بازاریابی کارگزاران بورس


بازاریابی مالی و کاربرد آن در عرضه سهام اصل صدر ۴۴ قانوناساسی از طریق بورس اوراق بهادار تهران

هدف از تحقیق حاضر بررسی سطح استفاده از دانش بازاریابی در بازار سرمایه کشور، شناخت دلایل کمبود استفاده از دانش بازاریابی توسط فعالان مالی )واسطه های مالی، مؤسسات کارگزاری و غیره(، تطبیق فعالیت های بازاریابی با فعالیت های مالی کارگزاران رسمی بورس اوراق بهادار تهران، کمک به ورود دانش بازاریابی به حوزه بازار سرمایه، رونق سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران و در نهایت ارائه الگو بازاریابی مالی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نتایج به دست آمده در تحقیق است. روش اصلی تحقیق حاضر روش توصیفی پیمایشی )زمینه یابی( است. جامعه آماری کلیه نهادهای مالی فعال در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد بررسی مؤسسات کارگزاری رسمی بورس اوراق بهادار و همچنین کلیه مؤسسات کارگزاری منطقه ای در پایان خرداد ماه سال 1388 است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در دوره مورد بررسی سیستم بازاریابی رایج در شرکت های کارگزاری سیستم سنتی، بدون توجه به معیارهای مدرن بازاریابی مالی در زمینه های اطلاع رسانی و تعیین قیمت سهام، خدمات الکترونیکی تحت وب خرید و فروش سهام، خدمات تحلیل گری مالی و تشویق شرکت های بزرگ در ورود به بورس است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

الگوی کارآمد بازاریابی خدمات مالی در بورس اوراق بهادار تهران

در این مقاله، با توجه به اهمیت و کاربرد بازاریابی خدمات مالی در توسعه معاملات کارگزاران بورس اوراق بهادار، به بررسی این موضوع پرداخته شده است. این مقاله حاصل پژوهشی پیمایشی در مورد کاربرد مفاهیم، روشها و مدلهای بازاریابی خدمات مالی در بورس اوراق بهادار تهران بوده و یافته های تحقیقی شامل موارد زیر است: (۱) آمیخته های بازاریابی: آمیخته های بازاریابی معاملات خرده عبارتند از: (الف) افراد (ب) فرآیند.

آمیخته بازاریابی مالی 7P در بورس اوراق بهادار تهران

این پژوهش بر بازاریابی مالی و آمیخته‌های آن در بورس اوراق بهادار تأکید دارد و در این راستا تلاش می کند مفهوم بازاریابی مالی را دربورس اوراق بهادار روشن نماید. جامعه آماری تحقیق حاضر بورس اوراق بهادار تهران و زمان بررسی سال 1393 است. این مطالعه، مطالعه توصیفی پیمایشی با رویکرد کیفی(اجماع نظرات) است. چرا که این متد روشیبرای بدست آوردن اطلاعاتی درباره دیدگاه‌ها، باورها، نظرات، رفتارها یا مشخصاتگ.

عملکرد مالی و عملیاتی شرکت های مشمول اصل ۴۴ عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از خصوصی سازی ربا

یکی از اهداف اساسی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بهبود عملکرد مالی بنگا‏ه‏های اقتصادی است. هدف تحقیق، ارزیابی عملکرد مالی و عملیاتی قبل و بعد از واگذاری شرکت‏های مشمول اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مقاله برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت‏ها از نه معیارِ حاشیه سود عملیاتی، حاشیه سود خالص، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی‏ها، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی‏ها، گر.

بررسی عملکرد قیمت گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

در این تحقیق مسئله اصلی بررسی بازده کوتاه مدت حاصل از خرید و فروش سهام شرکت های تازه وارد به بازار بورس تهران در مقایسه با بازده شاخص قیمت بورس طی دوره مشابه است. همچنین بازاریابی کارگزاران بورس در این تحقیق الگوهای مشاهده شده در زمینه عرضه اولیه سهام شرکت ها در بازارهای بورس سراسر دنیا بررسی شده است. این سه الگو عبارتند از: بازده کوتاه مدت بیشتر شرکت های تازه وارد نسبت به بازده بازار، بازده بلند مدت کمتر این شرکت ها و.

ارزیابی تأثیر عرضه عمومی سهام شرکت‌های دولتی بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نقدشوندگی مهم‌ترین جنبه توسعه بازار‌های سهام به‌شمار می‌رود. در این پژوههش اثر خصوصی‌سازی از طریق عرضه عمومی سهام شرکت‌های دولتی بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. با توجه به سه معیار قابل اندازه‌گیری در واگذاری شرکت‌ها از طریق بورس، سه فرضیه بر حسب تعداد شرکت‌های خصوصی شده، تعداد سهام عرضه شده و ارزش ریالی واگذاری‌ها تدوین و تأثیر هر کدام بر نقدشوندگی سهام در بورس مورد.

بررسی کارآیی پرتفوی شرکت‏های عرضه شدۀصدر اصل 44در بورس اوراق بهادار تهران

در بازاری که قیمت سهام شرکت‏ها کارآ باشد هم تخصیص سرمایه به صورت مطلوب و بهینه انجام می‏شود و هم قیمت سهام به درستی و عادلانه تعیین می‏شود. هدف این تحقیق، آزمون کارآیی در سطح ضعیف قیمت سهام آن دسته از شرکت‏هایی صدر اصل 44 که سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده است، می‏باشد. در این پژوهش، کارآیی در سطح ضعیف قیمت سهام شرکت‏های صدر اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده.

کارگزاری بورس و خدمات ارائه شده در کارگزاری چیست

کار خرید و فروش سهام و اوراق بهادار به نمایندگی از طرف مشتریان توسط کارگزاران انجام می‌شود کارگزار می گویند.کارگزاران اشخاص حقوقی هستند که به نمایندگی از طرف مشتریان اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار و کالا و یا اوراق مبنی بر کالا و ارائه سایر خدمات در بازار سرمایه به مشتریان می‌کنند.

کارگزاران بورس

کارگزاران بورس شرکت‌هایی می باشند که به صورت واسطه و پل ارتباطی میان افراد و شرکت ها انجام وظیفه می کنند تا افراد بتوانید به‌ آسانی معاملات بازار را انجام دهند. در معنای دیگر آن می توان این چنین گفت کارگزار واسط بین سرمایه‌گذاران و سازمان بورس هستند در واقع کارگزاران خریدار و فروشنده را در بازار سهام به هم متصل می کنند و در ازای این کار دستمزد یا همان کارمزد دریافت می‌کنند. به عبارتی دیگر کارگزار در منسب وکیل سرمایه گذار است که از سوی افراد اقدام به سرمایه گذاری در بورس می نماید.

کار خرید و فروش سهام و اوراق بهادار به نمایندگی از طرف مشتریان توسط کارگزاران انجام می‌شود کارگزار می گویند.

کارگزاران اشخاص حقوقی هستند که به نمایندگی از طرف مشتریان اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار و کالا و یا اوراق مبنی بر کالا و ارائه سایر خدمات در بازار سرمایه به مشتریان می‌کنند.

کارگزاری از طریق واحدی که “شعبه” نام دارد به ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران می‌پردازد. کارگزار بورس “اساسا” به عنوان فروشنده‌ کار خرید و فروش اوراق بهادار را انجام می‌دهد.

کارگزاری‌ها ، با عنوان بنگاه‌های معاملاتی از آن ها یاد می شود که خرید و فروش انواع سهام توسط آنان صورت می‌گیرد . کارگزاری‌ها در این خرید و فروش‌ها، به نمایندگی از خریداران یا فروشندگان سهام، معامله انجام می‌دهند و در ازای وظایفی که انجام می دهند حق‌العمل یا حق کارگزاری دریافت می‌کنند.

همچنین برخی سهام را می‌توانید “مستقیما” از خود شرکت‌های صاحب سهام خریداری کنید، ولی خرید و فروش اکثر سهام شرکت ‌ها فقط از طریق کارگزار بورس یا شرکت‌های کارگزاری بورس امکان‌ پذیر است.

شرکت های کارگزاری فعال در بازار سرمایه می توانند با احراز برخی شرایط مجوزهای فعالیت در یک و یا چند بورس را به طور همزمان أخذ کرده و به ارائه خدمات به مشتریان بر اساس قوانین و مقررات بپردازند.

لازم به ذکر می باشد در مورد حضور افراد در تالار بورس الزامی نیست بلکه آن‌ها جهت مشاهده تابلوی قیمت‌های تالار بورس و مشورت کردن با سایر سهامداران و دلگرمی دادن به یکدیگر در هنگام افت قیمت‌ها در تالار معاملات بورس حضورمی یابند در مقابل اما حضور در دفتر کارگزاری الزامی است و باید شخصا” با به همراه داشتن مدارک هویتی از جمله شناسنامه و یک برگه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی جهت خرید سهام شرکت دلخواه خود به کارگزاری مورد نظرمراجعه نموده و فرم مخصوص دستورخرید سهام را تکمیل نمود تا کد عملیاتی صادر شود و درمراجعات بعدی با ارائه کد کارهایمان سریع‌تر انجام شود.

از موارد دیگر نیز می توان به این نکته اشاره کرد که هر شرکتی هم نمی‌تواند همینطور الکی برای اینکه کارگزاری شود اقدام کند و ابتدا باید مجوزهای لازم را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کند. بعد از آن می‌تواند فعالیت‌هایی را در جهت ارائه خدمات به مشتریان بورس و بازارهای خارجی انجام دهد، کارگزاران بورس، پس از آزمون‌های متعدد و تخصصی و پس از طی مراحل مختلف، موفق به کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌شوند.

مراحل ثبت نام در کارگزاری

۱-دریافت کد سجام

برای ثبت نام در کارگزاری ابتدا”می بایست که کد احراز هویت سجام داشته باشیم. گرفتن کد سجام عملیات است که به آسانی انجام می شود. افراد با مراجعه حضوری به یک دفتر پیشخوان دولت و یا از طریق سایت صدور سجام این کد را دریافت کرد.

بعضی از اپلیکیشن های مالی نیز این خدمت را ارائه می دهند. کد سجام یک شناسه احراز هویت است و برای هر فرد تنها یکبار صادر می شود. بعد از ثبت نام کد سجام، باید احراز هویت سجام انجام شود. احراز هویت به صورت حضوری انجام می شود یعنی برای تطبیق اطلاعات و تکمیل ثبت نام باید به دفتر یک کارگزاری و یا یک شعبه دفتر پیشخوان دولت مراجعه کنید.

۲- ثبت نام در کارگزاری

بعضی از دفاتر پیشخوان دولت عملیات ثبت نام در کارگزاری ها را انجام می دهند ولی با توجه به شلوغی و ازدحام کارگزاری ها ممکن است وقت زیادی برای ثبت و تکمیل این مراحله لازم باشد ولی حتما نیاز نیست که به دفاتر کارگزاری مراجعه شود چون تمام مراحل ثبت نام در دفاتر پیشخوان نیز قابل انجام است.

۳- تکمیل ثبت نام

برای ثبت نام در کارگزاری لازم است یک سری از مدارک شناسایی و هویتی را همراه داشته باشیم این مدارک شامل اصل و کپی شناسنامه، بازاریابی کارگزاران بورس بازاریابی کارگزاران بورس اصل و کپی کارت ملی می شود.

خدمات ارائه شده در کارگزاری

کارگزاری ها وظیفه دارند تا اطلاعات دقیق در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند تا امکان سرمایه‌گزاری برای افراد حقیقی و حقوقی به وجود بیاید به عبارتی بدین صورت است که افراد و یا نهادها بتوانند با استفاده از خدمات کارگزاری ها ، که همان ارائه اطلاعات لحظه به لحظه و تغییرات بازار بورس است سهام شرکت های مختلف را خرید و فروش کنند.

همه کارگزاری ها سیستم معامله آنلاین دارند یعنی برای خرید و فروش سهام نیازی به مراجعه حضوری به کارگزاری نیست و فقط با استفاده از سایت و یا اپلیکیشن های معاملاتی می شود به صورت آنلاین خرید و فروش نمایند.

خدمات ارائه شده در کارگزاری ها به روش های مختلفی صورت می گیرد از جمله :

۱-خرید و فروش اوراق بدهی پذیرفته‌ شده در بورس و فرابورس.

۲-پذیرش نقش عامل فروش اوراق در عرضه اوراق با درآمد ثابت در بورس‌ها.بازاریابی کارگزاران بورس

۳-بازاریابی خرید و فروش انواع اوراق بهادار.

۴-مشاوره و أخذ کدبورسی برای اشخاص حقیقی و حقوقی جهت فعالیت در کلیه بورس‌ها.

۵-ارسال گزارش معاملات انجام شده سرمایه‌گذاران به‌ صورت روزانه و دوره‌ای حاوی اطلاعات تراکنش‌های معاملاتی.

انتخاب کارگزار مناسب

اگر جزء افرادی هستید که به تازگی وارد بازار بورس و سرمایه و خرید اوراق بهادار شده اید بایستی به این نکته توجه داشت ابتدا باید توجه کنید سرمایه‌گزاری در بورس نیازمند کسب دانش در زمینه‌های مختلفی است.

وظایف کارگزاری

در مورد وظایف کارگزاری بورس این چنین می توان عنوان کرد که همه کارگزاری دارای وظیفه مشخص و اصلی هستند ولی بعضی از آن ها با توجه به خدماتی که ارائه می دهند دارای وظایف بیشتری هستند.

اولین و مهم ترین وظیفه تمام کارگزاری ها انجام معاملات و خرید و فروش سهام برای سرمایه گزاران خود است که سهامی را خریده و معامله می کنند.

لازم به ذکر است به ازای معاملاتی که انجام می شود نیز کارمزدی را از هر معامله دریافت می کند. برخی از کارگزاری هایی که خدمات کامل‌تری ارائه می دهند دارای وظایف بیشتری نیز هستند.

از دیگر وظایف این کارگزاری ها تحقیق و رصد کامل بازار بورس است به این دلیل که در بسیاری از بازارها اگر یک معامله با کسری از ثانیه تأخیر انجام شود ممکن است ضرر سنگین و جبران ناپذیری به سرمایه گذار وارد شود، این موضوع در بازار ارز به دفعات پیش آمده است.

همچنین از وظایف دیگر کارگزاری پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری از تمامی معاملات و انجام صحیح و به موقع خرید و فروش های سهم های مختلف است.

یکی دیگر از نکات برای سرمایه گزاران تخفیف کارمزد و خدمات اعتباری کارگزاری می باشد. بعضی از کارگزاری ها برای جذب بیشتر سرمایه گذار میزان مشخصی از کارمزد معاملات را به عنوان تخفیف به مشتریان خود برمی گردانند.

نحوه حل و فصل اختلافات در بورس

حل و فصل اختلافات در بازار سرمایه به صورتی است در روند حل و فصل اختلافات در گستره وسیعی از دنیای تجارت و اقتصاد که به بازار سرمایه مشهور شده است. در نظم حقوقی کنونی ایران بنای حل و فصل اختلافات در این بازار، بر دو ستون «سازش» و «داوری» قرارداده شده است.

داوری از دیرباز برای حل و فصل اختلاف مورد توجه عموم مردم بوده است. امروزه استفاده از داوری به عنوان یکی از شیوه های جایگزین حل و بازاریابی کارگزاران بورس فصل اختلافات در حوزه تجارت چشمگیرتر است.

بورس یکی از حوزه های بسیار مهم تجارت داخلی و خارجی محسوب می شود. در همین راستا قانون گذار ما با هدف استفاده از مزایای داوری از جمله سرعت، دقت و تخصص در حل و فصل دعاوی به این روش برای حل و فصل اختلافات بورسی توجه کرده است.

اما برای آن ضوابط و قواعدی حاکم کرده است. هیئتی که جهت رسیدگی به حل و فصل اختلافات در بورس قرارداده شده با عنوان هیئت داوری یاد می شوند که متشکل از سه عضو می باشد که یکی از اعضا قاضی دادگستری بوده و ایشان توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب می‌شود و دیگر اعضا از اقتصادا دانان و متخصصان در امور مالی هستند که تایید شده شورای عالی بورس و اوراق بهادار می باشند.

در بازار اوراق بهادار و کالایی اختلاف حرفه‌ای ممکن است میان تمامی فعالان بازار اختلاف بین سرمایه‌گذار خریدار یا فروشنده و کارگزار، اختلاف بین کارگزار و کارگزار، اختلاف بین سرمایه‌گذار و شرکت پذیرفته ‌شده در بورس، اختلاف بین کارگزار و بورس، اختلاف بین سرمایه‌گذار و بورس و اختلاف بین شرکت پذیرفته ‌شده در بورس صورت گیرد.

بازاریابی کارگزاران بورس

لوگو-فارس-تجارت-امجد1.3

 • ۱۶ مهر ۱۴۰۱ : رییس موساد: ترس از عملیات حزب الله در صورت عدم امضای توافق هسته‌ای وجود دارد
 • ۱۶ مهر ۱۴۰۱ : واگذاری باقی‌مانده سهام سایپا و ایران‌خودرو به کجا رسید؟
 • ۱۶ مهر ۱۴۰۱ : وزیر ارتباطات از بسته حمایتی برای کسب و کارهایی که به پلتفرم‌هایی داخلی مهاجرت کنند، خبر داد
 • ۱۶ مهر ۱۴۰۱ : خاندوزی بر راهکارهای بلندمدت برای حمایت از بازار سرمایه تاکید کرد
 • ۱۶ مهر ۱۴۰۱ : حمله موشکی به پل کریمه
 • ۱۶ مهر ۱۴۰۱ : زارع‌پور: پلتفرمی که قوانین جمهوری اسلامی را به رسمیت نمی شناسد بستر مناسب برای کسب و کارها نیست
 • ۱۵ مهر ۱۴۰۱ : مکارم شیرازی: احتمال آشوب وجود دارد
 • ۱۵ مهر ۱۴۰۱ : مخبر: ایران و روسیه نیازی به ارز بیگانه ندارند
 • ۱۵ مهر ۱۴۰۱ : بشار اسد با رستم قاسمی دیدار کرد
 • ۱۵ مهر ۱۴۰۱ : رابرت مالی: تصمیم احیای برجام برعهده ایران است
 • ۱۵ مهر ۱۴۰۱ : مجمع اقتصادی خزر فرصتی برای اجرایی کردن توافقات سران کشورهای ساحلی است
 • ۱۵ مهر ۱۴۰۱ : امیرعبداللهیان: اقدامات تروریستی گروهک‌های پناه گرفته در اقلیم را تحمل نمی‌کنیم
 • ۱۴ مهر ۱۴۰۱ : تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
 • ۱۴ مهر ۱۴۰۱ : مخبر: تحریم‌ها نمی‌تواند مانع همکاری‌های تهران و مسکو شود
 • ۱۴ مهر ۱۴۰۱ : دادستان سوئد احتمال خرابکاری در خط گاز روسیه به اروپا را تایید کرد
 • ۱۴ مهر ۱۴۰۱ : هیل: باید از مذاکره با ایران به فشار تغییر مسیر دهیم/ مکانیسم ماشه فعال شود
 • ۱۴ مهر ۱۴۰۱ : مهم‌ترین عامل موثر رشد قیمت در بازار ارز، فضای روانی حاکم است
 • ۱۴ مهر ۱۴۰۱ : وزیر ارتباطات: بجای اینستاگرام ظرفیت‌های داخلی موجود است
 • ۱۴ مهر ۱۴۰۱ : توافقنامه ایجاد مسیر سبز گمرکی بین ایران و روسیه
 • ۱۴ مهر ۱۴۰۱ : کامبیز جهانبانی بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت کشتیرانی دریای خزر منصوب شد
 • ۱۳ مهر ۱۴۰۱ : دعوت از ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد
 • ۱۳ مهر ۱۴۰۱ : آلبانی: تصمیم گرفتیم ماده ۵ ناتو را علیه ایران فعال نکنیم
 • ۱۳ مهر ۱۴۰۱ : فوری/بورل: توافقات اخیر میان ایران و آژانس، امیدوار کننده و گام مهمی در مسیر توافق وین است
 • ۱۳ مهر ۱۴۰۱ : وزیر ارتباطات: درباره زمان رفع محدودیت اینترنت از وزیر کشور سوال کنید، تصمیم‌گیری با من نیست
 • ۱۳ مهر ۱۴۰۱ : وزارت خزانه داری آمریکا: بدهی ملی این کشور برای اولین بار از ۳۱ تریلیون دلار فراتر رفته است
 • ۱۳ مهر ۱۴۰۱ : مدیر عامل خودرو: مقدمات واگذاری سهام درون‌شرکتی ایران خودرو انجام شده است
 • ۱۳ مهر ۱۴۰۱ : رییسی: اگر آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به تعهد خود عمل کنند فکر می‌کنم زمینه برای توافق خوب وجود دارد
 • ۱۳ مهر ۱۴۰۱ : رئیسی: رهبر انقلاب اجازه اصلاح سیاست‌های کلی نظام را دادند
 • ۱۳ مهر ۱۴۰۱ : کاهش ۲ میلیون بشکه‌ای تولید نفت اوپک پلاس از ماه آینده
 • ۱۳ مهر ۱۴۰۱ : اولیانوف: انتظار داریم از ماه نوامبر آینده درخصوص مذاکرات هسته‌ای ایران، به میز مذاکرات بازگردیم
 • ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
 • ۱۱:۱۹ قبل از ظهر

ضوابط بازاریابی و تخفیفات اعضای کانون کارگذاران بورس و اوراق بهادار در بورس ها و فرابورس

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

در راستای اجرای بندهای ۵ و ۶، ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه ۱۳۸۴و بندهای ۴،۷ و ۸، ماده ۷ ، تبصرۀ ۲ بازاریابی کارگزاران بورس ماده ۴۵ و بند ۷ ماده ۷۲ اساسنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و نیز مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲ دستوالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و به منظور:

-تنظیم روابط بین اعضاء

-وضع و اجرای ضوابط و استانداردهای حرفه ای و انضباطی برای اعضاء

-جلوگیری از رقابت ناسالم بین اعضاء

-کمک به ایجاد رقابتی عادلانه و سالم بین اعضاء

این ضوابط تهیه و به تصویب هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار رسید.

ضوابط تخفیف و هزینه بازاریابی کارگزاران اعلام شد

گروه بورس- هیات‌مدیره کانون کارگزاران بورس ضوابط بازاریابی و تخفیفات اعضای کانون کارگزاران در بورس‌ها و فرابورس را اعلام کرد.

گروه بورس- هیات‌مدیره کانون کارگزاران بورس ضوابط بازاریابی و تخفیفات اعضای کانون کارگزاران در بورس‌ها و فرابورس را اعلام کرد. این اقدام در راستای اجرای بندهای ۵ و ۶، ماده یک قانون بازار اوراق بهادار (اول آذر ۸۴) و بندهای ۴، ۷ و ۸، ماده ۷، تبصره دو ماده ۴۵ و بند ۷ ماده ۷۲ اساسنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و نیز مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲ دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران و به منظور تنظیم روابط بین اعضا، وضع و اجرای ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی برای اعضا، جلوگیری از رقابت ناسالم بین اعضا، کمک به ایجاد رقابتی عادلانه و سالم بین اعضا انجام شده است.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار، سیاست‌های کانون کارگزاران در ممنوعیت تخفیف در کارمزد‌ها و عدم شرکت در مناقصه‌ها توسط اعضا برای جلوگیری از رقابت ناسالم و در نهایت تضعیف صنعت کارگزاری در بلندمدت است، از این رو هر نوع ارائه تخفیف در کارمزدها و پرداخت هزینه بازاریابی از سوی اعضا و سایر موارد مربوطه منوط به رعایت مفاد این ضوابط است.

همچنین اعطای هرگونه تخفیف توسط عضو به مشتریان ممنوع است.هیات‌مدیره کانون به دلیل اینکه شرکت‌های ذوب‌آهن اصفهان، بازرگانی پتروشیمی ایران و سازمان خصوصی‌سازی عرضه کالا و اوراق بهادار را در بورس‌ها و فرابورس بین اعضای کانون توزیع می‌کنند، سقف مجاز تخفیفی معادل ۲۵ درصد کارمزد کارگزاران را تنها برای این معاملات تصویب کرده است.بر اساس این ضوابط سقف مجاز پرداخت هزینه بازاریابی توسط اعضای فعال در بورس کالا برای هر معامله، ۳۵ درصد از سقف مصوب کارمزد اعضای در هر معامله در بورس کالای ایران و هر تغییر در این میزان منوط به تصویب هیات‌مدیره کانون است.

پرداخت همزمان هزینه بازاریابی و ارائه تخفیف توسط عضو برای یک معامله مجاز نیست. (به استثنای فروش محصولات ذوب‌آهن که ارائه تخفیف و پرداخت هزینه بازاریابی برای آن به صورت همزمان بلا‌مانع است.)

علاوه بر این، اعضا مجاز به شرکت در هیچ نوع مناقصه در خصوص کارمزد معاملات خود نیستند.بر اساس این گزارش اعضا موظفند در هنگام انعقاد قرارداد تخفیف یا بازاریابی با اشخاص حقیقی یا حقوقی مفاد این ضوابط را متذکر و پایبند به رعایت آن بوده و تصویر هر قرارداد را به همراه سایر مستندات مورد درخواست کانون حداکثر ۱۰ روز کاری پس از امضای به کانون ارائه دهند.همچنین اعضا باید حداکثر ظرف ۵ روز کاری پس از درخواست کانون، جزئیات پرداخت تخفیفات به مشتریان و هزینه بازاریابی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اطلاعات معاملات مشمول تخفیف و اطلاعات معاملاتی که برای آنها هزینه بازاریابی پرداخت شده و سایر اسناد و مدارک درخواستی را به کانون ارائه کنند.

مطابق این تصمیم در صورتی که هر یک از اعضای کانون از سقف مجاز تخفیفات، سقف مجاز هزینه بازاریابی و موارد تکلیفی این ضوابط، تخلف یا به هر طریقی از مقررات این ضوابط تخطی کنند، به منزله اقدام به رقابت ناسالم و اجحاف به حقوق مسلم سایر اعضا بوده و در این صورت موضوع تخلف عضو در هیات‌مدیره کانون مطرح و بررسی می‌شود.

همچنین، اعضایی که قبل از ابلاغ این ضوابط، قرارداد بازاریابی و یا تخفیف با اشخاص حقیقی و حقوقی مغایر مفاد این ضوابط را دارند موظفند، نسخه‌ای از قرارداد خود را حداکثر ظرف ۵ روز کاری پس از ابلاغ این ضوابط به کانون ارسال و از تمدید مدت زمان قرارداد یا تنظیم متمم برای قرارداد خودداری کنند.

بازاریابی کارگزاران بورس

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mozaffari A, Ranjbar M H, Mohebbi S, Moradpour S. Providing a Financial Services Marketing Model in the Brokerages of the Stock Exchange Organization and its Role in the Development of Citizenship Rights. MLJ 2018; 12 :107-120
URL: http://ijmedicallaw.ir/article-1-1244-fa.html

مظفری علی، رنجبر محمدحسین، محبی سراج الدین، مرادپور سعید. ارائه مدل بازاریابی خدمات مالی در کارگزاری‌های سازمان بورس اوراق بهادار و نقش آن در توسعه حقوق شهروندی. مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی 1397; 12 () :120-107

1- گروه مدیریت بازرگانی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
2- گروه حسابداری و مدیریت مالی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران. (نویسنده مسؤول)
3- مدیریت، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
4- گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

زمینه و هدف: بازار سرمایه نقش مهمی در تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی و خدماتی کشور در بخش خصوصی و دولتی و به‌تبع آن بهبود حقوق شهروندان از حیث وجود خدمات و تسهیلات دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی و تبیین الگو و مدلی اثربخش در تبلیغات و بازاریابی کارگزاران بورس بازاریابی کارگزاری‌های سازمان بورس در جهت جذب منابع مالی در بورس اوراق بهادار و ارائه خدمات و تسهیلات برای شهروندان است.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش با استفاده از آزمون‌های 2 χ و T به بازاریابی کارگزاران بورس آزمون فرضیات پرداخته شده است. ابتدا با استفاده از آزمون کای - دو نشان خواهیم داد که بین نظر افراد نمونه در مورد سؤالات مربوط به هر فرضیه اختلاف معناداری وجود دارد. سپس با استفاده از آزمون T به مقایسه میانگین عملی و نظری می‌پردازیم.
یافته‌ها: آگاهی از نیازهای شهروندان به عنوان مشتریان، ارائه خدمات مالی آنلاین جهت سهولت امور شهروندان، مکانیزه نمودن خدمات و اعتباردهی به شهروندان، ایجاد سبد سهام متنوع و پربازده، درنظرگرفتن تخفیفات مناسب، معرفی مشتری به واسطه‌ها به صوت مطلوب، ایجاد زیرساخت‌های مناسب فناوری، اجرای کامل قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری و وضع نرخ بهره قانونی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند حقوق شهروندان را در حوزه بازاریابی خدمات مالی گسترش دهد.
نتیجه‌گیری: گسترش اینترنتی و حضوری خدمات و شعب کارگزاری برای شهروندان، تسریع در ارائه خدمات به شهروندان، حفظ کرامت آنان، بهره‌گیری از نیروهای متخصص در ارائه خدمات، بهبود سیستم مدیریت مشتری، کاهش هزینه‌های خدماتی، ایجاد رقابت برای بهره‌گیری مناسب شهروندان، کیفیت بالای ارتباط با مشتریان، انتشار اوراق بهادار از طرق مناسب و استقرار ایستگاه‌های معاملاتی مطلوب برای شهروندان از جمله سازوکارهایی است که می‌تواند حقوق شهروندان را به عنوان مشتریان خدمات مالی محقق سازد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.