۳۵۲)

تلفن: 02166070550 - 02164595

کد پستی: 1387835841

ساعات پاسخگویی: ۸-۱۶

© کلیه حقوق متعلق به وبسایت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور می‌باشد. | آخرین بروزرسانی: سه شنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۱

درآمد خالص یک زباله‌گرد چقدر است؟

درآمد خالص یک زباله‌گرد چقدر است؟

روزنامه اعتماد نوشت: فاصله میدان شوش تا راه‌آهن، پلاک به پلاک مغازه‌های کوچک و بزرگ خرید ضایعات فلزی است؛ مس، برنج، آلومینیوم. خرید و فروش ضایعات فلزی سود دلچسبی دارد و بازارش هیچ‌وقت کساد نیست حتی اگر هفته‌ها بگذرد و در عرضه جهانی، آب از آب تکان نخورد.

صفحه نمایش باسکول. عدد ۲۳.۳۰۰ را نشان می‌دهد؛ ۲۳ کیلو و ۳۰۰ گرم. سیروس، گونی تا خرخره پر از بطری پلاستیکی نوشابه و آب و پاکت کاغذی شیر و مقوای کارتن را از روی صفحه باسکول پایین می‌کشد و رو می‌کند به حمید که روبه‌روی باسکول ایستاده و مردمک چشمش می‌دود بین صفحه نمایش باسکول و گونی پلاستیکی و می‌پراند «۲۳ کیلو.» سر می‌برد در صفحه دفترچه‌اش و زیر ۲۸ و ۱۸ و ۲۶، یک ۲۳ هم اضافه می‌کند و روی هوا و زیر لب، جمع می‌زند و ده بر یک می‌کند و یک رقم رند درمی‌آورد «شد ۹۲ کیلو درهم. ۳۲۲ تومن.» از دسته ده هزاری‌ها، ۳۲ تا می‌شمرد و می‌گذارد کف دست حمید و می‌گوید: «راضی باشی دو هزاری رو بدم به شاگردم. امروز هیچی دشت نداشت.»

حمید یکی از ده‌ها مردی است که این روزها با جمع کردن زباله‌های قابل فروش از سطل‌های پسماند کنار خیابان، خرج خانواده‌شان را درمی‌آورند. حمید، تا ۶ ماه قبل، یک مغازه لوازم خانگی داشت؛ اول خیابان تختی، نازی‌آباد شرقی. مغازه، هنوز هم هست، هنوز هم لوازم خانگی دارد، اما حمید دیگر صاحبش نیست.

فرزند تربت‌جام است و ۱۰ سال قبل به تهران آمد وقتی دو بچه داشت. از بیکاری تربت فرار کرده بود و حالا باید برای نان ۶ نفر، زباله‌های پایتخت را زیر و رو کند و از دورریز مردم، به دردبخورش را بقاپد زودتر از صدها رقیب گونی‌کش؛ همان‌ها که زمستان پارسال وقتی مصمم شده بود برای واگذار کردن مغازه، کنجکاو درآمدشان شد و یادش دادند که هر رقم زباله قیمت خودش را دارد و اگر می‌خواهد سرش کلاه نرود باید حوصله کند و هر چه از داخل کیسه‌های زباله پیدا می‌کند، به تفکیک فلزی و غیرفلزی جدا کند وگرنه یک‌سره بریزد داخل گونی و درهم از قرار کیلویی ۳ هزار و ۴ هزار بفروشد.

شبی ۹۰ تا ۹۵ کیلو زباله جمع می کنم
«بار اول خیلی سخت بود. اصلا نتونستم دست به کیسه‌ها بزنم. نزدیک نیمه شب رفتم که کسی منو نبینه. رفتم سراغ سطلی توی یه خیابون خلوت. پر بود از کیسه آشغال. کیسه‌ها رو از سطل درآوردم و خالی کردم کف پیاده‌رو. چراغ موبایلم رو گرفتم روی زباله‌ها. مقوا و قوطی و پلاستیک رو لابه‌لای پوشک کثیف و تفاله میوه و آشغال سبزی می‌دیدم ولی نمی‌تونستم دست بزنم. بوی گندش حالم رو به‌هم زد. کنار همون زباله‌ها بالا آوردم. رفتم دورتر نشستم کف خیابون و زدم زیر گریه.همون وقت رفتگر شهرداری از سر خیابون اومد و شروع کرد به جارو زدن. رسید به جایی که من نشسته بودم. نگاهِ من کرد و نگاهِ زباله‌های کف پیاده‌رو. پرسید پدر جان دنبال چیزی می‌گردی؟ چی بهش می‌گفتم؟ توی زباله‌ها دنبال نون می‌گشتم؟ دنبال پول؟ جاروشو گرفتم زباله‌ها رو ریختم توی کیسه‌ها و انداختم توی سطل و اون تیکه پیاده‌رو رو خودم جارو زدم. فردای همون شب، یک جفت دستکش با خودم آوردم و رفتم سراغ همون سطل. اون شب، ۸۰ کیلو جمع کردم. ۲۸ شهریور میشه ۴ ماه که زباله جمع می‌کنم و می‌فروشم برای خرج زن و بچه‌ام. الان شبی ۹۰، ۹۵ کیلو جمع می‌کنم.»

حمید هر روز از ساعت ۴ و ۵ عصر از خانه بیرون می‌زند و تا دو ساعت بعد از نیمه شب، اتاق پرایدش؛ غیر از همان تکه جای راننده، لبالب کیسه‌های پر از بطری پلاستیکی و مقوای کارتن و قوطی فلزی می‌شود که ظهر فردا می‌برد گاراژ ته مشیریه می‌فروشد.

پدر و مادر، خواهر و برادرش به قوم و خویش‌ها گفته‌اند حمید مغازه را واگذار کرده و سرمایه‌اش را با یک کاسب شریک شده. در این ۴ ماه، همسرش دایم گریه می‌کند و دختر و پسر بزرگش؛ بچه‌های ۱۶ ساله و ۱۴ ساله، روزه سکوت گرفته‌اند و جز حرف‌های خیلی خیلی معمولی و آن هم به قد چند کلمه، چیزی نمی‌گویند. یکی از ظهرهایی که راهی گاراژ سیروس بوده، سر کوچه با همسایه طبقه پایین خانه‌شان شاخ به شاخ شده. «ظاهرا منو نگاه می‌کرد ولی می‌دیدم چشمش به این همه کیسه پر از بطری و قوطی بود. چیزی نپرسید البته. کاری نیست که بتونی پنهانش کنی. باید زندگی رو اداره کنم.»

درآمد خالص هر شب
حساب می‌کند که با پول بنزین و جریمه دوربین‌های راهنمایی رانندگی و خرج ماشین و رِند بازی‌های سیروس گاراژدار که وزن زباله‌ها را به نفع جیب خودش رُند می‌کند و خفت‌گیری گاه و بیگاه زباله‌دزدها، درآمد خالص هر شب، ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار تومان است؛ رقمی برای گذران فقیرانه امور شکم یک خانواده ۷ نفره و نه بیشتر.«امسال کلاس زبان دختر و پسرم رو قطع کردم. روی میز صبحونه ما همیشه ۶ رقم مربا و کره و خامه و تخم‌مرغ و دو، سه جور نون بود. حالا فقط نون لواش و پنیر و چای سر سفره است. قبلا هفته‌ای ۳ تا مرغ می‌گرفتم، الان هر دو، سه هفته یک‌بار، یه دونه مرغ می‌خرم و بیشتر وقتا، غذای حاضری و ساده می‌خوریم. برنج و گوشت که گرونه و خیلی وقته نخریدم. بیشتر با نون خودمونو سیر می‌کنیم.»

شب و روز این ۴ ماه، بدترین خاطره ۴۵ سال عمر حمید است؛ پر از لحظه‌های ناتوانی از چشم در چشم شدن با بچه و همسر و پدر و خواهر، پر از هولِ هجوم طلبکارها، پر از ترسِ تصادف و دزدیده شدن پرایدی که هنوز از نزول قسط‌هایش ۲۰ ماه باقی مانده، طلا و رند آفریقای جنوبی پر از نگرانی بدتر شدن روزگار از همینی که هست.«نمی‌دونم تا چند وقت می‌تونم به این وضع ادامه بدم. تا زنده‌ام یادم نمیره این شبا رو.»

همه گاراژهای خرید زباله بازیافتی خیابان فرح‌آباد تعطیل است. خیابان فرح‌آباد، عمود است به کوچه اوراقچی‌های میدان شوش. هم خیابان و هم کوچه، مرکز تعمیر موتوسیکلت و گازسوز کردن ماشین سواری است و پر از اتاق‌های اجاره‌ای ۶ متری و ۱۲ متری ارزان‌قیمت زیر سقف ساختمان‌های پوسیده.

خرید ضایعات فلزی به بالاترین قیمت
تا چند ماه قبل، از خیابان فرح‌آباد که رد می‌شدی، از درگاه و قاب پنجره‌ای که سرک می‌کشیدی، ۱۰ تا و ۱۵ تا در میان، باسکول بود که گونی پلاستیکی زباله بازیافتی وزن طلا و رند آفریقای جنوبی می‌کرد و اسکناس بود که شمارش می‌شد و سه چرخه و آدم بود که بار بر زمین گذاشته، برای ۲۰ تومان و ۳۰ تومانی که در جیب می‌سُراند، چاه و چاله می‌کند. حالا، سر ظهر شهریور، سر تا ته خیابانی به این درازی، یک گاراژ خرید زباله باز نیست؛ کرکره‌ها، همه کشیده. شک می‌کنم که از کی ساعت کاردار شده‌اند گاراژهایی که خواب نداشتند. در عوض، لابه‌لای هر ۱۰ تا یا ۱۵ تا تعمیرگاه موتوسیکلت، تابلوی فلزی سردر گاراژ زده‌اند که «خرید ضایعات فلزی به بالاترین قیمت.»

جلوی یکی از همین گاراژها، مردی روی چهارپایه کوتاهی نشسته و با تکه بلندی از گلگیر اسقاطی ماشین کلنجار می‌رود که فلز و پلاستیک را به زور پیچ گوشتی از هم سوا کند. پشت سرش، داخل گاراژ تاریک، تا جایی که چشم می‌بیند، انبوهی از خرده‌تکه‌های فلزی درهم گره خورده و دیوار دود زده گاراژ، از ترشحات براده‌های فلز، می‌درخشد.

کنار پای مرد، یک تشت بزرگ است پر از تکه شکسته‌های گلگیر و بطری شیشه‌ای و کابل توخالی. انگار سطل آشغال. مرد همین‌طور که کله پیچ‌گوشتی را در درزهای گلگیر اهرم می‌کند تا بست کارخانه را بشکند، می‌گوید هیچ رقم خرید از غیر آشنا ندارد و هیچ رقم خرید غیر فلز ندارد و حوصله جواب دادن به مامور آگاهی بابت منشا و منبع آهن قراضه و سیم مسی مشکوک هم ندارد.

می‌گوید از علت تعطیلی گاراژهای خرید زباله بازیافتی طلا و رند آفریقای جنوبی هم بی‌خبر است، چون نه زباله می‌خرد و نه از آدم معتاد خرید می‌کند. مرد چرک و بداخلاقی است که با هر «نمی‌دونم» که با منت از شکاف لب‌هایش ول می‌کند، ابروهایش تاب بیشتری برمی‌دارد. درنهایت، بدون اینکه دل از گلگیر شکسته و دسته پیچ‌گوشتی بکند، دست چپش را در مسیر جنوب به شمال حرکت می‌دهد که بروم از بقیه کاسب‌ها بپرسم.

دنبال یکی از گاراژهایی می‌گردم که یادم مانده نبش یک کوچه بود و کف گاراژ، چند پله پایین‌تر از سطح خیابان بود و وارد گاراژ که می‌شدی، کف کفشت می‌چسبید به شیرابه ماسیده به موزاییک‌ها و اولین چشم‌اندازت، دیوارهای دودزده مگس پوش بود و از بوی گند زباله‌های تازه نفس، تک سرفه می‌زدی. گاراژ، هنوز سرجاست.

درگاهش پشت پارچه کثیف ضخیمی در حکم پرده استتار شده. پارچه را پس می‌زنم؛ این هم شده تعمیرگاه موتوسیکلت. سه موتور هوندای غول پیکر کف گاراژ خوابانده‌اند و جای پای اضافه نیست. در جواب نگاه خیره مردی که از پشت دخل گردن کشیده و پسر جوانی که از پشت یکی از غول‌های هوندا بلند می‌شود، توضیح می‌دهم که دنبال گاراژهای خرید بازیافت می‌گردم و یادم هست این خیابان چند گاراژ داشت. پسر جوان می‌گوید همه‌شان با دستور شهرداری تعطیل شده‌اند.

می‌گوید زمستان پارسال، ماموران شهرداری آمدند و کرکره همه‌شان را پایین کشیدند و گفتند از این به بعد خرید و فروش زباله تعطیل. می‌گوید بعد از آن روز، همه گاراژها شدند یک چیز دیگر؛ تعمیرگاه موتور، خرید ضایعات فلز، فروش قطعات یدکی و هر چیزی غیر از خرید زباله بازیافتی.

فاصله میدان شوش تا راه‌آهن، پلاک به پلاک مغازه‌های کوچک و بزرگ خرید ضایعات فلزی است؛ مس، برنج، آلومینیوم. خرید و فروش ضایعات فلزی سود دلچسبی دارد و بازارش هیچ‌وقت کساد نیست حتی اگر هفته‌ها بگذرد و در عرضه جهانی، آب از آب تکان نخورد.

به همین دلیل است که فاصله میدان شوش تا راه‌آهن شبیه شعبه دوم بازار خلازیر شده. بین‌شان که بگردی، اما خریدار پسماند هم پیدا می‌شود. مثل فریدون که زباله‌های بازیافتی محمد را می‌خرد؛ پنهانی و بی‌هیاهو. محمد، پسرک ۷ ساله ریز جثه‌ای بود که وقتی از پل عابر میدان شوش پایین می‌آمدم دیدم از داخل سطل زباله بیرون پرید و هر چه از سطل جسته بود انداخت توی دهان گونی پلاستیکی که زیر پایه پل پنهان کرده بود و دهانه گونی را گره‌ای به توان دست‌های کوچکش زد و کله پیچ خورده گونی را به کول راست گرفت و دست چپش را هم پیچاند داخل درزهای از هم دریده کمر گونی که حائل باشد و گونی نیفتد.

از میدان شوش تا گاراژ فریدون، ۲۰ دقیقه پیاده روی بود. بچه وقتی به گاراژ فریدون رسید، قطره‌های درشت عرق کل صورت کوچکش را پوشانده بود. تا محتویات گونی را خالی و تفکیک کند، فریدون گفت که این بچه هرروز صبح زود از باغ آذری، از خانه‌شان پیاده راه می‌افتد تا برسد میدان شوش. روزی ۴ یا ۵ بار گونی‌اش را پر و خالی می‌کند و غروب که بازار ظروف شوش تعطیل می‌شود، پیاده به خانه برمی‌گردد.

محمد تنها نان‌آور خانواده بود؛ خانواده‌ای تشکیل شده از محمد و پدر معتادش که خرج موادش را محمد می‌داد. فریدون مرد مهربانی بود. می‌دانست درد اعتیاد و رنج کار از سن کودکی چیست. فریدون، هم از کودکی کار کرده بود و هم معتاد بود. وقتی محمد کیسه قوطی‌های آلومینیومی نوشابه را سر داد روی صفحه باسکول، صفحه نمایشگر باسکول عدد ۳.۵ را نشان می‌داد؛ ۳ کیلو و ۵۰۰ گرم. فریدون روی صفحه دفترچه‌اش نوشت «۴ کیلو.»

وانت با سرعت ۱۰ کیلومتر در ساعت راه می‌رود. کف فرعی‌های خیابان خلازیر آسفالت ندارد و همه، خاک و کلوخ است. در فرعی‌های تاریک خلازیر، فقط چراغ گاراژ حیدر روشن است.

حاصل سه شب زباله گردی
معصوم تعریف می‌کرد که این ۵ ماه و ۶ ماه، زیاد دیده ماشین شخصی و آدم‌های «معتبر» که زباله بازیافتی بار ماشین‌شان کرده‌اند و آورده‌اند برای فروش. صاحب وانت را می‌شناخت. مرتضی، راننده وانت بود که هر دو، سه شب یک‌بار ۷۰ هزار تومان از مهرداد می‌گرفت و بار زباله‌های چند روزه‌اش را تا خلازیر می‌آورد.

زباله گردی

۸ تا گونی از اتاق وانت مرتضی می‌رود روی صفحه باسکول. مهرداد و معصوم چشم‌شان به نمایشگر باسکول است و معصوم، وزن هر گونی را بدخط و کج و کوله در صفحه دفترچه می‌نویسد. جمع و ضرب عددها به اینجا می‌رسد که مهرداد بابت ۳ کیلو فلز، ۲۰ کیلو پلاستیک و ۱۲ کیلو مقوا، ۲۷ اسکناس ۱۰ هزاری از معصوم می‌گیرد و سوار وانت می‌شود.

این، حاصل سه شب زباله‌گردی مهرداد بود؛ ۲۷۰ هزار تومان. مهرداد هر شب، از تاریکی هوا تا روشنی آسمان در خیابان‌های اطراف خانه و محله‌اش می‌گردد و از سطل‌های زباله، مقوای کارتن و قوطی و بطری فلزی و پلاستیکی جمع می‌کند.

اگر خوش‌شانس باشد، گاهی تکه‌ای فلز گران‌قیمت گیرش می‌آید؛ میلگردی که بی‌هوا از درگاهی و دیواری بیرون زده و آماده است برای بریده شدن! کابل برقی رها شده! که اگر نباشد هم هیچ خانه‌ای بی‌نور نمی‌ماند، اما در عوض، آن همه رشته تنیده مس داخل کابل، به گاراژ و باسکول حیدر که برسد، سفره مهرداد روشن می‌شود.

«تا ۶ ماه نتونستم دست به زباله‌ها بزنم. چند بار رفتم بالا سر سطلا، حتی نتونستم توی سطل دست ببرم. حالت تهوع می‌گرفتم. یه رفیقی داشتم توی کشتارگاه کار می‌کرد. عادت داشت به کثافت. راضی شد شبی ۱۰ هزار تومن بگیره و با هم بریم پای سطل و کیسه‌ها رو خالی کنه و به دردبخورهاش رو بریزه توی گونی. گونی رو می‌آوردیم خونه و می‌بردم انباری. اونجا دستکش به دست، از هم سوا می‌کردم. این وانتی رو هم رفیقم پیدا کرد. ضایعات کشتارگاه رو می‌برد برای پناهگاه سگای ولگرد. بعد ۶ ماه، وقتی سوا کردن زباله‌ها برام عادی شد، خودم رفتم سر سطل. می‌ریختم کف خیابون و جدا می‌کردم و گونی به کولم می‌اومدم خونه.»

در این خیابان چرک با آن آسفالت آبله‌زده‌اش، قیمت جهانی فلزات حکومت می‌کند. ۲ ساعت گذشته از ظهر ۱۳ شهریور، آهن کیلویی ۸۵۰۰ تومان، برنج کیلویی ۲۰۰ هزار تومان، مس کیلویی ۵۰۰ هزار تومان و آلومینیوم کیلویی ۵۸ هزار تومان مشتری و دلال داشت و برای کارخانه شمش شهر ری و اصفهان و رشت بارگیری می‌شد، اما هیچ کدام از کاسب‌ها نمی‌دانستند صبح ۱۴ شهریور چه در انتظار دخل‌شان خواهد بود.

صاحب گاراژی که سیم پیچ مسی دور یک ترانس را با سیم چین می‌شکافت می‌گفت کاسب‌های این خیابان بابت هر تکه فلزی که بخرند یک عکس از کارت ملی فروشنده می‌گیرند که به پلیس و مامور آگاهی نشان بدهند وگرنه مغازه‌شان پلمب می‌شود و به اتهام مالخری می‌روند بازداشتگاه.

«همه مغازه‌های این خیابون جواز دارن. هیچ کدوم نمی‌خوان گیر پلیس بیفتن. نمی‌ارزه یعنی. حداقل ماهی ۴۰ میلیون تومن طلا و رند آفریقای جنوبی خرج هر مغازه است. از اجاره مغازه بگیر تا حقوق کارگر و مالیات و بیمه حوادث. صاحب ملک و اداره مالیات هیچ رحمی ندارن. اجاره‌شونو می‌خوان و مالیات‌شونو. بنده با سند و مدرک کاسبی می‌کنم که گیر نیفتم.شما میای این ترانس رو به من می‌فروشی و میری. یک ساعت بعد مامور کلانتری میاد ترانس رو دست من می‌بینه و می‌پرسه ۵۰۰ گرم مس خالص رو از کجا آوردم. باید بتونم ثابت کنم این جنس دزدی نبوده وگرنه جلبم می‌کنه میبره بازداشت. توی این شهر بازار مالخری زیاده. اونی که کاسب این راه باشه، اینجا نمیاد. می‌دونه جنس دزدی رو کجا ببره آب کنه.»

ضایعات‌فروش‌های چغر از دود لحیم و براده فلز و غبار گودهای خاک رس کوره‌های فراموش شده، در این ۵ ماه انواع ماشین سواری دیده‌اند که با اتاق پر از قوطی فلزی و مقوا و بطری پلاستیکی، سراغ از گاراژهای زباله بازیافتی گرفته. جلوی یکی از مغازه‌های خرید ضایعات فلزی، انبوهی شیرآلات ساختمانی ریخته‌اند.

صاحب مغازه می‌گوید شیرآلات ساختمانی از جنس برنج است و خریدار نقد دارد. می‌رود داخل مغازه و گونی به دست بیرون می‌آید و گونی را به جوانکی می‌دهد که شیرآلات را از کف زمین جمع کند.

«پژو ۴۰۵ اومده، سمند اومده، رانا اومده، ال ۹۰ اومده، پژو ۲۰۶ و ۲۰۷ و ۲۰۸ اومده، بیشتر از همه، پراید اومده. تک میان، با خانواده میان. یه بار که بیان، نشونی رو یاد می‌گیرن. تقصیر ندارن مردم. با حقوق ۵ تومن ۶ تومن چه کنن؟ حداقل میاد زباله می‌فروشه ۲۰۰ تومن ۱۰۰ تومن گیرش میاد. هفته‌ای یه بار بیاد و ۲۰۰ تومن ۳۰۰ تومن زباله بفروشه خرج گوشت و مرغ یه ماه خانواده‌اش در میاد. کار قشنگی نیست. کار تمیزی نیست. کار شرافتمندانه‌ای نیست. ولی وقتی بابا باشی طلا و رند آفریقای جنوبی و بچه‌ات حسرت خورش با گوشت داره چه کنی؟ میری بالای سطل با یه گونی و ۴ تا تیکه ضایعات جمع می‌کنی که خرج اون خورش در بیاد.»

گاراژهای خرید بازیافت خلازیر، آن‌هایی که کار می‌کنند، ته و دورافتاده است. هر چه جلوی چشم بوده تعطیل شده، مثل گاراژهای خیابان فرح‌آباد. نزدیک باغ انگوری، چند گاراژ کار می‌کنند.

یکی حلب خالی روغن نباتی می‌خرد، یکی مقوا و کاغذ باطله می‌خرد، بقیه هم درهم از قسم پلاستیک و آلومینیوم. صاحب هر گاراژ، ایرانی است، اما مستاجرانش که همیشه و شبانه‌روزی در گاراژ هستند، افغانی و همه هم بدون کارت اقامت و همه هم جسته از گردنه راهزنی‌های پشت و پیش مرز ایران و افغانستان و همه هم جوان. جوان که فرز و تیز کار کنند.

زباله‌فروشی مردمِ به قول معصوم «معتبر» از چشم این پسرها پنهان نمانده و آن‌ها هم زیاد دیده‌اند این چند ماه ماشین شخصی‌هایی که ۷۰ کیلو و ۵۰ کیلو و ۹۰ کیلو زباله بازیافتی می‌آورد و کف گاراژ خالی می‌کند و بدون کلمه حرفی، وزن بارش حساب می‌شود و پول نقد می‌گیرد و می‌رود. یکی از بچه افغانی‌ها که گونی‌های غول پیکر را هل می‌داد تا ردیف و نظم سِره‌ها از ناسره‌ها به هم نخورد، همان‌طور که مثل ستون خودش را چسباند به دیواره گونی که قدش بلندتر از قامت خودش بود و گونی را روی آسفالت سوخته از شیرابه، به خط کرد گفت: «خرج ۱۱ نفر خانواده من از همین زباله در میاد. ۶ تا آبجی دارم، دو تا داداش، مادر و پدر.»

فارس من| علت گرانی هزینه پیامک‌های بانکی با وجود نداشتن مجوز از سوی بانک مرکزی

فارس من| علت گرانی هزینه پیامک‌های بانکی با وجود نداشتن مجوز از سوی بانک مرکزی

سخنگوی بانک مرکزی می گوید: آخرین بخشنامه بانک مرکزی در مورد هزینه‌های ارسال پیامک که در آذر ۱۳۹۹ صادر شده، همچنان معتبر و لازم الاجرا است و هزینه جدیدی نباید دریافت شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزایش هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها خبری است که طی هفته های گذشته در شبکه های اجتماعی دست به دست شده است.

در پیامک ارسالی این بانک‌ها آمده است: «مشتری گرامی: از ابتدای سال ۱۴۰۱ باتوجه به بخشنامه بانک مرکزی و با عنایت به تعرفه جدید اپراتورهای تلفن همراه، کارمزد پیامک براساس تعداد پیامک واریز و برداشت کلیه حساب های شما نزد این بانک محاسبه و هر شش ماه یک بار به ازای هر پیامک ۹۰۰ ریال اخذ خواهد شد.»

این اقدام بانک‌ها درحالی رخ داده است که قیمت هر پیامک فارسی در سال ۱۴۰۱ برای سیم کارت دائمی 8.9 توامن و برای سیم کارت اعتباری همراه اول: ۱۰.۶ تومان و سیم کارت دائمی ایرانسل، ۹.۹ و سیم کارت اعتباری ۱۱.۶ تومان تعیین شده است.

* بانک مرکزی بخشنامه‌ای برای افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان نداشته است

مصطفی قمری‌وفا، سخنگوی بانک مرکزی، اظهار داشت: بانک مرکزی بخشنامه‌ای به بانک‌ها مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان نداشته است.

وی ادامه داد: پیرو انتشار برخی گزارش ها در مورد بخشنامه ‎بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک‌ به مشتریان، به اطلاع می‌رساند بانک مرکزی هیچگونه بخشنامه‌ای در این زمینه نداشته است.

سخنگوی بانک مرکزی تاکید کرد: آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص، آذر ۱۳۹۹ صادر شده و همچنان معتبر و لازم الاجراست.

* علت گرانی هزینه پیامک‌های بانکی چیست؟

تعدادی از مخاطبان خبرگزاری فارس، در سامانه فارس من پویشی با عنوان «علت گرانی هزینه پیامک‌های بانکی چیست؟» ثبت کرده اند که در متن این پویش آمده است: «جدیداً پیامکی از طرف بانکی به مشتریان ارسال می‌شود که طبق تعرفه های جدید اپراتورها و بخشنامه بانک مرکزی از ابتدای سال 1401 بابت هر پیامک ارسالی 900 ریال از مشتریان کسر خواهد شد، حال سوال این است که چگونه و با چه معیاری هر پیامک حدود ۱۰ برابر بیشتر از تعرفه های موجود برای مشتریان آب می‌خورد؟»

بنابراین گزارش، خبرگزاری فارس طبق رسالتی که بابت پیگیری سوژه‌‌های فارسِ من برای خود تعریف کرده است، حتما پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد و از مسوولان خواستار توضیح در این‌باره خواهد شد.

کاربران دیگر هم در صورت تمایل می‌توانید به امضاکنندگان این پویش بپیوندند؛ خبرگزاری فارس با رسیدن امضاهای این پویش به 1000 امضا و بالاتر حتما پیگیری‌های مختلفی در این‌باره خواهد داشت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.